این کارد کنگ فو بسیار تیز می باشد. این چاقو لوازم سربازان سیا و اف بی ای و راهبان شائولین میباشد. . با داشتن این چاقو و یادگیری روش های ان با افراد شرور مبارزه و ان ها را تحویل قانون دهید. . در صورت خرید با شماره ی زیر تماس حاصل نمایید: . . 09193195968
تهران
09193195968

#بسیار تیز