این شرکت ارائه دهنده انواع لیفتراکهای برقی و دیزلی و گازی با عدل گیر چرخان(گردان) میباشد این دستگاه از نظر کاهش هزینه کارگران و جابجایی عدلها فوق العاده است . .
تهران
0411-3367415
تبریز چایکنار بعد از زیرگذر منصور برج صبا ط3 واحد شرقی

#برقی دیزلی#لیفتراکهای برقی#انواع لیفتراکهای#انواع لیفتراکهای برقی#دیزلی گازی#ارائه دهنده انواع#دهنده انواع#ارائه دهنده