با عرض سلامwww.relax.irشركت ايميتيس در حوزه فعاليت وب و براي اشناي كاربران سايت در اين حوزه اقدام به ارئه هاستينگ رايگان مينمايدجزييات و شرح امكانات پنل به قرار زير است :به همراه ثبت رايگان زير دامنهاختصاص يك دامين يا يك subdomain رايگانداراي كنترل پنل پيشرفته پلسك (پنل ويندوز) PleskControlPanelاختصاص فضاي 10mb قابل افزايش براي كاربران ويژهاداراي اكانت ايجاد 3 ايميل با قابليت استفاده از برنامه هاي تحت ويندوز مانند outlookداراي اكانت ايجاد يك subdomainداراي اكانت ايجاد يك يوزر براي برنامه ftpداراي اكانت ايجاد يك يوزر براي برنامه front pageپشتيباني از تمام زبانهاي برنامه نويسي تحت وب Asp.net2,php,cfmپشتيباني از تمام بانكهاي اطلاعاتي از جمله Access mysql msSql 2000 va 2005داراي مديريت Disableداراي مديريت Domain Administratorداراي مديريت Reportداراي مديريت Rename Domainداراي مديريت Domain Aliasesداراي مديريت Back Upداراي مديريت Custom Buttonsداراي سرويس mailداراي سرويس DNS Settingsداراي سرويس Databasesداراي سرويس Certificatesداراي سرويس Tomcat Web Applicationsداراي سرويس ODBC Data Sourcesداراي سيستم مديريت بر setupداراي سيستم مديريت بر Deleteداراي سيستم مديريت بر Web Usersداراي سيستم مديريت بر Subdomainsداراي سيستم مديريت بر Protected URLsداراي سيستم مديريت بر Web Directoriesداراي سيستم مديريت بر FTP Accountsداراي سيستم مديريت بر Log Managerداراي سيستم مديريت بر Scheduler Tasksداراي سيستم مديريت بر Site Previewداراي سيستم مديريت بر FrontPage Managementداراي سيستم مديريت بر Application Vaultداراي سيستم مديريت بر ASP.NET Web Applicationsداراي سيستم مديريت بر ASP.NETداراي سيستم مديريت بر PHP Settingsداراي سيستم مديريت بر IIS Application Poolداراي سيستم مديريت بر Performanceداراي سيستم مديريت بر Hotlink Protectionداراي سيستم مديريت بر MSSQL Web Managementو گزارش كامل ترافيك پنللطفا جهت سفارش هاستينگ رايگان به وب سايت مراجعه نماييدادرس وب سايتwww.relax.ir . . info@freecms.ir
تهران
09122447108
www.relax.ir

#هاستينگ ويندوز