تجهيزات شبكه سيسكو cisco

تعداد بازديد : 4219
شركت SPjافتخار دارد با داشتن شبكه گسترده تعمیرات خدمات در جهان كليه نيازهاي شما را در زمينه هاي زير تامين كنند : . . اكسس سرور ها: . . AS5200-2E1-60-AC . . AS5300-4E1-120M 64D/ 16F . . AS5300-4E1-120M-AC-V 128D/ 16F . . AS5300-8E1-4S-240M-128D/16F . . AS535-2E1-60 -AC-V . . AS535-4E1-120-AC-V . . AS5300 V and D 2E1 ، 4E1 and 8E1 . . AS5350-V-AC 2E1 ، 4E1 and 8E1 . . AS5400-V-AC 2E1 ، 4E1 ، 8E1 and 16E1 . . ipphone7911،7960،7962، . . E1-210-AC-V . . AS5400-2E1-60 -AC-V . . AS5400-4E1-120-AC-V . . AS5400-8E1-240-AC-V . . AS5400-16E1-480-AC-V . . AS535XM-2E1-60-V-HC . . AS535XM-4E1-120-V-HC . . AS535XM-8E1-210-V-HC . . روتر ها و مودم روتر ها: . . CISCO 1841 . . cisco2821 . . CISCO 2811 . . CISCO 3845 . . CISCO 878-K9 . . Cisco1921/ K9 . . Cisco1941/K9 . . Cisco2901/K9 . . / Cisco2911-K9 . . / Cisco2851 . . / Cisco3825 . . / Cisco3845 . . R 828 . . - R 1601 . . - R 1721 . . - R 1760V . . - R 2511 . . - R 2522 . . - R 2610 . . - R 2610XM . . - R 2611 . . R 2611XM . . - R 2620 . . - R 2620XM . . - R 2621 . . - R 2621XM . . - R 2650XM . . - R 2651 . . - R 2651XM . . - R 2801 . . - R 2851 . . - R 3620 . . - R3640 . . -R 3660 . . - R 3661 . . - R 3662 . . - R 3745 . . - R 3825 . . R 7206VXR-NPE . . سوييچ ها: . . WS-C2960S-24TS-S . . WS-C2960S-24TS-L . . WS-C2960S-48TS-S . . WS-C2960S-48TS-L . . WS-C2960-24PC-L . . WS-C2960-48TT-L . . WS-C2960-24TT-L . . WS-C2960-24TC-L . . / WS-C2960G-24TC-L . . / WS-C2960-48TC-L . . / WS-C2960G-48TC-L . . / WS-C3560-12PC-S . . / WS-C3560-48TS-S . . / WS-C3560G-48TS-S . . / WS-C3560-24PS-S . . / WS-C3560-48PS-S . . / WS-C3750-24TS-S . . / WS-C3750-48TS-S . . / WS-C3750-24PS-S . . / WS-C3750-48PS-S . . / WS-C3750G-24TS-S1U . . / WS-C3750G-12S-S . . / WS-C3750G-48PS-S . . / WS-C3750G-24PS-S . . WS-C2950-24 . . WS-C2950-G24 EI . . WS-C2980G-A 80 port 10/100 and 2 Gbic . . WS-C3550-24SMI-PWR ( POE ) . . WS-C3550-48SMI . . WS-C3550-24SMI . . WS-C3560V2-24TS-S . . WS-C3560V2-48TS-S . . WS-C3560G-24TS-S . . WS-C3560G-48TS-S . . WS-C3750-24TS-S . . WS-C3750V2-24TS-S . . WS-C3750V2- 48TS-S . . WS-C3750G-12S-S . . WS -C3750G-24TS-S 1U . . WS-C3750G-48TS-S . . WS-C3750G-48PS-S . . فاير وال ها: . . / ASA5505-BUN-K9 . . / ASA5510-BUN-K9 . . / ASA5510-SEC-BUN-K9 . . / ASA5520-BUN-K9 . . PIX-515E-UR-BUN . . PIX-515E-UR-FE-BUN . . - تعميرات حرفه اي تجهيزات سيسكو اعم از اكسس سرور - روتر - سوييچ - ماژول - پاور و ... . ”ما با پشتکار فراوان کار می کنیم و مداوم در حال تحقیق هستیم که همواره جزو برترین های انفورماتیک باقی بمانیم. . www.spjco.net . . 021-88459723 . . . . Telegram: @wwwSPJCOnet . .
تهران
88459723
شریعتی
www.spjco.net

#سيسكو CISCO#تجهيزات شبكه