۲ تصویر
گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . تولید کودپاش دو منظوره باغی-زراعی با ظرفیت های مختلف . تولید نمک پاش جاده ای . تولید کودپاش شیمیایی(بذرپاش) طرح بوگبال دانمارک . . ************************************** . . محصولات گروه صنعتی دزفول ماشین مجهز به سیستمهای منحصر بفرد زیر می باشند: . . 1- قویترین سنگ شکن(خردکن) با سرعت دوران rpm 670 که قادر به متلاشی نمودن سنگ و بلوک درون کود نیز می باشد(به فیلم رجوع گردد) . 2- گیربکس مرکزی 7 محوره واسکازینی با سه سال گارانتی . 3- سیستم هیدرولیک لیفت چرخها و تبدیل 4 چرخ به 2 چرخ . 4- سیستم دوران گیربکس پروانه و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای جالیزی . 5- سیستم خودکار هیدرولیکی تاشدن نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی . . ************************************** . . مدیریت: گلخواه . . تلفن تماس: 2282042-0641 . . همراه:09166431080 . . سایت:www.dezfoulmachine.com
خوزستان
06412282042
مجتمع صنعتی شماره 1 خیابان دوم

پیوند زن و بذرکار سینی نشا تیدا


ود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها...

ربات پیوند زن نشا سیدربذرکار سینی نشا


ود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها...

تجهیزات تولید نشا


ود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها...

ربات پیوند زن نشا


ش کود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها. ...

بذر کار سینی نشا


ش کود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها. ...

تولیدات تیدا


ش کود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها. ...

کودپاش دامی – کودپاش باغی


دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . . تولید کودپاش دو منظوره باغی-زراعی با ظ...

کودپاش دامی کودپاش باغی


دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . . تولید کود پاش دو منظوره باغی-زراعی با ...

کودپاش دامی


دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . . تولید کودپاش دو منظوره باغی-زراعی با ظ...

کودپاش دامی کود پاش باغی


امی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن - چهار یا دو چرخ - عرض پاشش 16 متر . . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . . تولید کودپاش دو منظوره باغی - زراعی با...

کودپاش دامی و باغی جهت زراعت


کودپاش دامی - کودپاش باغی   . . گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . . اولین مخترع ...

کودپاش دامی و کودپاش باغی


کودپاش دامی و کودپاش باغی   . . گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش ...

کودپاش دامی


ود و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای صیفی جات. . . 5- سیستم هیدرولیکی تاشو نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  . . . 6- زنجیر کف انتقال کود از جنس CK45 و با غلطک های روان جهت سهولن در انتقال کود به روی دیسک ها...

کودپاش دامی و باغی سانتریفیوژ


ماس 24 ساعته حتی روز های تعطیل . . . . فروش کودپاش دامی . . قیمت کود پاش دامی . . کودپاش دامی - کودپاش باغی   . . فروش کودپاش . . کودپاش دامی . . جدید ترین نوع کودپاش دامی و مرغی . . بذر پاش و کود پاش . ....

کودپاش دامی کودپاش باغی در دزفول


کودپاش دامی - کودپاش باغی   در دزفول . . . . گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . ...

کودپاش دامی – کودپاش باغی


پاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . تولید کودپاش دو منظوره باغی-زراعی با ظرفی...

کودپاش دامی کودپاش باغی


پاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی   ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . تولید کود پاش دو منظوره باغی-زراعی با ظرف...

کود پاش دامی و باغی دزفول


ه و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای جالیزی . 5- سیستم خودکار هیدرولیکی تاشدن نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی  ...

کود پاش دامی و باغی


ه و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای جالیزی . 5- سیستم خودکار هیدرولیکی تاشدن نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی   . . . مدیریت:گلخواه . همراه:09166431080...


#– کودپاش#– کودپاش باغی#دامی – کودپاش#دامی – کودپاش باغی#کودپاش دامی – کودپاش#کودپاش دامی – کودپاش باغی#دامی –#کودپاش دامی –#کودپاش باغی#کودپاش دامی#نوار نقاله