پرینتر اسکناس شمار پرفراژ کاغذخردکن
اسکناس شمار mega تشخیص اسکناس جعلی در حین شمارش. . پرفراژ برقی mega همراه با نمد اضافه . . پرینترهای hp-canon-samsung . . دستگاه تست اسکناس و تراول . . انواع کارتریج و مواد مصرفی . . اسکنرهای معمولی و پیشرفته . . توضیع کننده ملزومات اداری . . فروش و خدمات . . تحویل در محل . . همراه با گارانتی اصلی . . . . 88329332 . .
تهران
88 32 93 32

دستگاه پول شمار و اسکناس شمار 88323000


انواع دستگاه های پول شمار و اسکناس شمار  ...

آرکافلز طراحی و تولید دستگاه خودپرداز ATM


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سازنده استند فروشگاهی تبلیغاتی ، آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

جعبه های فلزی ،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

خدمات پانچ CNC ، خم CNC ، برش لیزر، ورق کاری


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سازنده جعبه های فلزی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

رک کنسول ، آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سازنده کیس کامپیوتر صنعتی رکمونت ،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سازنده کیوسک بانک ،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

راک کنسول


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

کیس باطری و کابینت باطری


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید صندوق امانات


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید جعبه پزشکی و آزمایشگاهی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید بدنه فلزی آسانسور جعبه فلزی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سیستم حفاظتی و ایمنی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سبا طراحی و تولید انواع جعبه فلزی ، پوشش های فلزی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید بدنه فلزی اسکناس شمار،جعبه فلزی


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید دستگاه خودپرداز ATM


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

طراحی و تولید گیت کنترل و تردد یکطرفه، دوطرف


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سازنده دستگاه اتوماتیک تحویل روزنامه و ورق کاری


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سیستم نوبت دهی،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

رک ایستاده، آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

دستگاه تحویل بلیط و شارژ تلفن همراه


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

سابرک آلومینیومی و جعبه فلزی،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

تابلو برق آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

کیوسک اطلاع رسانی،آرکا فلز


. کیس UPS . ساب رک . استند فروشگاهی و نمایشگاهی . کیوسک اطلاع رسانی . گیت کنترل تردد .  اسکناس شمار   . دستگاه ATM . سیستم نوبت دهی . صندوق امانات بانکی . هودهای صنعتی . جعبه پزشکی و آزمایشگاهی...

صنایع مهندسی آرکا فلز


. • گیت کنترل تردد(شیشه ای-میله ای-مترویی-فلپ)(یکطرفه-دوطرفه) . • گیت عبوری . • گیت امنیت عبوری . • اسکناس شمار   . • دستگاه ATM . • سیستم نوبت دهی . • صندوق امانات بانکی . • هودهای صنعتی-سینی اجاق گاز . • جعبه پ...

کاغذ خردکن پرس کارت پولشمار


کاغذ خردکن . . پرس کارت . . پولشمار . . اسکناس شمار   . . شرکت پارا یکی از بزرگترین تولیدکننده های پولشمار رومیزی و اسکناس شمار ایستاده در سیستم بانکی ک...

دستگاه اسکناس شمار کاغذخردکن


 اسکناس شمار   - پولشمار - پول شمار - کاغذخردکن - کاغذخردکن - کاغذ خوردکن - پرفراژچک - پرفراژ چک - تست اسکناس - ...

فروش ماشینهای اداری مگاگستر


جامع ترین مجموعه تآمین کننده ملزومات اداری و کامپیوتر . . . . اسکناس شمار  های رومیزی و ایستادهSAYAN-PARA-MEGA . . *-پرفراژ برقی MEGA - MAX . . *-کاغذ خردکن های HSM-REMO-NIK...
30


#اسکناس شمار#پرینتر hp