برنامه نویسی سیستم های کنترل شرکت Siemens شامل: . LOGO . Simatic S7-200 . Simatic S7-300 . Simatic S7-400 . Simatic S7-1200 . Simatic S7-1500 . برنامه نویسی نرم افزارهای مونیتورینگ صنعتی تحت نرم افزارهای زیر: . Wincc . Citect . Adroid . . برنامه نویسی PLC های ساخت شرکت های دیگر از جمله: . DELTA . FATEK . LS . ABB . ICP CON . SCHNIDER . توسط کارشناس برجسته اتوماسیون صنعتی با بیش از 10 سال سابقه
تهران
09125156730
تهران
autosystem.ir

#زیمنس نرم#زیمنس نرم افزار#افزار Wincc#نرم افزار Wincc#نویسی PLC#برنامه نویسی plc#نرم افزار#برنامه نویسی#plc زیمنس