این شرکت مفتخر است که تنها نماینده رسمی وارد کننده دستگاههای کاهنده برق مصرفی جهت مصارف خانگی و کارگاههای کوچگ و شرکتهای بزرگ جهت پایین آوردن مصرف برق تا 34% می باشد . کارشناسان ما با بررسی مشکلات برقی شرکت شما به شما کمک خواهند نمود تا با مصرف بهینه هزینه برق مصرفی شما بصورت معجزه آسایی کاهش پیدا کند .
قزوین
09122814503

#برق دستگاههای#مصرف برق#کاهش مصرف#کاهش مصرف برق