بزرگترین تولید کننده ، فروشنده پرس 2 در تهران . . . . بزرگترین تولید کننده ، فروشنده و مشاور پرسهای ضربه ای و دنده ای هیدرولیک ایرانی و روسی . . . . • تولید انواع پرسهای ضربه ای پرس 2 تن ، پرس 6 تن ، پرس 12 تن ، پرس 25 تن ، پرس 30 تن ، پرس 40 تن ، پرس 50 تن ، پرس 63 تن ، پرس 60 تن ، پرس 80 تن ، پرس 100 تن ، پرس 120 تن ، پرس 200 تن ، الی .... . . . • خریدار و فروشنده پرس دست دوم ایرانی و روسی و خارجی ، ایرفورد ، هیدرولیک ، فورج ، کشش (16 تن ، 25 تن ، 40 تن ، 63 تن ، 80 تن ، 100 تن ، 120 تن ، 160 تن ، 200 تن ، 250 تن ، 315 تن ، 400 تن ، 600 تن ، ... 1000 تن ، 1250 تن ، 1600 تن ) . . . . • نصب پنوماتیک مخصوص پرس و انجام تعمیرات پرس. . پرس ضربه ای . . پرس 2 تن . . پرس 6 تن . . پرس 12 تن . . پرس 25 تن . . پرس 30 تن . . پرس40 تن . . پرس 50 تن . . پرس 63 تن . . پرس 60 تن . . پرس 80 تن . . پرس 100 تن . . پرس 120 تن . . پرس 200 تن . . روسی . . هیدرولیک . . ایرانی . . . . پرس ضربه ای ، پرس 2 تن ، پرس 6 تن ، پرس 12 تن ، پرس 25 تن ، پرس 30 تن ، پرس40 تن ، پرس 50 تن ، پرس 63 تن ، پرس 60 تن ، پرس 80 تن ، پرس 100 تن ، پرس 120 تن ، روسی ، هیدرولیک ، ایرانی . . . . پرس 25 تن روسی . . پرس40 تن روسی . . پرس 63 تن روسی . . پرس 80 تن روسی . . پرس 100 تن روسی . . پرس 160 تن روسی . . . . پرس 25 تن کارکرده خاور پرس . . پرس40 تن کارکرده خاور پرس . . پرس 63 تن کارکرده خاور پرس . . پرس 80 تن کارکرده خاور پرس . . پرس 100 تن کارکرده خاور پرس . . پرس 160 تن کارکرده خاور پرس. . http://almaspress.blogfa.com . . . . در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: . . 02133879364 . . 02133487290 . . 02133865888 . . 02133866622 . . 09122340608 . . 09121300181 . . 09124876529 . . با تشکر مسعود نگهداری
تهران
09124876529
almaspress.blogfa.com

#فروشنده پرس 2#بزرگترین تولید کننده فروشنده#تولید کننده فروشنده#2 تهران#پرس 2#کننده فروشنده#تولید کننده#بزرگترین تولید کننده#فروشنده پرس#بزرگترین تولید