فروش زمین شاهین شهر

تعداد بازديد : 1692
آدرس : شاهین شهر ، جنب شرقی مسکن مهر . . مساحت: 28000 متر . . نوع کاربری : مسکونی . . نوع سند : سند سیم سرب مشاعی به نام یک شخص از یک زمین 200000 متری . . قیمت متری 90 هزار تومان . . قیمت: متری 90 هزار تومان
اصفهان
09128890312
شاهین شهر ، جنب شرقی مسکن مهر

#فروش زمین#شاهین شهر