شرکت زمینه سازان تجهیز صنعت نماینده فروش ,تامین کننده و وارد کننده انواع تجهیزات بتنی,جک بتن شکن,ترازوها,اون ها . اسلامپ های بتن,التراسونیک های بتن,انواع سینی های گالوانیزه,دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ, وانواع تجهیزات ازمایشگاه . مکانیک خاک ,آسفالت,ژئو تکنیک(دستگاه آزمایش پیچش لاستیک,دستگاه آزمایش خستگی,دستگاه آزمایش خیز تیرهای خمیده, . دستگاه کشش آرماتور,حمام آسفالت,چکش تراکم مارشال,انواع قالب و جک مارشال). . شماره تماس: . 09380457017
فارس
09380457017
شیرازخیابان 20 متری سینما سعدی-کوچ2ه4 پلاک 10

#کننده انواع تجهیزات#وارد کننده انواع تجهیزات#کننده وارد کننده#وارد کننده انواع#کننده وارد#کننده انواع#انواع تجهیزات#تامین کننده#تجهیزات بتنی#وارد کننده