نوبت دهی تلفن گویا(شرکت مهندسی داده آوران) . . . . نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا به گونه ای فوق العاده جامع طراحی شده که نیاز های مراکز رابه راحتی و سهولت بر آورده می کند. این نرم افزار دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشد که در زیر به مواردی از آن اشاره خواهیم داشت ::: . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی : . . *- امکان معرفی درمانگاه ها در نرم افزار بدون محدودیت . . *- امکان معرفی پزشکان مربوط به هر درمانگاه بدون محدودیت . . *- تعیین تعداد نوبت های پذیرش مربوط به هر درمانگاه . . *- تعیین تعداد نوبت های پذیرش مربوط به هر پزشک . . *- دادن کد خودکار پذیرش جهت مراجعه در زمان تعیین شده . . *- دادن اولین وقت خالی از تخصص مورد نظر ویا نوبت خالی در تاریخ های دیگر . . *- دادن اولین وقت خالی از پزشک مورد نظر و یا نوبت خالی در تاریخ های دیگر . . *- امکان انتخاب زمان خالی از بین زمان های تعریف شده توسط تماس گیرنده . . *- امکان تعریف شیفت کاری پزشکان و یا تخصص ها در طول هفته . . *- امکان وقت دهی اتوماتیک برای پزشکان به صورت نامحدود . . *- امکان گذاشتن پیام های صوتی با صدای دلخواه . . *- امکان تعریف نوبت دهی در دو شیفت . . *- امکان گزارش گیری از نوبت های گرفته شده به تفکیک پزشک یا درمانگاه . . *- ذخیره شماره تماس ،چهت اطلاع رسانی . . *- نوبت دهی 24 ساعته بدون نیاز به اپراتور . . . . . . نوبت دهی تلفن گویا،نوبت دهی بیمارستان،نوبت دهی ،تلفن گویا،نوبت دهی تلفن گویا . . وب سایت :: . . http://www.dadehavaran.com/cms2 . . . . " نوبت دهی تلفن گویا(شرکت مهندسی داده آوران) " . . تهران-خرمشهر-

نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا


نوبت دهی تلفن گویا(شرکت مهندسی داده آوران) . . . . نرم افزار نوبت دهی   تلفن گویا به گونه ای فوق العاده جامع طراحی شده که نیاز های مراکز رابه راحتی و سهولت بر آورده می کند...

سیستم صف نوبت دهی


اس ام اس (نوبت دهی غیر حضوری) . . • گرفتن نوبت سایت اینترنت(نوبت دهی غیر حضوری) . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   صف: . . • تعیین شیفت کاری و بازه زمانی برای صف ها و نیز گروه بندی زیر صف ها در طول هفته . . • درج...

سیستم نوبت دهیفراخوان نوبت


گی های آن می باشد که باعث متمایز ساختن آن از دیگر سیستم های نوبت دهی صف ، شده است. . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   صف: . • امکان تعریف درمانگاه های مربوط به هر نوع گروه . • امکان انتقال بین صف ها . • محدود کردن پذی...

دستگاه نوبت دهی بیمارستانی دستگاه نوبت دهی درما


ا . . • نوبت دهی ازطریق ارسال اس ام اس . . • گرفتن نوبت سایت اینترنت . . • . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   : . . • صف بندی مراجعه کنندگان و تعریف زیر صف های مربوط به هر نوع صف بندی . . • محدود کردن پذی...

سیستم نوبت دهی بیمارستانی سیستم نوبت دهی درمان


ا . . • نوبت دهی ازطریق ارسال اس ام اس . . • گرفتن نوبت سایت اینترنت . . • . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   : . . • صف بندی مراجعه کنندگان و تعریف زیر صف های مربوط به هر نوع صف بندی . . • محدود کردن پذی...

مدیریت مطب پزشکان


ر را از نظر بدهکار یا بستانکار بودن مشخص کرد. . لیست انتظار: بیماران پس از پذیرش در لیست انتظار نرم افزار نوبت دهی   می شوندو منشی که از طریق شبکه با پزشک در ارتباط است، با اجازه پزشک آنها را بر اساس لیست به داخل مطب...

سیستم نوبت دهی صف اداری


اس ام اس (نوبت دهی غیر حضوری) . . • گرفتن نوبت سایت اینترنت(نوبت دهی غیر حضوری) . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   صف: . . • تعیین شیفت کاری و بازه زمانی برای صف ها و نیز گروه بندی زیر صف ها در طول هفته . . • درج...

رزرواسیون پیامک


. . نوبت دهی غیر حضوری . . نوبت دهی حضوری . . فراخوان بیمار به اتاق پزشک . . منشی پزشک . . نرم افزار نوبت دهی   (سامانه) . . نرم افزار رزرواسیون(سامانه) . . نرم افزار فراخوان بیمار(سامانه) . . نرم افزار اعلان...

سیستم نوبت دهی صف


اس ام اس (نوبت دهی غیر حضوری) . . • گرفتن نوبت سایت اینترنت(نوبت دهی غیر حضوری) . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی   صف: . . • تعیین شیفت کاری و بازه زمانی برای صف ها و نیز گروه بندی زیر صف ها در طول هفته . . • درج...


#افزار نوبت دهی#نرم افزار نوبت دهی#افزار نوبت#نرم افزار نوبت#دهی تلفن