تهیه نقشه های شاپ اسکلت فلزی (ساختمان) به وسیله نرم افزار تکلا(xsteel) . . . . برخی از خدمات قابل ارایه توسط نرم افزارxsteel . . 1-تهیه یک مدل سه بعدی در مقیاس حقیقی که در محل نصب خواهد گردید ارایه این مدل سه بعدی کمک شایان توجهی به کاهش خطای انسا نی در ضمینه طراحی سازه وهمچنین قرارگیری المانهای مختلف اعم از اتصالات .تیرهای اصلی وفرعی وپله های سازه می تواند داشته باشد . . 2-افزایش سرعت به دلیل استفاده از اتصلات هوشمند .این اتصلات ابتدا به وسیله تیم متخصصان ما برطبق نقشهای سازه تولید شده سپس هوشمند سازی وآماده استفاده می گردند . . 3-تهیه نقشه تک تک قطعات به کار رفته در سازه . . 4-تهیه نقشه های مربوط به مونتاژ تمام قطعات . . 5-تصریح بخشیدن به عملیات نصب به دلیل برطرف شدن تمامی بر خوردهای موجود بین اعضای سازه همچنین برسی دقیق نقشه های سازه توسط تیم کارشناسان ما . . 6-تهیه گزارشات مربوط از جمله لیست قطعات مونتاژ لیست جزجز قطعات متریال لیست لیست پیچ ومهره استفاده شده در سازه همچنین می توان از گزارشهای مختلف نرم افزار برای تهیه یک صورت وضعیت بی عیب ونقص استفاده کرد . . 7-تهیه نقشهای نصب جهت سهولت و سرعت بخشیدن به کار نصب سازه . . . . Email:pompmz@yahoo.co.uk . . pompmz@gmail.com . . www.xsteelshop.com . .
تهران
09124012036

تولید کننده و مجری تخصصی سقف های عرشه فولادی در سر


سقف عرشه فولادی- طراحی سقف عرشه فولادی - اجرای سقف عرشه فولادی- فلاشینگ - گل میخ- استاد ولدینگ- تهیه نقشه شاپ  - ورق های متال دک- ورق های عرشه فولادی- پیمانکار عرشه فولادی . . . . متال دک+ عرشه فولادی+ Metal ...

کاملترین نرم افزار نقشه کشی سازه های فلزی


ه ستونها و طراحی یکباره آنها. . محیط نقشه کشی: . . ترسیم جزئیات دقیق صفحه ستونها و پلان ستونها. . نقشه شاپ   تمام قطعات صفحه ستونها. . ارائه لیستوفر دقیق قطعات مورد استفاده در کل صفحه ستونهای پروژه. . امکان...

محاسبه سازه بتنی


تاسیسات مکانیک و برق با اخذ تایید از نظام مهندسی . . # تهیه نقشه سازه نگهبان و مقاوم سازی . # تهیه نقشه شاپ   و کارگاهی ( Shop Drawing ) . # مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان . # تهیه متره و براورد ، صورت وضعیت ، ...

ابرسازه ها


کنترل نامنظمي و ... - تهيه ليستوفر کامل از اس***** و اتصالات به همراه برآورد قيمت اس***** . - ارائه نقشه شاپ   اتصالات ، تيرها و ... - ارائه دفترچه محاسبات فارسي براساس آخرين ويرايش مباحث ششم ، نهم و دهم مقررات...

شاپ دراوینگ


شاپ دراوینگ -تهیه نقشه شاپ   -شاپ اسکلت . . تهبه شاپ دراوینگ-شاپ اسکلت فلزی-نقشه کارگاهی. صنایع فولادی پارس . Tekla structures ...


#نقشه شاپ#اسکلت فلزی ساختمان#فلزی ساختمان#اسکلت فلزی#پیچ ومهره