۱۳ تصویر
List : Thermocouple

ترموکوپل Thermocouple

تعداد بازديد : 3842
ترموکوپل:(Thermocouple) . . در صورتی که دو فلز غیر همنام به همدیگر اتصال داده شوند ونقطه اتصال را حرارت بدهیم طبق اثر سی بک یک جریان الکتریکی درمسیر بسته ایجاد می شود که باعث می شود در دو سر خروجی یک اختلاف پتانسل خواهیم داشت.ولتاز خروجی ترموکوپل ها 0 تا 5میلی ولت است.اساس کار ترموکوپل ها تبدیل تعغییرات دما به تعغیرات ولتاز می باشد که با اتصال ان به کنترلر های الکترونیکی دما برای ما آشکارسازی می شود. . خطایی که در ترموکوپل ها ایجاد می گردد در اثر اتصالات سیم بندی واتصال سیم های ارتباطی است که موجب ایجادیک Cold junction می شود.برای انکه اثر ترموکوپل های جدید ازبین برود لازم است سر دیگر ترموکوپل در دمای صفر درجه قرار بگیرد.این کار توسط جبرانساز مدار الکترونیکی صورت می گیرد که به آن جبرانساز محیط گفته می شود.کار جبرانساز محیط این است که دمای انتهای ترموکوپل را اندازه گیری می کند و عدد متناسب با ان را با عدد به دست امده از جمع ترموکوپل ها جمع می کند تا اثر ترموکوپل های جدید خنثی شود. . یک عیب دیگرد ترموکوپل ها این است که عملکرد انها بصورت غیر خطی است که برای استفاده از ان مجبوریم از مدارات خطی ساز استفاده کنیم. . . . نکته:ترموکوپل پایه های آن دارای قطبیت است و در سیم بندی باید در وصل پایه های ان دقت کرد. . مقایسه RTDو ترموکوپل:در ترموکوپل سیم بندی بلند خطایی در اندازه گیری ایجاد نمیکند.ترموکوپل دماهای بیشتری راندازه گیری می کنند.سیگنال ترموکوپل به دلیل ولتاز بودن نویز پذیر می باشد. . ترموکوپل ها بسته به دو فلز سازده خود دارای کاربرد های متفاوت وسیطره اندازه گیری دمایی متفاوت هستند. . . . . . . . . . . . . . ________________________________________ . . ترموکوپل،درباره انواع ترموکوپل،فروش انواع ترموکوپل،ساخت و طراحی انواع ترموکوپل . . ترموکوپل ، از دو هادی غیر یکسان که ممکن است فلز ، آلیاژ یا غیر فلز باشند و این دو هادی در یکی از دو سر انتهائی خود بهم وصل می شوند،تشکیل میشود .این نقطه اتصال ، اتصال اندازه گیری نام دارد و سرهای آزاد آنها به نام اتصال مرجع (یا اتصال سرد) شناخته می شود . . در مورد انواع ترموکوپلها در ادامه صحبت خواهد شد ولی باید توجه داشت که سیم های ترموکوپل طوری انتخاب میشوند که تا جای ممکن از نظر اثرات ترمو الکتریکی با هم تفاوت زیاد داشته باشند و برای یک اختلاف دمائی معین ، ولتاژ ترموالکتریکی (emf) زیادی تولید کنند. . مواد سیم های ترموکوپل باید خواص زیر را داشته باشند: . . • نقطه ذوب بالا . . • دمای کاری بالا . . • مقاومت زیاد در مقابل اکسیداسیون و تاثیرات اتمسفری . . • پایدار ماندن خواص آن با گذشت زمان(رانش کم) . . • خواص آن بگونه ای باشد که در فرآیند ساخت تکرار پذیر باقی بماند . . • مقاومت ( اهمی ) پائین . . • ضریب مقاومت حرارتی[1] پائین . . • ارتباط پیوسته وتاجای ممکن خطی بین دما و emf . . در عمل ، معمولأ مواد سیمهای ترموکوپلها بگونه ای هستند که سازش و تعادل بین خواسته های ذکر شده فوق را برقرار میکنند . . ترموکوپلها را می توان به سه نوع دسته بندی کرد: . . الف- ترموکوپلهای استاندارد فلزی کمیاب [2] . . ب- ترموکوپلهای استاندارد پایه فلزی [3] . . پ - ترموکوپلهای غیر استاندارد [4] . . تفاوت بین نوع فلزی کمیاب و پایه فلزی در اینست که فلزات کمیاب شامل پلاتین هستند و فلزات پایه شامل نیکل می باشند . در نتیجه ترموکوپلهای فلزی کمیاب حدود 200 برابر گرانتر از ترموکوپلهای فلزی پایه هستند . . . . ترموکوپلهای نوع استاندارد . . جداول استاندارد تائید شده بین المللی که ولتاژ نسبی سی بک ( EAB(tMبرای زوج سیم های مختلفی را بیان میکنند وجود دارند و همچنین تعاریف و معادلات ریاضی که پاسخ ترموکوپلها را با دما مطابق با مقیاس دمائی ITS-90 بیان میکنند در کتب مرجع می توان پیدا کرد. . . ترکیبات و نام تجاری ترموکوپلهای استاندارد که این جداول و معادلات ریاضی برای آنها وجود دارد و در استاندارد بین المللی IEC584 در 1955 میلادی تحت پوشش قرار گرفته است بشرح جدول زیر می باشد: . . . . جدول ترکیبات ونام تجاری انواع ترموکوپل استاندارد . . نـوع ترکیب مـواد (B/A) . . 1 T مس / آلیاژ مس - نیکل . . 2 E آلیاژ نیکل - کروم / آلیاژ مس - نیکل . . 3 J آهن / آلیاژ مس - نیکل . . 4 K آلیاژ نیکل-کروم / آلیاژ نیکل- آلومینیوم . . 5 N آلیاژ نیکل-کروم- سیلیکون / آلیاژ نیکل- سیلیکون . . 6 R پلاتین - ۱۳% رادیوم / پلاتین . . 7 S پلاتین - ۱۰% رادیوم / پلاتین . . 8 B پلاتین - ۳۰% رادیوم / پلاتین -۶% رادیوم . . قبلاً‌نوع ترموکوپلها را براساس ترکیب آلیاژی هر شاخه از جفت سیم ها نامگذاری می کردند ، ولی هم اکنون اسامی آنها براساس توابع ریاضی است که رفتار ترموالکتریکی آلیاژهای آنها را با تقریب خوبی تشریح می کند . . قبلأ سازندگان سیم های ترموکوپل برای ساخت آلیاژی که مطابق با آلیاژ تعریف شده در استاندارد ها باشد مشکل داشتند ، زیرا ناخالصی جزئی که باید در ماده خالص وجود داشته باشد ، در طی مراحل ساخت مقدارش تغییر میکرد و منجر به تغییر ضریب سی بک آن می شد.درحال حاضر برای غلبه بر این مشکل ، سازندگان آلیاژها را چنان تنظیم می کنند تا جفت سیم های ترموکوپل با هم دیگر بتوانند رواداری[6]های داده شده در جداول استاندارد برای آن ترموکوپل را برآورده سازند.همچنین این آزادی عمل به یک سازنده این امکان را میدهدتا برای کاربردی خاص ترکیب آلیاژی را طوری تغییر دهد که ترموکوپل خاصیت ویژه ای مثلا ‌مقاومت در برابر مواد شیمیائی پیدا کند. . ترکیب شیمیائی رشته سیمهای مورد استفاده در ساخت انواع ترموکوپل در جدول زیر آورده شده است : . . جدول ترکیب شیمیائی رشته سیمهای انواع ترموکوپل . . نوع ترموکوپل T+ J- J+ K- K+ S- B- . . ترکیب شیمیائی Cu 55% Cu, . . 45% Ni Fe 95% Ni, 2%Al, . . 2% Mn,1% Si 85% Ni, . . 12% Cr Pt 94% Pt, . . 6% Rh . . . . نـوع ترموکوپل S+ R+ B+ Kanthal P+ Kanthal N- Chromel+ Alumel- . . ترکیب شیمیائی 90% Pt, . . 10% Rh 87% Pt, . . 13% Rh 70% Pt, . . 30% Rh 90% Ni, . . 10%Cr 97-98% Ni, . . 3-2% Si 90% Ni, . . 10%Cr 90% Ni, . . 2% Mn, 2% Al . . . . در جدول زیر نیز رواداری کلاس های مختلف ترموکوپلها را مطابق با استاندارد IEC584-2 می توانیدببینید : . . . . جدول رواداری کلاسهای ترموکوپلها براساس استاندارد IEC584-2 . . ( اتصال مرجع در صفر درجه سلسیوس) . . نـوع ترموکوپل محدوده دمائی رواداری کلاس۱ رواداری کلاس ۲ رواداری کلاس۳ . . T -40 °C to 350 °C ±0.5 °C or ± 0.4% ±1°C or ± 0.75 % - . . -200 °C to 40 °C - - ±1°C or ± 1.5 % . . E -40 °C to 800 °C ±1.5 °C or ± 0.4% - - . . -40 °C to 900 °C - ±2.5 °C or ± 0.75 % . . -200 °C to 40 °C - - ±2.5 °C or ± 1.5 % . . J -400Cto 750 0C ±1.5 °C or ± 0.4% ±2.5 °C or ± 0.75 % - . . K & N -40 °C to 1000 °C ±1.5 °C or ± 0.4% - - . . -40 °C to 1200 °C - ±2.5 °C or ± 0.75 % . . -200 °C to 40 °C - - ±2.5 °C or ± 1.5 % . . R & S 0 °C to 1600 °C ±[1 °C + 0.3% (t-1100)] °C ±1.5 °C or ± 0.25 % ±4 °C or ± 0.5 % . . B 600 °C to 1700 °C - ±1.5 °C or ± 0.25 % ±4 °C or ± 0.5 % . . رواداریهای های ذکر شده در جدول فوق یا براساس انحراف دما برحسب درجه سلسیوس یا بصورت درصدی از مقدار دمای واقعی ، هر کدام که بزرگتر باشد بعنوان رواداری مجاز در نظر گرفته می شود. . . . . . . . نـوع ترکیب مـواد (شاخه A / شاخه B ) . . T مس / آلیاژ مس - نیکل . . E آلیاژ نیکل - کروم / آلیاژ مس - نیکل . . J آهن / آلیاژ مس - نیکل . . K آلیاژ نیکل-کروم / آلیاژ نیکل- آلومینیوم . . N آلیاژ نیکل-کروم- سیلیکون / آلیاژ نیکل- سیلیکون . . R پلاتین - ۱۳% رادیوم / پلاتین . . S پلاتین - ۱۰% رادیوم / پلاتین . . B پلاتین - ۳۰% رادیوم / پلاتین - ۶% رادیوم . . . . . . ترکیبات ونام تجاری انواع ترموکوپل استاندارد . . بمنظور انتخاب یک نوع ترموکوپل برای یک کاربرد خاص ، دانش و اطلاع جزئی از خواص مواد ،مورد نیاز است . جداول زیر در برگیرنده برخی از این اطلاعات می باشند .همچنین در ادامه برخی اطلاعات پایه اولیه در مورد خواص ونحوه کاربرد ترموکوپلهای هر دسته ارائه خواهد شد. . نوع ترموکوپل محیط کاری مجاز حداکثر دمای کاری (‍C°) توضیحات . . R & S اکسید کننده[1] ، بی اثر[2] ۱۴۰۰ از تماس با فلز اجتناب شود . . B اکسید کننده ، بی اثر، خلأ . . برای فواصل زمانی کوتاه ۱۷۰۰ از تماس با فلز اجتناب شود. بسیار مناسب برای دماهای بالاست. در دمای اتاق ولتاژ خروجی پائینی دارد . . T اکسید کننده ، بی اثر، احیاء کننده[3] . . در محیط تاحدودی خلأ ۳۷۰ مناسب دماهای زیر صفر. قابلیت تحمل رطوبت . . J اکسید کننده ، بی اثر، احیاء کننده . . در محیط تاحدودی خلأ ۷۶۰ بسرعت آهن آن زنگ می زند یا اکسید می شود . . K اکسید کننده ، بی اثر ۱۲۶۰ پوسیدگی سبز[4] در برخی محیطها . . N اکسید کننده ، بی اثر ۱۳۰۰ بسیار پایدارتر از نوع K در دماهای بالا . . E اکسید کننده ، بی اثر ۸۷۰ مناسب برای دماهای زیر صفر. بالاترین ولتاژ خروجی بین ترموکوپلهای معمول . . حداکثر دمای کاری بستگی به ضخامت سیم های ترموکوپل دارد و بهتر است به جدول زیرین نیز توجه کنید . . جدول کاربرد انواع ترموکوپلها . . . . نوع ترموکوپل قطر سیم (mm) . . ۳/۲۵ ۱/۵۳ ۰/۸۱ ۰/۵۱ ۰/۳۳ . . R & S ۱۴۸۲ . . B ۱۷۰۵ . . T ۳۷۱ ۲۶۰ ۲۰۴ ۲۰۴ . . J ۷۶۰ ۵۹۳ ۴۸۲ ۳۷۱ ۳۷۱ . . K ۱۲۶۰ ۱۰۹۳ ۹۸۲ ۸۷۱ ۸۷۱ . . E ۸۷۱ ۶۴۹ ۵۳۸ ۴۲۷ ۴۲۷ . . جدول حد بالای دمای کاری پیوسته برحسب درجه سلسیوس برای انواع قطر سیمها . . نکته :محدوده های قید شده در جدول فوق ، برای ترموکوپلها با استفاده از غلاف سرامیکی محافظ معمولی است . عمر کاری ترموکوپلها بستگی به نوع محیط کاری آنها نیز دارد . همچنین در فواصل زمانی کوتاه می توان از ترموکوپلها در دماهای بالاتر از مقادیر قید شده در جدول نیز استفاده کرد. . . . . . ________________________________________ . . ترموکوپل،طراحی و ساخت انواع .ترموکوپل . المنت . . درباره ترموکوپل: . . ترموکوپل یکی از انواع مولد برق است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد. در این صورت در دو سر دیگر که آزاد هستند برق تولید می‌شود. البته برقی که به این صورت تهیه می‌شود بسیار کم است.به این صورت که وقتی به محل اتصال این دو مفتول حرارت داده شود، اختلاف پتانسیلی در دو سر این مفتول‌ها بوجود می‌آید. این اختلاف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده است و بنابراین با بررسی میزان ولتاژ خروجی می‌توان درجه حرارت اعمال شده به ترموکوپل را تشخیص داد. . . . . ترموکوپل یک ترانسدیوسر خود مولد است که از ایجاد دو یا چند اتصال بین فلزات با جنس متفاوت تشکیل شده‌است . بایستی توجه داشت که یک اتصال ( اتصال سرد ) بایستی دردمای مرجع قرار داده شود . به عنوان مثال اتصال مرجع را بایستی درظرف حاوی یخ در حال ذوب شدن نصب کرد . اتصال دیگر ترموکوپل بایستی به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، کاملا متصل شود . فلزات ترموکوپلی به طور کلی نسبت به قیمتی که دارند به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند. این دو گروه تر موکوپل به ترموکوپلهای فلزپایه و ترموکوپلهای فلزات قیمتی معروفند. . . . . امتیاز عمدة ترموکوپلها محدودة وسیع اندازه گیری آنهاست که به طور اسمی از ۱۸۰- تا ۱۸۰۰+ درجه سانتیگراد را در برمی گیرد. دیگر امتیاز ترموکوپلها، عملکرد خطی آنها در محدوده اندازه گیری است . . . . . اگر قسمت کوچکی نوک جوشکاری شده ترموکوپل برداشته شده و ترموکوپل داخل خط لوله جاسازی شود، دمای سیال جاری درداخل لوله، بدون هیچگونه زحمتی قابل اندازه گیری است . این نوع سنسورها در بازار موجود هستند و غالبا جهت اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. . . . . ترموکوپل‌ها دارای تیپ‌های متنوع برای اندازه گیری دما می‌باشند بطور مثال تیپ‌های R - S - B با قابلیت اندازه گیری دما در محدوه ۲۰۰- الی ۱۸۰۰ و تیپهای L - K- J با قابلیت اندازه گیری دما در محدوده ۱۸۰- الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بگار می‌روند. ولتاژ بوجود آمده در دوسر انتهایی ترموکوپل در هر صورت میلی ولت ورفتار الکتریکی هر ترموکوپل بسته به نوع آلیاژ سیم‌های آن تابع جداول استانداردی است که معمولاً در استانداردهای کشورهای مختلف تعریف و تقریبا در هر تیپ منبطق بر یکدیگر است .یکی از انواع معمول آن ترکیب آلیاژ نیکل کروم و نیکل می‌باشد.معمولا جهت جلوگیری از آسیب دیدن ترموکوپل آن را درون غلاف فلزی یا سرامیکی قرار می‌دهند. روش جوشکاری دوسر ترموکوپل تابع ضوابط خاصی است بطوری که نباید در حین عملیات جوشکاری فلز یا احیانا نیمه‌هادی دیگری در فرآیند جوش دخالت نماید در غیر اینصورت رفتار ترموکوپل هرگز رفتار استاندارد تعریف شده تابع جداول مربوطه نخواهد بود . . . . . ترموکوپها همواره پس از گذشت سالیان متمادی از بهترین سنسورها برای اندازه گیری دما می‌باشند زیرا با نقطه مورد نظر تماس برقرار نموده و دما را بصورت پتانسیل الکتریکی انتقال میدهند و ولتاژ با اتصال به اندیکاتور اندازه گیری و به صورت دما تحت تبعیت از جداول مورد بحث مشابه سازی شده و نمایش داده می‌شود.از این دستگاه برای اندازه گیری دماهای بالا( مثلاً در کوره‌های پخت محصولات سرامیکی)استفاده می‌شود.ترموکوپل‌ها اصولا در دمای پایین داری دقت لازم نیستند ولی جهت سنجش دماهای بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد یکی از گزینه‌های خوب می‌باشند. . . . . ترموکوپلها در صنعت دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.از جمله مهمترین کاربردهای ترموکوپل در صنایع را می توان در صنایع تولید لوزام گازسوز نام برد.بدین ترتیب که از ترموکوپل جهت ایمن سازی تجهیزات گاز سوز در مواردیکه شعله گاز به دلایلی (از جمله باد)خاموش می گردد، جهت قطع کردن گاز و جلوگیری از انتشار آن استفاده می گردد. ترموکوپل به دلیل ایجاد ولتاژ و جریان الکتریسته در اثر دریافت حرارت، وسیله بسیار مفیدی در کنترل حرارت یا استفاده بعنوان کنترلر می باشد. از جمله کاربردهای آن، به عنوان انواع [قطع کننده جریان گاز] می باشد . . . . . . ترموکوپل . . درباره انواع ترموکوپل: . . بر اساس ترکیبهای ممکن از فلزها،می توان تعداد بی شماری ترموکوپل ساخت،ولی در عمل تعداد ترموکوپل ها مشخص و محدود است . مشخه های لازم برای به کار گیری فلز در ساخت ترموکوپل عبارت اند از: . . • نقطه ذوب فلز . . • واکنش نسبت به تغییر شرایط اتمسفر . . • خروجی ترموااکتریکی در ترکیب با دیگر فلزات . . • میزان هدایت الکتریکی فلز، در مقابل مقاومت الکتریکی آن . . • پایداری . . • تکرار پذیری . . • هزینه . . • ساخت و به کار گیری آسان . . ترموکوپل های استاندارد عبارتند از: . . • نوع E:کرومل و کنستانتان (chromel and constantan) . . • نوع :jآهن و کنستانتان(Iron and constantan) . . • نوع :Tمس و کنستانتان ((copper and constantan . . • نوع :kکرومل و آ لومل (chromel and Alumel) . . • نوع n:نیکروسیل و نیسیل (Nicrosil and nisil) . . • نوع s، b، : rپلاتین و رودیوم (platinum and rhodium)
Thermocouple 500 mm pour plaque de cuisson Foster - 9606203Thermocouple Type-K Glass Braid Insulated | Australian RoboticsThermocouples and Thermocouple Applications - Delta Tproducts/img/semiconductors/conax-Thermocouple-Wire-Feedthrough.jpgUnfixing Device Type Thermocouple (WRN-120/WRE-120) - Sell Unfixing ...thermocouple datalogger based on the Arduino platform Type K Thermocouple Probe - OverStock Close Out Item Limited Quantity!
تهران
33921547-33962925
لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه دوم پلاک1
mechtronic.ir

ترموکوپل Thermocouple


. . ترموکوپل،طراحی و ساخت انواع .ترموکوپل . المنت . . درباره ترموکوپل: . . ترموکوپل یکی از انواع مولد برق   است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فل...

دیزل ژنراتور برق و مولد برق گازسوز


ن تامین و ارائه کننده تخصصی ژنراتور برق دیزلی و گازسوز،احداث نیروگاه مقیاس کوچک،ژنراتور برق گازی mtu مولد برق   گازسوز mwm،مولد برق گازسوز کاترپیلار caterpillar،موتور گازسوز جنباخر jenbacher،ژنراتور برق گازی،خدم...

مولد برق خورشیدی عشایری خانه سبز


 مولد برق   خورشیدی عشایری . در مناطقی که . برق وجود ندارد و فقط احتیاج به روشنایی دارند مانند اتاقهای نگهبانی ...

فروشگاه آنلاین پارس سولار Pars Solar Shop


 مولد برق  نچه از سولار می خواهید با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت .  انواع پنل های سولار .  کنترل شارژر ، ا...

شركت حاميان صنعت کيميا


ستفاده واحدهاي مصرف کننده هر سايت از حرارت بازيافتي مولد و معرفي مناسبترين حالت بازيافت از دستگاههاي مولد برق   جهت دستيابي به راندمان حداکثر . . • امکان سنجي بازيافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهاي موجود...

نیروگاه برق مقیاس کوچک


ستفاده واحدهای مصرف کننده هر سایت از حرارت بازیافتی مولد و معرفی مناسبترین حالت بازیافت از دستگاههای مولد برق   جهت دستیابی به راندمان حداکثر . . • امکان سنجی بازیافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهای موجود...

مشاوره احداث کارخانه


 مولد برق  هر گونه سرمایه گذاری صنعتی با ما مشورت کنید . . ما شما را در طراحی, ساخت و بهربرداری بهینه طرحها و...

شرکت فن آوران بهبود انرژی البرز


ستهای دوره ای با لوازم کالیبره شده استـاندارد، . اورهال اساسی و تأمین قطعـات یدکی . . انواع برندهای مولد برق   گازسوز و دیزلی . Perkins, Cummnis, Guascor, MTU, Caterpillar, Doosan . . با داشتن سابقـه چند ساله ...

نیروگاه تولید پراکنده DG CHP


ستهای دوره ای با لوازم کالیبره شده استـاندارد، . اورهال اساسی و تأمین قطعـات یدکی . . انواع برندهای مولد برق   گازسوز و دیزلی . Perkins, Cummnis, Guascor, MTU, Caterpillar, Doosan . . شرکت فن آوران بهبود انر...

نیروگاه مقیاس کوچک CHP با مولدهای گازسوز


 مولد برق   نام یاری گر روزی رسان *** . . شرکت کیان کبیر آریا بعنوان مشاور، تامین کننده و مجری نیروگاه های مق...

ژنراتور گازسوز، دیزل ژنراتور، نیروگاه مقیاس کوچک


kabir.com . از وب سایت ما دیدن فرمائید. www.kiankabir.com . ( ژنراتور گازسوز ، دیزل ژنراتور، نیروگاه مولد برق  ،برق اضطراری)...

صنایع برق ITE


 مولد برق  ندسین صنعت برق ITE با 40 سال سابقه . . گروه مهندسین صنعت برق ITE به عنوان یکی از مدعیان صنعت دیزل ژ...

دیزل ژنراتور های پرکینز کوپله FG Wilson


 مولد برق  on Diesel Generator . . نمایندگی رسمی Westac Power انگلستان . . دیزل ژنراتور Cummins . . - - . ....

دیزل ژنراتور کارا سهند


 مولد برق   POWER . . . . دیزل ژنراتور/ Cummins/ کامینز . . نمایندگی رسمی CUMMINS POWER . . دیزل ژنراتور C...

برق اتوماسیون مکانیک دیزلژنراتور


 مولد برق  ات گروه تجاری صنعتی ایرانیان : . . 1- نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش مولدهای برق شرکت آکسا AKSA ...

پک ساخت مولد برق بادی خورشیدی آبی


این مجموعه فوق العاده کارا در قالب پک انرژی ارائه میگردد که شامل موارد ذیل است: . . . . نقشه ساخت مولد برق   بادی شامل چند متد مختلف با کارایی بالا صد در صد قابل ساخت و کم هزینه . . نقشه ساخت مولد برق خورشید...

چگونه مولد برق خود شارژ بسازیم


نبع انرژی فسیلی: . . مولدهای برق گرانشی . . مولدهای برق با هوای فشرده . . مولدهای برق مگنتیک . . مولد برق   با انرژی فنر فشرده . . مولدهای برق بادی . . مولد برق خورشیدی . . مولدهای برق تسلا . . مولد برق ...

نماینده انحصاری دیزل ژنراتور درخاورمیانه


، سنگ آهن و ... نیروگاهها و همچنین در عرصه صنعت : موتورهای صنعتی ، موتورهای دریایی ، موتورژنراتورهای مولد برق   ، صنعت نفت و گاز و ... فعالیت خود را با نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور در ایران آغاز و از بدو تاسیس ...

فروش یو پی اس و اینورتر باتری ال ای دی


طع می شود و یا باغ و ویلایی دارید که برق ندارد این دستگاه کاملا مناسب شماست. با داشتن این دستگاه شما مولد برق  ی بی سر و صدا - کم خرج و ارزان خواهید داشت. . با قیمت بسیار مناسب ... . ...

بسته شغلسازMaker


یحات و لوازم مورد نیاز قدم به قدم ساخت دینام بادی با قابلیت تولید برق به همراه نقشه ساخت کامل توربین مولد برق   و پنل کنترل برای منزل صد در صد قابل ساخت . . 9-آموزش ساخت تصویری همراه با توضیحات دینام آبی . . 1...

شرکت برق افشان سپاهان


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

قبول سفارش خرید همه نوع کالای تجاری و صنعتی از ترک


 مولد برق  سامانه پرداز نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی های اگزیم پاور EximPower (کانادا) - ست نیک Setnic - فیا...

شرکت سامانه پرداز انواع UPS و باطری


 مولد برق  سامانه پرداز نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی های اگزیم پاور EximPower (کانادا) - ست نیک Setnic - فیا...

دیزل ژنراتور کامینز و خدمات پس از فروش در ایران


 مولد برق  راتور/Cummins/کامینز . . نمایندگی رسمی CUMMINS POWER . . دیزل ژنراتور Cummins . . . . شاخه فعال...

دیزل ژنراتور های پرکینز کوپله FG Wilson


 مولد برق  on Diesel Generator . . نمایندگی رسمی Westac Power انگلستان . . دیزل ژنراتور Cummins . . - - . ....

فروش انواع موتور ژنراتور


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

شارژ مولد برق


نبع انرژی فسیلی: . . مولدهای برق گرانشی . . مولدهای برق با هوای فشرده . . مولدهای برق مگنتیک . . مولد برق   با انرژی فنر فشرده . . مولدهای برق بادی . . مولد برق خورشیدی . . مولدهای برق تسلا . . مولد برق ...

فروش انواع موتور ژنراتور


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

شركت مديريت و سرمايه گذاري نويد آينده


 مولد برق  يريت‌وسرمايه‌گذاري نويدآينده(سهامي خاص) فعاليت خود را باهدف عرضۀ محصولات پيشرفته و مطابق با استاندار...

شرکت کیا دیزل اسپادان


یزل اسپادان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات، تولید، عرضه، فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای مولد برق   دیزلی و گازی از 10KVA الی 4000KVA در ایران و خاورمیانه فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشها...
30


#Thermocouple