پسته درجه یک آجیلی خود را از فروشگاه پسته سنجی در رفسنجان تهیه فرمایید.در انواع : کله قوچی - اکبری -و احمدآقایی...(شور و خام) ..مغز پسته در انواع مختلف موجود است../ .. رویت محصولات در سایت: . . www.sanjipistachio.com . . همراه : 09397141600 . . و09192395181و09137141600 . . دفتر:03915237484//دورنگار:03915237485 . . ایمیل : rezasanjirafsanjani@yahoo.com . . . . اولین سایت مجهز به سیستم تحویل در محل ایران مارکت سنتر www.sanjipistachio.com . .
تهران
رفسنجان -خیابان شهدا - کوچه زینبیه - تیمچه پرویز -دفتر خرید و فروش پسته سنجی

#فروش پسته