خرید و فروش کرم خاکی از گونه ی ایزینیا فتیدا (سبدی و غیر سبدی) . خرید و فروش ورمی کمپوست درجه (1) و برگ آنالیز معتبر . مشاوره برای تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی با کمترین هزینه . . **نکته : از آنجا که در ایران به خاطر شرایط موجود،روشهای سنتی تولید به کار گرفته میشود که البته بازدهی مناسب و قابل قبولی هم دارد لذا در مشاوره ی ما مهمترین هدف کاهش هزینه هاست (البته تا حدی که بر کیفیت و عملکرد در تولید آسیب نرسد). . همچنین بنا به شرایط تولید کننده روش های گوناگونی را در پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست را به کار میگیریم که مهمترین آن ها شامل : . . 1) تولید و خرید و فروش به صورت پشته ای و روی زمین . 2)تولید و خرید و فروش به روش سبدی . . تماس بگیرید 09355172570
تهران
09355172570
mohamadi.pcn.ir

#کمپوست سبدی#ورمی کمپوست سبدی#پرورش کرم#ورمی کمپوست