ماژول تابلوروان نمايشگر LED فروش تابلو روان روان

تعداد بازديد : 1923آموزش کامب تابلوروان در 1 جلسه
حضوری و غیر حضوری
تامین قطعات کلیه لوازم تابلوروان
فرصت استثتایی برای کسانی که دنبال شغل هستند
آموزش غیر حضوری در غالب 1 سی دی میباشد
اموزش حضوری بصورت 1 جلسه 3 ساعته بصوزت کاملا عملی می باشد
ویزه تبریز و کلیه شهرستانهای ایران
فرصت را از دست ندهید !!!!!!!! واین شغل پر درآمد را از دست ندهید
تدریس و بستن مدارها توسط کارشناس ارشد الکترونیک برای کارآموزان انجام میگیرد
آژانس مسکن
رستوران ها وباشگاه غذاخوری
ترمینال ها
کافی شاپ
پیتنزا و ساندویچی
داروخانه ها
شهرداری
مراکز نظامی
موسسات دولتی و خصوصی
فروشگاههای لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شرکت ها

5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

تابلو روان
led
تابلو led
تابلو
تابلو ال اي دي
تلويزيون شهري
ال اي دي
ماژول
تابلوروان
نمايشگر LED
فروش تابلو روان
روان
فروشگاهها
عكاسي ها
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي
نمايندگي ها ي فروش
آژانس مسكن
رستوران ها وباشگاه غذاخوري
ترمينال ها
كافي شاپ
پيتنزا و ساندويچي
داروخانه ها
شهرداري
مراكز نظامي
موسسات دولتي و خصوصي
فروشگاههاي لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شركت ها
كتاب فروشي ها و چاپ خانه ها
مراكز خدمات فرهنگي
باشگاه هاي ورزشي
نمايشگاه اتومبيل
بيمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشي
موسسه هاي كنكور
مراكز فني حرفه اي
لوازم خانگي ها
صنايع چوبي – فلزي
فرهنگسراها
پمپ بنزين
مترو 5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

ميادين ميوه وتره بار
فروشگاه صوتي و تصويري
پاساژ ها

تابلو ديجيتال
سه رنگ
ساخت تابلو روان
الكترونيك
آفتاب ديد
هفت رنگ
تابلو روان تك رنگ

ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED
تلويزيون شهري ال اي ديLED
بلوك آماده ال اي دي LED
تلويزون شهري
ماژول آماده ال اي دي LED
ال اي دي
تابلو روان
ال اي دي
تابلو led
LED
آفتاب ديد
تابلو ديجيتال
روز ديد
بلوك آماده تابلو روان ال اي دي LED
ماژول آماده تابلو روان ال اي دي LED
تلويزون شهري
تابلو
ليست قيمت
تبليغات
برق و الكترونيك
PH10 - PH 20 -PH 25 - PH16
PH10
تلويزيون
فروش
فروش ويژه
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تك رنگ
الكترونيك
برق

فروشگاهها
عکاسی ها
آموزشگاه ها و مراکز آموزشی
نمایندگی ها ی فروش
آژانس مسکن
رستوران ها وباشگاه غذاخوری
ترمینال ها
کافی شاپ
پیتنزا و ساندویچی
داروخانه ها
شهرداری
مراکز نظامی
موسسات دولتی و خصوصی
فروشگاههای لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شرکت ها

5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

تابلو روان
led
تابلو led
تابلو
تابلو ال اي دي
تلويزيون شهري
ال اي دي
ماژول
تابلوروان
نمايشگر LED
فروش تابلو روان
روان
فروشگاهها
عكاسي ها
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي
نمايندگي ها ي فروش
آژانس مسكن
رستوران ها وباشگاه غذاخوري
ترمينال ها
كافي شاپ
پيتنزا و ساندويچي
داروخانه ها
شهرداري
مراكز نظامي
موسسات دولتي و خصوصي
فروشگاههاي لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شركت ها
كتاب فروشي ها و چاپ خانه ها
مراكز خدمات فرهنگي
باشگاه هاي ورزشي
نمايشگاه اتومبيل
بيمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشي
موسسه هاي كنكور
مراكز فني حرفه اي
لوازم خانگي ها
صنايع چوبي – فلزي
فرهنگسراها
پمپ بنزين
مترو 5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

ميادين ميوه وتره بار
فروشگاه صوتي و تصويري
پاساژ ها

تابلو ديجيتال
سه رنگ
ساخت تابلو روان
الكترونيك
آفتاب ديد
هفت رنگ
تابلو روان تك رنگ

ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED
تلويزيون شهري ال اي ديLED
بلوك آماده ال اي دي LED
تلويزون شهري
ماژول آماده ال اي دي LED
ال اي دي
تابلو روان
ال اي دي
تابلو led
LED
آفتاب ديد
تابلو ديجيتال
روز ديد
بلوك آماده تابلو روان ال اي دي LED
ماژول آماده تابلو روان ال اي دي LED
تلويزون شهري
تابلو
ليست قيمت
تبليغات
برق و الكترونيك
PH10 - PH 20 -PH 25 - PH16
PH10
تلويزيون
فروش
فروش ويژه
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تك رنگ
الكترونيك
برق
ساعت و تقويم ديجيتالي
تابلو بانكي
ساعت
تقويم

بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تمام رنگي
ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار
نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED


کتاب فروشی ها و چاپ خانه ها
مراکز خدمات فرهنگی
باشگاه های ورزشی
نمایشگاه اتومبیل
بیمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشی
موسسه های کنکور
مراکز فنی حرفه ای
لوازم خانگی ها
صنایع چوبی – فلزی
فرهنگسراها
پمپ بنزین
مترو
میادین میوه وتره بار
5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34


ساعت و تقويم ديجيتالي
تابلو بانكي
ساعت
تقويم
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تمام رنگي
ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار
نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED


کتاب فروشی ها و چاپ خانه ها
مراکز خدمات فرهنگی
باشگاه های ورزشی
نمایشگاه اتومبیل
بیمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشی
موسسه های کنکور
مراکز فنی حرفه ای
لوازم خانگی ها
صنایع چوبی – فلزی
فرهنگسراها
پمپ بنزین
مترو
میادین میوه وتره بار
5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34


جلیلی
آذربایجان شرقی
09149999050
تبریز - تهران - مشهد - شیراز - اصفهان - ارومیه - اردبیل - .... آنکارا - استانبول - باکو
 بروز شده ۲ سال پیش
ماژول تابلوروان نمايشگر LED فروش تابلو روان روان
فروش دزدگیر مجیکار کره ای دست دوم
۹۳دی۱۳
 فروش دزدگیر مجیکار کره ای دست دوم
یک عدد دزدگیر مجیکار کره ای دست دوم تصویری ، M939F فقط قاب ریموت تعویض شده با برُد یک کیلومتر سالم تخفیف هم میدم قیمت: 250...
تهران کریمی
09354126321  
 بروز شده ۲ سال پیش  
فروش جی پی اس مارشال
۹۳دی۱۳
 فروش جی پی اس مارشال
این دستگاه قویترین و سریعترین گیرندگی را در مدلهای مارشال دارد مشکی رنگ و نو میباشد ، قیمت در بازار185تومان سایر مشخصات: صفحه نمایشTouch Screen LCD 5"قابل استفاده با انگشت و قلم(2قلم دارد) قابلیت نصب آسان بر روی کلیه خودروها قابلیت اتصال به تلفن همراه از طریق بلوتوث Car Kit دارای دیکشنری سخن...
تهران مهدی حاضر
09393122609  
 بروز شده ۲ سال پیش  
نگهدارنده لیوان
۹۳دی۱۳
 نگهدارنده لیوان
Keep glass Drink holder قابل نصب بر روی درب خودرو ، دریچه هوا ... Keep glass برای نصب بر روی دریچه هوا و یا کولر بر روی پوشش داخلی درب خودرو و بر روی داشبورد اتومبیل مناسب است روش نصب: به سه روش می توان Keep glass را نصب کرد 1- با استفاده از خار برای نصب بر روی دریچه هوای اطاق و یا دریچه ک...
تهران رضا بهجتی
09123894751  
 بروز شده ۲ سال پیش  
کروز کنترل
۹۳دی۱۳
 کروز کنترل
نصب کلیه لوازم آپشن فابریک محصولات ایران خودرو * دزدگیر فابریک ( دارای تاییدیه ایران خودرو ) * کروز کنترل * عایق نمدی درب موتور اورجینال 207-206-L90 * لاستیک میشلن آّلمان 185.65.14 * رینگ فابریک 207 * سنسور پارک * پاور ویندوز * سیستم صوتی و تصویری * مانیتور پشت سری * ...
تهران مرتضی مظاهری
0912 _ 3175796  
 بروز شده ۲ سال پیش  
دزدگیر فابریک 206 و 207
۹۳دی۱۳
 دزدگیر فابریک 206 و 207
آپشن نمایندگی 5062 ایران خودرو .دزدگیر فابریک 206 و 207 با سوکت فابریک (تنها دزدگیر دارای تاییدیه از ایران خودرو) . LCD Type B کامپیوتر سفر فابریک 206 و 207 . کــروز کــنترل فابریک 206 و 207 . سـنسـور نور و بــاران فابریک 206 و 207 . پخش فابریک 206 و 207 دارای ورودی USB و AUX ، فابریک کارخانه ،...
تهران علی مظاهری
09121464964  
 بروز شده ۲ سال پیش  
مرکز تخصصی نصب و خدمات دزدگیر
۹۳دی۱۳
 مرکز تخصصی نصب و خدمات دزدگیر
برای ورود به سایت این آگهی کلیک کنید نمایندگی مجاز 126 نصب و خدمات دزدگیر ماجیکار کره تلفن:44400001-021 نصب انواع دزدگیر مجیکار کره با تعرفه شرکت و بدون هیچ گونه هزینه اضافی دارای 150.000.000 ریال بیمه سرقت اسیا برای هر خودرو توجه : این مجموعه درقبال خرید و نصب دزدگیر ماجیکار از نقاط ...
تهران الکترو پارس
44400001 - 09121031163  
 بروز شده ۲ سال پیش  
جی پی اس خودرو
۹۳دی۱۳
 جی پی اس خودرو
جی پی اس خودرو گارمین gpsجی پی اس ماشین مارشال، مگافورث و پروگین تایوانی فروش جی پی اس های خودرویی گارمین و n_372 تایوانی و جی پی اس مگافورث با قابلیت ترافیک برای دیدن مشخصات کامل دستگاهها به سایت شرکت مراجعه فرمایید www.gps4sat.com فروش جدیدترین جی پی اس خودرو مارشال(GPS)-مسیریاب خودرو...
تهران وحید شیرمحمدی
77908705 _ 09375009732 09126147231  
 بروز شده ۲ سال پیش  
واردات پخش و فروش دزدگیر ماشین اتومبیل رامس
۹۳دی۱۳
 واردات پخش و فروش دزدگیر ماشین اتومبیل  رامس
33500 دزدگیر NTJ 333 83000 دزدگیر NTJ 888 تصویری 110000 دزدگیر NTJ 999 تصویری استارتر 36300 دزدگیر مجیکار 1200 39500 دزدگیر مجیکار 1200 شبه تصویری 91000 دزدگیر مجیکار 1200 تصویری 33500 استیل میت 800 متری قرمز 34500 استیل میت سبز 36000 استیل میت 1000 متری 4 دکمه 37000 استیل میت 1000 مت...
تهران kambiz
01925254105  
 بروز شده ۲ سال پیش  
قفل فرمان
۹۳دی۱۳
 قفل فرمان
قفل فرمان سارقین جهت ورود به هر خودرویی در دنیا به بیش از ۲۰ ثانیه زمان نیاز ندارند. میانگین زمان سرقت خودرو در تمام دنیا ۲.۵ دقیقه است. آیا خودروی شما از امنیت کافی برخوردار است؟ قفلهای فرمان معمولی ظرف مدت ۳ ثانیه بدون سر و صدا باز می شوند . مغزی آنها به راحتی قابل سوراخکاری بوده بدنه آنه...
تهران بهنام فرقانی
09123336909  
 بروز شده ۲ سال پیش  
استارتر اثرانگشتی خودرو " پالیزافزار
۹۳دی۱۳
 استارتر اثرانگشتی خودرو
استارتر اثر انگشت خودرو * ثبت و حذف اثر انگشت به ساده ترین روش توسط صفحه کلید * جلوگیری از روشن شدن خودرو توسط افراد ناشناس حتی با وجود کلید روی خودرو * استارت خودرو فقط با انگشتهای تعریف شده * استارت و کنترل پمپ سوخت خودرو بعد از شناسایی اثر انگشت * ثبت اثر انگشت برای 20 نفر * امکان ثبت و حذ...
تهران استارتر اثر انگشت خودرو
09122201476  
 بروز شده ۲ سال پیش  
بزرگترین مرکز تعمیرات دزدگیرودوربین
۹۳دی۱۳
 بزرگترین مرکز تعمیرات دزدگیرودوربین
بزرگترین مرکز تخصصی تعمیرات دزدگیرودوربین مداربسته پخش انواع ریموت کنترل :انواع آی سی ریموت و آی سی مرکزی انواع رادیو قاب ریموت سیم کشی انواع ال سی دی انواع آنتن دزدگیرهای تصویری وغیر تصویری انواع باطری ریموت و......... در اسرع وقت با کمترین هزینه ...
تهران بزرگترین مرکز تعمیرات دزدگیرودوربین
66058334-66058335  
 بروز شده ۲ سال پیش  
فروش انواع ریموت کنترل
۹۳دی۱۳
 فروش انواع ریموت کنترل
فروش انواع ریموت کنترل بورس انواع ریموت کنترل فقط همکار 66051812 - 66051320 greenwork2001@yahoo.com...
تهران فروشنده انواع ریموت کنترل
66051812 - 66051320  
 بروز شده ۲ سال پیش  
نصب دزدگیر فا بریک وماجیکار
۹۳دی۱۳
 نصب دزدگیر فا بریک وماجیکار
نصب دزدگیر فا بریک وماجیکار مرکز تخصصی نصب دزدگیر فا بریک وماجیکارو سنسور دنده عقب 77064030 تلفن تماس 09123448689 تلفن همراه...
تهران شریک بی صدا
09123448689  
 بروز شده ۲ سال پیش  
شاسی لادری پلاستیکی دزدگیر اتومبیل
۹۳دی۱۳
 شاسی لادری پلاستیکی دزدگیر اتومبیل
تولید شاسی لادری پلاستیکی پله ای و متوسط دزدگیر اتومبیل , دزدگیر اماکن ، دوربین مداربسته - دزدگیر اتومبیل سامانتا ، یوشیتا ، ماجیکار ، فوجیکار و PLC - چشم اتومبیل - سیرن و آژیر تک صدا . 6 صدا . 3 صدا . ملودی. پلیسی - باطری ریموت - شیشه بالا بر POWER BOX - سوکت های فابریک - رله باکس - پ...
اصفهان کارا
0311-7769888  
 بروز شده ۲ سال پیش  
جدیدترین دزدگیر های اتومبیل و منزل
۹۳دی۱۳
 جدیدترین دزدگیر های اتومبیل و منزل
جدیدترین دزدگیر های اتومبیل و منزل نصب و راه اندازی سیستم های اعلام سرقت منزل و اتومبیل ............. اولین نام در سیستم های حفاظتی ............. فلکه فیض را فراموش نکنید .... ...
اصفهان فلکه فیض
09131186161  
 بروز شده ۲ سال پیش  
برطرف کردن مشکل قفل صندوق 206 SD
۹۳دی۱۳
 برطرف کردن مشکل قفل صندوق 206 SD
با سلام و دروود همانطور که اطلاع دارید اخیرا مشکلی در قفل مرکزی صندوق 206 هستش!! www.206option.com وقتی که شما قفی مرکزی را فعال میکنید ، قفل مرکزی صندوق قفل شده ولی با غیر فعال کردن قفل مرکزی ، قفل صندوق همچنان بسته است !! که بایذ با سوئیچ باز بشه !! این مشکلی هستش که تمامی 206 سواران...
تهران مهندس به آذین
09198158334  
 بروز شده ۲ سال پیش  
ردیاب GPS و دزدگیر ماهواره ای و مکان یاب
۹۳دی۱۳
 ردیاب GPS و دزدگیر ماهواره ای و مکان یاب
مختصری از قابلیت های سامانه ردیاب و موقعیت یاب خودرو و اشخاص (AVL) و مدیریت ناوگان ردجو در زیر آورده شده است : • استفاده از تکنولوژی GPS (جی پی اس) برای تعیین موقعیت خودرو • نمایش موقعیت خودرو بر روی نقشه با جزئیات • نمایش مسیر طی شده خودرو بر روی نقشه • کاملاً مبتنی بر اینترنت و تحت وب • ای...
تهران فرجاد سیستم
88991044,88991045  
 بروز شده ۲ سال پیش  
توزيع و فروش انواع دزدگير و ردياب خودرو اورنگ كالا
۹۳دی۱۳
 توزيع و فروش انواع دزدگير و ردياب خودرو اورنگ كالا
با نصب دستگاه دزدگیر و ردیاب ماهواره ای شرکت اورنگ کالا میتوانید خودرو را در هر موقعیتی بدون محدودیت فاصله مکانی مشاهده کرده و آن را تحت کنترل داشته باشید .این دستگاه بوسیله ماهواره GPS اطلاعات را دریافت کرده و از طریق شبکه مخابراتی مشخصات دقیق مکان خودرو برای شما برروی اینترنت و موبایل به شما نمای...
تهران شرکت اورنگ کالا
66580915  
 بروز شده ۲ سال پیش  
ردیاب خودرو مگافورس ایکس 6
۹۳دی۱۳
 ردیاب خودرو مگافورس ایکس 6
oسنسور تشخیص اتوماتیک راننده oسنسور دما oسنسور مزان سوخت •انتقال اطلاعات از طریق : SMS/USSD/GPRS/TCP/UDP •امنیت اطلاعات در شبکه: AES-128 data encryption •امکان تشخیص jamming GPS & GSM و گزارش دادن آنها به مرکز و یا ثبت در حافظه داخلی •امکان تعریف آلارم بر اساس تغییرات شتاب در سه جهت X-Y-Zو ا...
تهران ساریخانی
٠٩١٢٤٨٦٧٧٦٥  
 بروز شده ۲ سال پیش  
موقعیت یاب ماشین دزدگیر
۹۳دی۱۳
 موقعیت یاب ماشین دزدگیر
برای ورود به سایت این آگهی کلیک کنید خودتان قضاوت کنید ! می خواهید برای امنیت اتومبیل شخصیتان یک سیستم دزدگیر قوی نصب کنید. یک دزدگیر نسبتا مناسب با کارکرد عالی حدود 200.000 تومان برای شما هزینه در بردارد.که: بتوانید درب اتومبیلتان را از چند متری قفل و باز کنید. اتومبیل را از سارق یا سارقین...
تهران شرکت موج ارتباط ایلیا
09384861594  
 بروز شده ۲ سال پیش  

شیرینی نخودچی
شیرین پز
 09399680830
آموزش یوگا
محمد مرادی
 09119255074
آموزش معماری
سید محمد صوفی
 02188172851
آموزش ترجمه
سهراب برازش
 09126174327
دستکش بوکس
امیر نوری
 09301101220
آموزش تندخوانی
حسین کشیری
 09357443968
آموزش ایروبیک
سيمين احسان
 09335181611
آموزش و ETAP
گروه و مهندسی سافت پویا
 66378094
آموزش WINCC,STEP7,INTOOLS,ETAP,EPLANP8
گروه و مهندسی سافت پویا
 66378094
قـطـعـات تـابـلـوروان
شرکت مهندسی پیام نما سیستم
 09127258745 09118672314