تهیه نقشه های شاپ اسکلت فلزی (ساختمان) به وسیله نرم افزار تکلا(xsteel) . . . . برخی از خدمات قابل ارایه توسط نرم افزارxsteel . . 1-تهیه یک مدل سه بعدی در مقیاس حقیقی که در محل نصب خواهد گردید ارایه این مدل سه بعدی کمک شایان توجهی به کاهش خطای انسا نی در ضمینه طراحی سازه وهمچنین قرارگیری المانهای مختلف اعم از اتصالات .تیرهای اصلی وفرعی وپله های سازه می تواند داشته باشد . . 2-افزایش سرعت به دلیل استفاده از اتصلات هوشمند .این اتصلات ابتدا به وسیله تیم متخصصان ما برطبق نقشهای سازه تولید شده سپس هوشمند سازی وآماده استفاده می گردند . . 3-تهیه نقشه تک تک قطعات به کار رفته در سازه . . 4-تهیه نقشه های مربوط به مونتاژ تمام قطعات . . 5-تصریح بخشیدن به عملیات نصب به دلیل برطرف شدن تمامی بر خوردهای موجود بین اعضای سازه همچنین برسی دقیق نقشه های سازه توسط تیم کارشناسان ما . . 6-تهیه گزارشات مربوط از جمله لیست قطعات مونتاژ لیست جزجز قطعات متریال لیست لیست پیچ ومهره استفاده شده در سازه همچنین می توان از گزارشهای مختلف نرم افزار برای تهیه یک صورت وضعیت بی عیب ونقص استفاده کرد . . 7-تهیه نقشهای نصب جهت سهولت و سرعت بخشیدن به کار نصب سازه . . . . Email:pompmz@yahoo.co.uk . . pompmz@gmail.com . . www.xsteelshop.com . .
تهران
09124012036

#نقشه شاپ#اسکلت فلزی ساختمان#فلزی ساختمان#تهیه نقشه#اسکلت فلزی