خانم سعدی
تهران
0411-3367415
تبریز چایکنار بعد از زیرگذر منصور برج صبا ط3 واحد شرقی
۹۵اسفند۲۹
این شرکت ارائه دهنده انواع لیفتراکهای برقی و دیزلی و گازی با عدل گیر چرخان(گردان) میباشد این دستگاه از نظر کاهش هزینه کارگران و جابجایی عدلها فوق العاده است . .
نمایش ادامه محتوای این آکهی