اکتشاف آبهای زیرزمینی

تعداد بازديد : 399
-آیا می دانید چاههایی که با روشهای علمی تعیین محل می گردند ، بسیار موفق تر از چاههایی می باشند که بدون مطالعه حفر می شوند ؟ . . -آیا می دانید مطالعات ژئوفیزیک تنها روش تائید شده جهت شناخت آبهای زیرزمینی است ؟ . . - آیا می دانید با انجام مطالعات ژئوفیزیک می توان ریسک هزینه های حفاری را تا 90% کاهش داد ؟ . . - آیا می دانید هزینه انجام مطالعات ژئوفیزیک نسبت به هزینه های حفاری بسیار ناچیز است ؟ . . . . - اکتشاف آبهای زیرزمینی ( آبیابی ) . . - شناسائی لایه های آبرفتی . . - تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی . . - تعیین کیفیت آب و میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها . . - تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب ( سطح ایستابی ) و تعیین حداکثر عمق حفاری . . . . قبل از حفر یا کف شکنی و یا تغییر محل چاه آب با ما تماس بگیرید. تلفن تماس : 09173619521
هرمزگان
09173619521
بندر عباس

#اکتشاف آبهای#اکتشاف آبهای زیرزمینی#آبهای زیرزمینی