هلدرشارژ برای رفع مشکل شارژ موبایلتان . . دیگر نگران زیر پا ماندن و یا به حالت مولق در هوا ماندن موبایل خود نباشید . . . . 5 عدد 8000 تومان . . . .
تهران
02177132201
تهران:میدان رسالت چهارراه سرسبز بخش تجاری مترو واحد 4

#مشکل شارژ#برای رفع مشکل#برای رفع#رفع مشکل