۲ تصویر
شیرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفوس (فریونی ، آمونیاکی) . . کمپرسورهای برودتی اسکرو و پیستونی (فریونی ، آمونیاکی) . . گراسو ، کرلوسکار ، مای کوم ، گرام ، یورک... دی وی ام ، کوپلند ، مانی روپ دانفوس ، . . دستگاه یخساز صنعتی به ظرفیت : 5 تا 100 تن در 24 ساعت . یخ قالبی (tube ice) ، یخ پودر (plate ice) ، یخ سنتی (block ice ) . . ساندویچ پانل B2 (نسوز و خود خاموش شونده) . . انواع گاز فریون . گاز فریون r12 . گاز فریون r22 . گاز فریون r134a . گاز فریون r407 . ایسکون . انواع روغنهای برودتی . شل گلاویوس . ایرانول . سانیسو . . پمپ آمونیاک . camr2/3 . camr2/4 . camr2/5 . cnf . هرمتیک آلمان . ویت آلمان . gp51 . gp52 . پمپ وکیوم . مستر کول . والئو . . لوازم سردخانه . . دستگاه یخ خرد کن . ضد یخ . .
تهران
77629466-7
تهران خ سعدی شمالی خ برادران قائدی ش 163 مجتمع تجاری اداری بندر

شیرآلات دانفوس و کنترل الات دانفوس


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

گاز فریون


انه امونياک و فريون . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . کمپرسور کرلوسکار هند . کمپرسور متالکس   . کمپرسور سابرو . کمپرسور ماي کوم . کمپرسور يورک . کمپرسور استال . کمپرسور دي وي ام . کمپرسور کرير ...

قطعات یدکی کمپرسور امونیاکی


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

کمپرسور گراسو


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

گاز فریون


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

شیر الات و کنترل الات دانفوس


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

دستگاه یخ ساز


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

کمپرسور سردخانه گراسو


انه امونياک و فريون . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . کمپرسور کرلوسکار هند . کمپرسور متالکس   . کمپرسور سابرو . کمپرسور ماي کوم . کمپرسور يورک . کمپرسور استال . کمپرسور دي وي ام . کمپرسور کرير ...

کمپرسور گراسو سردخانه


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

گاز فريون


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

کرلوسکار


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

شیر الات دانفوس


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

کمپرسور اسکرو و استال


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

کمپرسور کریر


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

روغن کمپرسور سردخانه


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

ماسک و فیلتر مخصوص امونیاک


کن . کمپرسور سردخانه امونياک و فريون . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . کمپرسور کرلوسکار هند . کمپرسور متالکس   . کمپرسور سابرو . کمپرسور ماي کوم . کمپرسور يورک . کمپرسور استال . کمپرسور دي وي ام . کمپرسور کرير ...

تعمیر پمپ امونیاک


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...

روغن کمپرسور


اک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس   . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام ...


#متالکس#سردخانه گراسو#کمپرسور سردخانه#کمپرسور سردخانه گراسو#کرلوسکار#گراسو#پمپ وکیوم#پمپ#کمپرسور#یخساز#خرد کن#ضد یخ