فروش هاست ویندوز

تعداد بازديد : 2228
زهرا احمدی
تهران
02188646756
تهران
 بروز شده ۴ سال پیش
فروش هاست ویندوز در سراسر کشور . . p1: . . میزان فضا:50 MB . . انتقال داده در ماه: 1GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 35,000 تومان . . . . p2: . . میزان فضا:100 MB . . انتقال داده در ماه: 1GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 55,000 تومان . . . . p3: . . میزان فضا:200 MB . . انتقال داده در ماه: 2GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 80,000 تومان . . . . p4: . . میزان فضا:500 MB . . انتقال داده در ماه: 5GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 120,000 تومان . . . . p5: . . میزان فضا:1 GB . . انتقال داده در ماه: 10GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 180,000 تومان . . . . p6: . . میزان فضا:2 GB . . انتقال داده در ماه: 20GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 230,000 تومان . . . . p7: . . میزان فضا:3 GB . . انتقال داده در ماه: 30GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 350,000 تومان . . . . p8: . . میزان فضا:5 GB . . انتقال داده در ماه: 50GB . . محل سرور: آمریکا . . هزینه سالیانه: 600,000 تومان