قطعه زنی- تراش کاری- سریکاری - فرزcnc - . . ساخت قالبیهای- تزریق پلاستیک-سمبه ماتریس-بادی-کشش-جوشکاری CO2 طراحی انواع قالب - طراحی ماشین -طراحی و ساخت انواع پرسهای هیدرولیکی و مکانیکی (لنگ)
تهران
09353038390

#ساخت انواع پرسهای#انواع پرسهای#طراحی ساخت انواع#پرسهای هیدرولیکی#ساخت انواع#طراحی ساخت