۲ تصویر
گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ- عرض پاشش 16 متر . تولید کودریز باغی( کودپاش باغی ) جهت انواع باغات بزرگ و کوچک- 3 و 6 تن- چهار یا دو چرخ . تولید کودپاش دو منظوره باغی-زراعی با ظرفیت های مختلف . تولید نمک پاش جاده ای . تولید کودپاش شیمیایی(بذرپاش) طرح بوگبال دانمارک . . ************************************** . . محصولات گروه صنعتی دزفول ماشین مجهز به سیستمهای منحصر بفرد زیر می باشند: . . 1- قویترین سنگ شکن(خردکن) با سرعت دوران rpm 670 که قادر به متلاشی نمودن سنگ و بلوک درون کود نیز می باشد(به فیلم رجوع گردد) . 2- گیربکس مرکزی 7 محوره واسکازینی با سه سال گارانتی . 3- سیستم هیدرولیک لیفت چرخها و تبدیل 4 چرخ به 2 چرخ . 4- سیستم دوران گیربکس پروانه و تبدیل به حالت کودریزی خطی جهت کشتهای جالیزی . 5- سیستم خودکار هیدرولیکی تاشدن نوار نقاله کنارریز کودپاش باغی . . ************************************** . . مدیریت: گلخواه . . تلفن تماس: 2282042-0641 . . همراه:09166431080 . . سایت:www.dezfoulmachine.com
خوزستان
06412282042
مجتمع صنعتی شماره 1 خیابان دوم

پیوند زن و بذرکار سینی نشا تیدا


 – کودپاش باغی ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کنند...

ربات پیوند زن نشا سیدربذرکار سینی نشا


 – کودپاش باغی  ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کنن...

تجهیزات تولید نشا


 – کودپاش باغی  دامی و مرغی 6 و 4 تن سانتریفیو‍‍ژ با عرض کار 15 متر . . . کودپاش دامی و مرغی دو چرخ 3 تن با عرض ک...

ربات پیوند زن نشا


 – کودپاش باغی ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کنند...

بذر کار سینی نشا


 – کودپاش باغی ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کنند...

تولیدات تیدا


 – کودپاش باغی ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کنند...

کودپاش دامی – کودپاش باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظور...

کودپاش دامی کودپاش باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظو...

کودپاش دامی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظور...

کودپاش دامی کود پاش باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . . . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کود پاش دامی د...

کودپاش دامی و باغی جهت زراعت


 – کودپاش باغی - کودپاش باغی . . گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . ....

کودپاش دامی و کودپاش باغی


 – کودپاش باغی و کودپاش باغی . . گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین ...

کودپاش دامی


 – کودپاش باغی و مرغی 6 و 4 تن سانتریفیو‍‍ژ با عرض کار 15 متر . . . کودپاش دامی و مرغی دو چرخ 3 تن با عرض کار 15 ...

کودپاش دامی و باغی سانتریفیوژ


 – کودپاش باغی و باغی سانتریفیوژ . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ، 4 و 6 تن ، . . کودریز باغی جهت...

کودپاش دامی کودپاش باغی در دزفول


 – کودپاش باغی - کودپاش باغی در دزفول . . . . گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی...

کودپاش دامی – کودپاش باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی...

کودپاش دامی کودپاش باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغ...

کود پاش دامی و باغی دزفول


 – کودپاش باغی زفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی...

کود پاش دامی و باغی


 – کودپاش باغی زفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی...


#– کودپاش#– کودپاش باغی#دامی – کودپاش#دامی – کودپاش باغی#کودپاش دامی – کودپاش#کودپاش دامی – کودپاش باغی#دامی –#کودپاش دامی –#کودپاش دامی#نوار نقاله#کودپاش باغی