کود بيولوژيک و کرم ايزينيا

تعداد بازديد : 7181
فروش مرغوب ترين انواع کرم هاي توليد کننده ورمي کمپوست پايين تر از قيمت بازار.خريد و فروش انواع کود بيولوژيک،دامي و ورمي کمپوست . داراي سابقه تدريس در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران و شرکت در همايش هاي معتبر با موضوع ورمي کمپوست در کشور.راه اندازي بيش از پنجاه فارم توليد ورمي کمپوست در انواع شرايط آب و هوايي در کشور.با ارائه ي طرح توجيهي اقتصادي طرح توليدي.ريد ، فروش، راه اندازي و مشاوره جهت توليد ورمي کمپوست ورمي کمپوست و انواع کود بيولوژيک.قيمت 1کيلوگرم کرم گونه ي ازينيا فتيدا شامل=1کيلوگرم کرم بالغ+نوزاد کرم+تخم کرم+بستر به ميزان دلخواه به نرخ عمده و زير قيمت بازار.فروش ومي کمپوست به قيمت عمده با کيفيت به همراه برگ اناليز
مازندران
09355172570
ساری

#کود بيولوژيک#کرم ايزينيا