نوبت دهی تلفن گویا(شرکت مهندسی داده آوران) . . . . نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا به گونه ای فوق العاده جامع طراحی شده که نیاز های مراکز رابه راحتی و سهولت بر آورده می کند. این نرم افزار دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشد که در زیر به مواردی از آن اشاره خواهیم داشت ::: . . قابلیت های نرم افزار نوبت دهی : . . *- امکان معرفی درمانگاه ها در نرم افزار بدون محدودیت . . *- امکان معرفی پزشکان مربوط به هر درمانگاه بدون محدودیت . . *- تعیین تعداد نوبت های پذیرش مربوط به هر درمانگاه . . *- تعیین تعداد نوبت های پذیرش مربوط به هر پزشک . . *- دادن کد خودکار پذیرش جهت مراجعه در زمان تعیین شده . . *- دادن اولین وقت خالی از تخصص مورد نظر ویا نوبت خالی در تاریخ های دیگر . . *- دادن اولین وقت خالی از پزشک مورد نظر و یا نوبت خالی در تاریخ های دیگر . . *- امکان انتخاب زمان خالی از بین زمان های تعریف شده توسط تماس گیرنده . . *- امکان تعریف شیفت کاری پزشکان و یا تخصص ها در طول هفته . . *- امکان وقت دهی اتوماتیک برای پزشکان به صورت نامحدود . . *- امکان گذاشتن پیام های صوتی با صدای دلخواه . . *- امکان تعریف نوبت دهی در دو شیفت . . *- امکان گزارش گیری از نوبت های گرفته شده به تفکیک پزشک یا درمانگاه . . *- ذخیره شماره تماس ،چهت اطلاع رسانی . . *- نوبت دهی 24 ساعته بدون نیاز به اپراتور . . . . . . نوبت دهی تلفن گویا،نوبت دهی بیمارستان،نوبت دهی ،تلفن گویا،نوبت دهی تلفن گویا . . وب سایت :: . . http://www.dadehavaran.com/cms2 . . . . " نوبت دهی تلفن گویا(شرکت مهندسی داده آوران) " . . تهران-خرمشهر-

#افزار نوبت دهی#نرم افزار نوبت دهی#افزار نوبت#نرم افزار نوبت#دهی تلفن#تلفن گویا#نوبت دهی#نرم افزار