مشاوره ، تولید و راه اندازی فارم های تولیدی ورمی کمپوست . خرید و فروش کرم و انواع کود بیولوژیک و ورمی کمپوست . دارای سابقه تدریس در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت در همایش های معتبر با موضوع ورمی کمپوست در کشور . . راه اندازی فارم های تولید ورمی کمپوست در انواع شرایط آب و هوایی در کشور. . خواص ورمی کمپوست
تهران
09355172570
تمام مناطق ایران

#تولید کود کمپوست#ورمی کمپوست#کمپوست ارزان#نحوه ی#ی تولید#تولید کود#کود کمپوست