بیمه اموال و اشخاص پاسارگاد
بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی کد 2529 . . صدور انواع بیمه نامه . . (اموال و اشخاص) . . تفاوت را با نمایندگی عالی احساس کنید . . ادرس انترنتی ما . . . . www.pasargad2529.comدر صورت تمایل لطفا باشماره تلفن زیر تماس بگیرید. . تلفن : 09113103010 . . با تشکر حسام عالی
تهران
09113103010
www.pasargad2529.com

بیمه باربری و حمل و نقل کالا بیمه سامان


های مورد حمل در معرض تهدید ریسک های جدی قرار گرفته اند. در این راستا بیمه باربری به عنوان رشته ای از بیمه اموال  ، کالا را در مقابل خطرات حمل از طرق دریایی، زمینی و هوایی، از مبدأ تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش ...

نمایندگی بیمه عمر همراه با سرمایه گذاری کارآفرین


بیمه ای . . شرکت بیمه کمک رسان SOS . . بیمه پزشکی و درمان تکمیلی . . بیمه مسیولیت پزشکی . . بیمه اموال   . . بیمه مهندسی . . بیمه مسئولیت . . بیمه اتومبیل . . بیمه آکساAXA . . -با یک تلفن می توا...

بیمه عمر و بیمه سرمایه گذاری بیمه کارآفرین


. . . . ---برخی از خدمات بیمه ای . . بیمه پزشکی و درمان تکمیلی . . بیمه مسیولیت پزشکی . . بیمه اموال   . . بیمه مهندسی . . بیمه مسئولیت . . بیمه اتومبیل . . بیمه آکساAXA . . -با یک تلفن می توا...

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین


191629475 02614458789 . . بیمه عمر و سرمایه گذاری . . شرکت کمک رسان SOS . . بیمه مسئولیت . . بیمه اموال   . . بیمه اشخاص . . بیمه آکسا AXA . . بیمه شخص ثالث . . بیمه بدنه . . بیمه سرنشین خودرو ....

بیمه سرمایه گذاری بیمه کارآفرین


رخی از خدمات بیمه ایی . . بیمه عمر و سرمایه گذاری . . شرکت کمک رسان SOS . . بیمه مسئولیت . . بیمه اموال   . . بیمه اشخاص . . بیمه آکسا AXA . . بیمه شخص ثالث . . بیمه بدنه . . بیمه سرنشین خودرو ....

بیمه آتش سوزی ایران


از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.بیمه آتش‌سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال  ، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باش...

بیمه حوادث سرنشین با تخفیف ویژه


نمایندگی بیمه توسعه o بیمه اموال   . o بیمه های خودرو . بیمه شخص ثالث . بیمه بدنه اتومبیل . بیمه حوادث سرنشین . بیمه حوادث راننده مقصر...

بیمه مهندسی با تخفیف ویژه


از طریق بیمهنامه مسئولیت مدنی مورد تامین بیمهگران قرار میگیرند. بیمه آتشسوزی مانند سایر شاخههای بیمه اموال  ، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمهای و قاعده نسبی سرمایه و حقبیمه میباش...

بیمه ایران نمایندگی جاهد


صدور انواع بیمه نامه ها : . . بیمه اتومبیل ( ثالث – بدنه و … ) . . بیمه اموال   ( آتش سوزی و … ) . . بیمه اشخاص ( درمان – عمر و حادثه – عمر و پس انداز و … ) . . بیمه مسئولیت ( ح...

بيمه پارسيان


صدور انواع بیمه نامه . . انواع بیمه های کلی : . . الف – بیمه اموال   ب – بیمه اشخاص ج – بیمه مسئولیت . . v الف : بیمه اموال : . . 1. اتومبیل 2. آتش سوزی 3. حمل و نقل ...

بیمه باربری و حمل و نقل کالا در تهران


های مورد حمل در معرض تهدید ریسک های جدی قرار گرفته اند. در این راستا بیمه باربری به عنوان رشته ای از بیمه اموال  ، کالا را در مقابل خطرات حمل از طرق دریایی، زمینی و هوایی، از مبدأ تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش ...


#اموال اشخاص#بیمه اموال#بیمه نامه#بیمه پاسارگاد#صدور انواع بیمه نامه