۳ تصویر
 نیروگاه های مقیاس کوچک

شركت حاميان صنعت کيميا

تعداد بازديد : 1869
ما از آغاز تا پايان پروژه در كنار شما هستيم. . شركت حاميان صنعت کيميا با بهره¬گيري از نيروهاي مجرب، فعاليت اصلي خود را در زمينه مطالعه، طراحي، تامين تجهيزات، احداث و راه اندازي نيروگاه هاي کوچک و پراکنده برق متمركز و مديريت انرژي در کارخانجات انرژي بر، قرار داده است. . با توجه با افزايش روز افزون قيمت انرژي در کشور و اقبال صنايع براي مديريت انرژي هاي اتلافي در فرآيند توليد از يک سو و سياستهاي حمايتي از ايجاد نيروگاههاي پراکنده توسط دولت از سوي ديگر، شرکت حاميان صنعت کيميا را بر آن داشت تا با گردآوري کادري مجرب در جهت ايجاد مجموعه اي توانمند براي طراحي اصولي کارخانجات توليدي و تغييرات آنها براي مديريت بهتر انرژي و تاسيس نيروگاههاي مقياس کوچک گام بر دارد. . در زير تعدادي از صنايعي که توليد همزمان برق و حرارت در آن با موفقيت به کار گرفته شده ذکر مي گردد: . . صنايع کاغذ سازي . . فرايندهاي توليد مواد غذايي . . صنايع نساجي . . صنايع داروسازي . . صنايع سراميک سازي . . صنايع سيمان و آجر سازي . . فرايندهاي چوبي و تيرهاي چوبي . . صنايع گلخانه اي و باغي . . صنايع پالايش نفت . ... . توليد مشترك در مؤسسات خانگي و تجاري نظير: - بيمارستانها، دانشگاهها و هتلها . . ضمناَ از اين سيستم‌ها مي‌توان در تأمين برق مورد نياز و گرمايش واحدهاي مسكوني از قبيل: آپارتمانها، برجها و نيز واحدهاي مسكوني تك خانوار نيز بهره جست. . مشخصات يك سيستم CHP ايده‌آل در نصب و اجرا شامل موارد زير است: . . ۱- نياز مبرم به استفاده از توان الكتريكي. . ۲- افزايش موارد كاربرد انرژي حرارتي نسبت به انرژي الكتريكي. . ۳- وجود الگوهاي بار پايدار و ثابت انرژي حرارتي و الكتريكي. . ۴- طولاني‌بودن ساعات بهره‌برداري فرآيند. . ۵- بالابودن قيمت برق شبكه يا عدم دسترسي به شبكه. . ما شما را در اين سرمايه گذاري جديد همراهي مي کنيم: . . اين شركت آمادگي دارد، براي صنايع متقاضي، نيروگاه¬هاي مقياس كوچك و سيستم هاي بهينه سازي انرژي را احداث و راه¬اندازي نمايد. در اين راستا خدمات ذيل توسط اين شركت ارائه مي گردد: . . 1) انجام مطالعات امكان¬سنجي و مشاوره . . 2) اخذ كليه مجوزهاي مورد نياز جهت احداث مولدهاي مقياس كوچك . . 3) مشاوره در زمينه تأمين مالي پروژه و اخذ وام از بانكهاي دولتي و خصوصي . . 4) طراحي، تأمين تجهيزات از دو برند معتبر MTU آلمان و پركيز انگلستان . . 5) اجرا و راه¬اندازي نيروگاه¬هاي مقياس¬كوچك . . . . شرح خدمات مطالعات امكان سنجي براي نيروگاه مقياس کوچک CHP : . . مرحله (1) : بررسي نمونه سايت موجود و امكان سنجي . . • دسته بندي مصارف و واحدهاي مختلف موجود در هر سايت . . • مطالعه مدارك و نقشه هاي واحدهاي موجود در هرسايت و استخراج ميزان نياز انرژي . . • تعيين انواع انرژي مورد نياز هر سايت با توجه به ماهيت واحد هاي موجود در آن ( مسكوني، تجاري و ...) با لحاظ كردن طرح توسعه احتمالي آينده . . • تعيين نحوه تغييرات مصرف انرژي هر سايت . . • جمع بندي مباحث نيازسنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان مورد نياز است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، مراحل ذيل نيز بعنوان امكان سنجي اجراي طرح در مورد سايت انجام خواهد پذيرفت. . • بررسي مسايل اجرائي شامل لوله كشي آب گرم ( يا بخار)، اتصال به شبكه برق، دسترسي به شبكه گاز و ... . • بررسي وضعيت كنوني سايت از نظر داشتن امكاناتي نظير سوله، نيروي فني بومي، ابزارآلات، تاسيسات مربوط به نصب و راه اندازي و بهره برداري مولد و مانند آن. . • جمع بندي مباحث امكان سنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان ممكن است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، امتياز سايت (اولويت) بر مطالعه فوق تعيين مي گردد. . • ارائه اطلاعات فوق در قالب معرفي فرصت سرمايه گذاري. . • بر اساس نتايج بند فوق، سايت توسط كارفرما براي ادامه مطالعات انتخاب خواهد شد. . مرحله(2): انجام بررسي هاي فني و تعيين مشخصات طرح احداث، مولد در سايت(هاي) فوق . . بخش اول: تعيين ظرفيت بهينه مولد مورد نظر و معرفي دستگاه ها و طرح كلي بازيافت حرارت . . • تعيين ظرفيت مولد(هاي) مورد نياز در هر سايت . . • تعيين نحوه استفاده واحدهاي مصرف کننده هر سايت از حرارت بازيافتي مولد و معرفي مناسبترين حالت بازيافت از دستگاههاي مولد برق جهت دستيابي به راندمان حداکثر . . • امکان سنجي بازيافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهاي موجود در هر سايت و بررسي توجيه پذيري آن از ديدگاه اقتصادي . . • تعيين توان بهينه مولد(هاي) توليد همزمان با وجود سناريو هاي مختلفي نظير حداکثر سازي راندمان مجموعه، کاهش هزينه تمام شده، توليد برق بيش از نياز سايت و امکان فروش آن و ... . • ارائه نقشه جانمايي کلي مولدها در هر سايت جهت حداقل کردن هزينه هاي انتقال برق و گرما و با توجه به محدوديتهاي فيزيکي . . • تعيين دقيق نوع مولد، نوع دستگاههاي توليد برق و ظرفيت بهينه هريک با توجه به مطالعات فوق و شرايط سايت(دما، رطوبت، ارتفاع) و نياز موجود در هر سايت و انتخاب دستگاهها از توليدات سازندگان مطرح . . • معرفي مشخصات فني کامل دستگاههاي مولد برق انتخاب شده و سازندگان آنها و ... . بخش دوم: طراحي شبکه مورد نياز . . • مطالعه شبکه هاي گاز رساني، برق رساني، آب موجود در هر سايت و تعيين شبکه هايي که بايستي تقويت شده يا توسعه داده شوند. . • تهيه طرح اوليه اتصال خروجي الکتريکي مولد به شبکه برق منطقه و معرفي کمبودها و روش رفع آنها . . • تهيه طرح کلي لوله کشي مورد نياز بين مولد و مصرف کننده هاي حرارت موجود در سايت . . مرحله (3): انجام بررسي هاي اقتصادي و تهيه اطلاعات لازم براي تشريح ابعاد سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران . . • اخذ پيشنهاد فني – مالي از سازندگان دستگاه ها و پيمانکاران نصب و اجرا و مطالعه و بررسي و مذاکره براي تکميل آنها . . • برآوردهاي مالي سرمايه گذاري مورد نياز کل اجراي طرح شامل خريد تجهيزات اصلي و لوازم جانبي، نصب، راه اندازي، بهره برداري، آموزش و ... . • تهيه گزارش هاي مالي و نحوه استفاده از تسهيلات دولتي، منابع تامين آن ، بانک عامل، ميزان سود تسهيلات مذکور و معرفي راهکارهاي قانوني جهت دستيابي به اين تسهيلات، ميزان آورده مورد نياز سرمايه گذاران و ... . • پيش بيني درآمدهاي طرح از زمان شروع بهره برداري تجاري از مولد توليد همزمان جهت اطلاع سرمايه گذاران. . • استخراج مدل مالي طرح براي اطلاع سرمايه گذاران شامل نرخ بازده داخلي (IRR)، دوره بازگشت سرمايه، نرخ بازده آورده (ROE) ، نقطه سربه سر، خالص ارزش فعلي کل سرمايه گذاري و .... . • تهيه کليات برنامه زمان بندي دوره اجراي طرح براي هر سايت . . • شناسايي منابع براي تأمين مالي پروژههاي طرف قرارداد . . • بررسي قوانين، شرايط و فرصتهاي تأمين مالي و سرمايهگذاري . . • عقد قراردادها و يا تفاهمنامههاي لازم با سازمانهاي مربوطه براي تأمين مالي پروژهها . . • اقدامات اجرايي تأمين مالي پروژهها و شركتها از قبيل مذاكره، سفر، برگزاري نشستها و مراجعه به ادارات و سازمانهاي مربوط، ... . . . . . مرحله 4: جمع بندي مطالعات و تهيه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري براي سايتهاي مختلف . . • جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش تشريحي از بررسي هاي انجام شده در مراحل فوق با هدف تهيه، تکميل و ارائه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري در احداث مولد مقياس کوچک . . • تهيه بسته هاي سرمايه گذاري . . . . با انتخاب صحيح مشاور علم و دانش و تجربه در هر کاري همراه شماست. . مجموعه از توانمندي ها و کارشناسان مجرب را در اختيار بگيريد. . شركت حاميان صنعت كيميا . . 02144277147 . . 09126809553 . . mehdi.azarmi@gmail.com . . www.iranhsk-co.com . . www.iranhsk-co.ir . . info@iranhsk-co.com . .
 نیروگاه های مقیاس کوچک
تهران
02144277189
تهران
www.iranhsk-co.com

دیزل ژنراتور برق و مولد برق گازسوز


ن تامین و ارائه کننده تخصصی ژنراتور برق دیزلی و گازسوز،احداث نیروگاه مقیاس کوچک،ژنراتور برق گازی mtu مولد برق   گازسوز mwm،مولد برق گازسوز کاترپیلار caterpillar،موتور گازسوز جنباخر jenbacher،ژنراتور برق گازی،خدم...

ترموکوپل Thermocouple


. . ترموکوپل،طراحی و ساخت انواع .ترموکوپل . المنت . . درباره ترموکوپل: . . ترموکوپل یکی از انواع مولد برق   است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فل...

مولد برق خورشیدی عشایری خانه سبز


 مولد برق   خورشیدی عشایری . در مناطقی که . برق وجود ندارد و فقط احتیاج به روشنایی دارند مانند اتاقهای نگهبانی ...

فروشگاه آنلاین پارس سولار Pars Solar Shop


 مولد برق  نچه از سولار می خواهید با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت .  انواع پنل های سولار .  کنترل شارژر ، ا...

شركت حاميان صنعت کيميا


ستفاده واحدهاي مصرف کننده هر سايت از حرارت بازيافتي مولد و معرفي مناسبترين حالت بازيافت از دستگاههاي مولد برق   جهت دستيابي به راندمان حداکثر . . • امکان سنجي بازيافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهاي موجود...

نیروگاه برق مقیاس کوچک


ستفاده واحدهای مصرف کننده هر سایت از حرارت بازیافتی مولد و معرفی مناسبترین حالت بازیافت از دستگاههای مولد برق   جهت دستیابی به راندمان حداکثر . . • امکان سنجی بازیافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهای موجود...

مشاوره احداث کارخانه


 مولد برق  هر گونه سرمایه گذاری صنعتی با ما مشورت کنید . . ما شما را در طراحی, ساخت و بهربرداری بهینه طرحها و...

شرکت فن آوران بهبود انرژی البرز


ستهای دوره ای با لوازم کالیبره شده استـاندارد، . اورهال اساسی و تأمین قطعـات یدکی . . انواع برندهای مولد برق   گازسوز و دیزلی . Perkins, Cummnis, Guascor, MTU, Caterpillar, Doosan . . با داشتن سابقـه چند ساله ...

نیروگاه تولید پراکنده DG CHP


ستهای دوره ای با لوازم کالیبره شده استـاندارد، . اورهال اساسی و تأمین قطعـات یدکی . . انواع برندهای مولد برق   گازسوز و دیزلی . Perkins, Cummnis, Guascor, MTU, Caterpillar, Doosan . . شرکت فن آوران بهبود انر...

نیروگاه مقیاس کوچک CHP با مولدهای گازسوز


 مولد برق   نام یاری گر روزی رسان *** . . شرکت کیان کبیر آریا بعنوان مشاور، تامین کننده و مجری نیروگاه های مق...

ژنراتور گازسوز، دیزل ژنراتور، نیروگاه مقیاس کوچک


kabir.com . از وب سایت ما دیدن فرمائید. www.kiankabir.com . ( ژنراتور گازسوز ، دیزل ژنراتور، نیروگاه مولد برق  ،برق اضطراری)...

صنایع برق ITE


 مولد برق  ندسین صنعت برق ITE با 40 سال سابقه . . گروه مهندسین صنعت برق ITE به عنوان یکی از مدعیان صنعت دیزل ژ...

دیزل ژنراتور های پرکینز کوپله FG Wilson


 مولد برق  on Diesel Generator . . نمایندگی رسمی Westac Power انگلستان . . دیزل ژنراتور Cummins . . - - . ....

دیزل ژنراتور کارا سهند


 مولد برق   POWER . . . . دیزل ژنراتور/ Cummins/ کامینز . . نمایندگی رسمی CUMMINS POWER . . دیزل ژنراتور C...

برق اتوماسیون مکانیک دیزلژنراتور


 مولد برق  ات گروه تجاری صنعتی ایرانیان : . . 1- نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش مولدهای برق شرکت آکسا AKSA ...

پک ساخت مولد برق بادی خورشیدی آبی


این مجموعه فوق العاده کارا در قالب پک انرژی ارائه میگردد که شامل موارد ذیل است: . . . . نقشه ساخت مولد برق   بادی شامل چند متد مختلف با کارایی بالا صد در صد قابل ساخت و کم هزینه . . نقشه ساخت مولد برق خورشید...

چگونه مولد برق خود شارژ بسازیم


نبع انرژی فسیلی: . . مولدهای برق گرانشی . . مولدهای برق با هوای فشرده . . مولدهای برق مگنتیک . . مولد برق   با انرژی فنر فشرده . . مولدهای برق بادی . . مولد برق خورشیدی . . مولدهای برق تسلا . . مولد برق ...

نماینده انحصاری دیزل ژنراتور درخاورمیانه


، سنگ آهن و ... نیروگاهها و همچنین در عرصه صنعت : موتورهای صنعتی ، موتورهای دریایی ، موتورژنراتورهای مولد برق   ، صنعت نفت و گاز و ... فعالیت خود را با نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور در ایران آغاز و از بدو تاسیس ...

فروش یو پی اس و اینورتر باتری ال ای دی


طع می شود و یا باغ و ویلایی دارید که برق ندارد این دستگاه کاملا مناسب شماست. با داشتن این دستگاه شما مولد برق  ی بی سر و صدا - کم خرج و ارزان خواهید داشت. . با قیمت بسیار مناسب ... . ...

بسته شغلسازMaker


یحات و لوازم مورد نیاز قدم به قدم ساخت دینام بادی با قابلیت تولید برق به همراه نقشه ساخت کامل توربین مولد برق   و پنل کنترل برای منزل صد در صد قابل ساخت . . 9-آموزش ساخت تصویری همراه با توضیحات دینام آبی . . 1...

شرکت برق افشان سپاهان


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

قبول سفارش خرید همه نوع کالای تجاری و صنعتی از ترک


 مولد برق  سامانه پرداز نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی های اگزیم پاور EximPower (کانادا) - ست نیک Setnic - فیا...

شرکت سامانه پرداز انواع UPS و باطری


 مولد برق  سامانه پرداز نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی های اگزیم پاور EximPower (کانادا) - ست نیک Setnic - فیا...

دیزل ژنراتور کامینز و خدمات پس از فروش در ایران


 مولد برق  راتور/Cummins/کامینز . . نمایندگی رسمی CUMMINS POWER . . دیزل ژنراتور Cummins . . . . شاخه فعال...

دیزل ژنراتور های پرکینز کوپله FG Wilson


 مولد برق  on Diesel Generator . . نمایندگی رسمی Westac Power انگلستان . . دیزل ژنراتور Cummins . . - - . ....

فروش انواع موتور ژنراتور


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

شارژ مولد برق


نبع انرژی فسیلی: . . مولدهای برق گرانشی . . مولدهای برق با هوای فشرده . . مولدهای برق مگنتیک . . مولد برق   با انرژی فنر فشرده . . مولدهای برق بادی . . مولد برق خورشیدی . . مولدهای برق تسلا . . مولد برق ...

فروش انواع موتور ژنراتور


سپاهان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد برق   ( دیزلی و گازی ) در ایران فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشهای مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ...

شركت مديريت و سرمايه گذاري نويد آينده


 مولد برق  يريت‌وسرمايه‌گذاري نويدآينده(سهامي خاص) فعاليت خود را باهدف عرضۀ محصولات پيشرفته و مطابق با استاندار...

شرکت کیا دیزل اسپادان


یزل اسپادان با چندین سال علم و تجربه در زمینه واردات، تولید، عرضه، فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای مولد برق   دیزلی و گازی از 10KVA الی 4000KVA در ایران و خاورمیانه فعالیت دارد و در طول مدت عملکرد خود در بخشها...
30


#صنعت کيميا#حاميان صنعت کيميا#حاميان صنعت#شركت حاميان#شركت حاميان صنعت#شركت حاميان صنعت کيميا