تعیین محل رگه آب

تعداد بازديد : 4312
انجام عملیات تعیین محل رگه آب ، تعیین میزان آبدهی ، تعیین کیفیت آب ، تعیین سطح ایستابی و تعیین حداکثر عمق حفاری در تمام نقاط کشور با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاه های ژئوفیزیکی توسط کارشناسان برجسته ژئوفیزیک و زمین شناسی. شرکت زمین پژواک نگار- دکتر حریری- 09125638871
تهران
09125638871
تهران

#محل رگه#تعیین محل رگه#تعیین محل