آب اکسيژنه

تعداد بازديد : 4437
آب اكسيژنه از كشور تركيه در درصد . فروش آب اكسيژنه ترك در درصدهاي 35% ، 50% ، 60% از توليد كننده گريد يك اروپايي _ ترك . وبسايت : www.globalabz.com . ايميل : global_abz@yahoo.com . دفتر مرکزي بابل : 01113266264_01113235448 . فکس : 01113266246 . آب اکسيژنه ، فروش آب اکسيژنه ترک ، گريد يک اروپايي ، مواد شيميايي ، اثر ميکروب کشي ، بي رنگ کردن ، اثر رنگبري آب اکسيژنه ، اکسيد اسيون الکل ، صرفه جويي آب اکسيژنه در جايگزيني از کلر ، پراکسيد هيدروژن ، رنگزدايي ، فتو اکسيد اسيون ، اسيد قرمز 27 ، صنعت آب اکسيژنه ، صنعت مواد شيميايي ، صنعتي ، مواد شيميايي معدني ، مواد شيميايي غير آلي ، پراکسيد هيدروژن صنعتي
مازندران
01113235448
بابل
www.globalabz.com

#آب اکسيژنه