۲ تصویر
 قرقاول امریکایی
فروش تخم وجوجه ومولد قرقاول امریکایی وپاکستانی و . . . . هلندی.لیدی وسیلور به صورت کلی وجزیی ارسال به تمام . . . . نقاط کشور بابار اتوبوس . . . . 09112411690عبدالله خوش سیما . .
مولد قرقاول امریکایی
گیلان
09112411690
رودسر

فروش تعدادی قرقاول امریکایی


 تخم جوجه  م+جوجه+مولدانواع قرقاول امریکایی پاکستانی سفید و....ارسال به تمام نقاط کشور بابار اتوبوس . جهت دریاف...

فروش انواع قرقاول ومرغ وخروس های زینتی وپرورشی


 تخم جوجه  واع قرقاول (لیدی امهرت.سیلور.بلژیکی.لیمویی. . ریوز.کالج.امریکایی.پاکستانی.هندی.سفید) . . فروش انوا...

خریدوفروش انواع مرغ وخروس زینتی


 تخم جوجه  غ وخروس منیاتوری سفید وسیاه اصیل وژاپنست . وجیور. امپراطور.سلطان.کوشین بنتام.کوشامو.رزکامپ وفونیکس ....

فروش تخم نطفه دار بوقلمون 9145910530


تخم نطفه دار را ساخت و توليد مينمايد . فروش تخم بوقلمون با ضمانت نطفه دار بودن تخم ها و نطفه داشتن تخم جوجه   هاي توليد شده . . فرق متمايز اين نژاد با نژاد محلي: . تعداد تخم نژاد محلي: 15 تا 20 عدد در سال . ت...

فروش انواع قرقاول


 تخم جوجه  واع قرقاول در سايز هاي مختلف: تخم.جوجه ي يک روزه و بالغ . . همچنين گوشت خوراکي قرقاول موجود است . ...

انواع قرقاول زینتی


کستانی.سفید)انواع مرغ وخروس(منیاتور پولکی سفیدسیاه.ابریشمی.امپراطور.لهستانی. کوشین.کوشامو.لاری.سلطان تخم جوجه   ومولد موجود است.کلی وجزیی ارسال به تمام نقاط کشور بابار اتوبوس . . تلفن تماس:09112411690...


#تخم جوجه#قرقاول امریکایی