آموزش کامل تابلوروان آموزش تابلوروان نرم افزار تاب

تعداد بازديد : 1327آموزش کامل تابلوروان
آموزش تابلوروان
نرم افزار تابلو روان
Hd2013 دانلود نرم افزار تابلوروان

حضوری و غیر حضوری
آموزش کامل تابلوروان در 1 جلسه

تامین قطعات کلیه لوازم تابلوروان
فرصت استثتایی برای کسانی که دنبال شغل هستند
آموزش غیر حضوری در غالب 1 سی دی میباشد
اموزش حضوری بصورت 1 جلسه 3 ساعته بصوزت کاملا عملی می باشد
ویزه تبریز و کلیه شهرستانهای ایران
فرصت را از دست ندهید !!!!!!!! واین شغل پر درآمد را از دست ندهید
تدریس و بستن مدارها توسط کارشناس ارشد الکترونیک برای کارآموزان انجام میگیرد
آژانس مسکن
رستوران ها وباشگاه غذاخوری
ترمینال ها
کافی شاپ
پیتنزا و ساندویچی
داروخانه ها
شهرداری
مراکز نظامی
موسسات دولتی و خصوصی
فروشگاههای لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شرکت ها

5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34
آموزش کامب تابلوروان در 1 جلسه
حضوری و غیر حضوری
تامین قطعات کلیه لوازم تابلوروان
فرصت استثتایی برای کسانی که دنبال شغل هستند
آموزش غیر حضوری در غالب 1 سی دی میباشد
اموزش حضوری بصورت 1 جلسه 3 ساعته بصوزت کاملا عملی می باشد
ویزه تبریز و کلیه شهرستانهای ایران
فرصت را از دست ندهید !!!!!!!! واین شغل پر درآمد را از دست ندهید
تدریس و بستن مدارها توسط کارشناس ارشد الکترونیک برای کارآموزان انجام میگیرد
تابلو روان
led
تابلو led
تابلو
تابلو ال اي دي
تلويزيون شهري
ال اي دي
ماژول
تابلوروان
نمايشگر LED
فروش تابلو روان
روان
فروشگاهها
عكاسي ها
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي
نمايندگي ها ي فروش
آژانس مسكن
رستوران ها وباشگاه غذاخوري
ترمينال ها
كافي شاپ
پيتنزا و ساندويچي
داروخانه ها
شهرداري
مراكز نظامي
موسسات دولتي و خصوصي
فروشگاههاي لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شركت ها
كتاب فروشي ها و چاپ خانه ها
مراكز خدمات فرهنگي
باشگاه هاي ورزشي
نمايشگاه اتومبيل
بيمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشي
موسسه هاي كنكور
مراكز فني حرفه اي
لوازم خانگي ها
صنايع چوبي – فلزي
فرهنگسراها
پمپ بنزين
مترو 5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

ميادين ميوه وتره بار
فروشگاه صوتي و تصويري
پاساژ ها

تابلو ديجيتال
سه رنگ
ساخت تابلو روان
الكترونيك
آفتاب ديد
هفت رنگ
تابلو روان تك رنگ

ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED
تلويزيون شهري ال اي ديLED
بلوك آماده ال اي دي LED
تلويزون شهري
ماژول آماده ال اي دي LED
ال اي دي
تابلو روان
ال اي دي
تابلو led
LED
آفتاب ديد
تابلو ديجيتال
روز ديد
بلوك آماده تابلو روان ال اي دي LED
ماژول آماده تابلو روان ال اي دي LED
تلويزون شهري
تابلو
ليست قيمت
تبليغات
برق و الكترونيك
PH10 - PH 20 -PH 25 - PH16
PH10
تلويزيون
فروش
فروش ويژه
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تك رنگ
الكترونيك
برق

فروشگاهها
عکاسی ها
آموزشگاه ها و مراکز آموزشی
نمایندگی ها ی فروش
آژانس مسکن
رستوران ها وباشگاه غذاخوری
ترمینال ها
کافی شاپ
پیتنزا و ساندویچی
داروخانه ها
شهرداری
مراکز نظامی
موسسات دولتی و خصوصی
فروشگاههای لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شرکت ها

5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

تابلو روان
led
تابلو led
تابلو
تابلو ال اي دي
تلويزيون شهري
ال اي دي
ماژول
تابلوروان
نمايشگر LED
فروش تابلو روان
روان
فروشگاهها
عكاسي ها
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي
نمايندگي ها ي فروش
آژانس مسكن
رستوران ها وباشگاه غذاخوري
ترمينال ها
كافي شاپ
پيتنزا و ساندويچي
داروخانه ها
شهرداري
مراكز نظامي
موسسات دولتي و خصوصي
فروشگاههاي لباس
هتل هاومسافرخانه ها
شركت ها
كتاب فروشي ها و چاپ خانه ها
مراكز خدمات فرهنگي
باشگاه هاي ورزشي
نمايشگاه اتومبيل
بيمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشي
موسسه هاي كنكور
مراكز فني حرفه اي
لوازم خانگي ها
صنايع چوبي – فلزي
فرهنگسراها
پمپ بنزين
مترو 5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

ميادين ميوه وتره بار
فروشگاه صوتي و تصويري
پاساژ ها

تابلو ديجيتال
سه رنگ
ساخت تابلو روان
الكترونيك
آفتاب ديد
هفت رنگ
تابلو روان تك رنگ

ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34

نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED
تلويزيون شهري ال اي ديLED
بلوك آماده ال اي دي LED
تلويزون شهري
ماژول آماده ال اي دي LED
ال اي دي
تابلو روان
ال اي دي
تابلو led
LED
آفتاب ديد
تابلو ديجيتال
روز ديد
بلوك آماده تابلو روان ال اي دي LED
ماژول آماده تابلو روان ال اي دي LED
تلويزون شهري
تابلو
ليست قيمت
تبليغات
برق و الكترونيك
PH10 - PH 20 -PH 25 - PH16
PH10
تلويزيون
فروش
فروش ويژه
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تك رنگ
الكترونيك
برق
ساعت و تقويم ديجيتالي
تابلو بانكي
ساعت
تقويم

بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تمام رنگي
ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايرانيآموزش کامب تابلوروان در 1 جلسه
حضوری و غیر حضوری
تامین قطعات کلیه لوازم تابلوروان
فرصت استثتایی برای کسانی که دنبال شغل هستند
آموزش غیر حضوری در غالب 1 سی دی میباشد
اموزش حضوری بصورت 1 جلسه 3 ساعته بصوزت کاملا عملی می باشد
ویزه تبریز و کلیه شهرستانهای ایران
فرصت را از دست ندهید !!!!!!!! واین شغل پر درآمد را از دست ندهید
تدریس و بستن مدارها توسط کارشناس ارشد الکترونیک برای کارآموزان انجام میگیرد
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار
نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي
LED
نام شهرستان استان جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰ رتبه در
استان[۲] تاریخ تأسیس
شهرستان[۳] ۱ تهران تهران ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ ۸،۲۹۳،۱۴۰ ۱ ۱۳۱۶ ۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ ۳،۰۶۹،۹۴۱ ۱ ۱۳۱۶ ۳ اصفهان اصفهان ۱،۹۸۶،۵۴۲ ۲،۱۷۴،۱۷۲ ۱ ۱۳۱۶ ۴ کرج البرز ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ ۲،۰۲۴،۷۶۵ ۱ ۱۳۳۳ ۵ شیراز فارس ۱،۷۱۱،۱۸۶ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ ۱ ۱۳۱۶ ۶ تبریز آذربایجان شرقی ۱،۵۷۹،۳۱۲ ۱،۶۹۵،۰۹۴ ۱ ۱۳۱۶ ۷ اهواز خوزستان ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ ۱ ۱۳۱۶ ۸ قم قم ۱،۰۴۶،۷۳۷ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ ۱ ۱۳۱۶ ۹ کرمانشاه کرمانشاه ۹۶۷،۱۹۶ ۱،۰۳۰،۹۷۸ ۱ ۱۳۱۶ ۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۸۷۱،۲۰۴ ۹۶۳،۷۳۸ ۱ ۱۳۱۶ ۱۱ رشت گیلان ۸۵۷،۶۰۶ ۹۱۸،۴۴۵ ۱ ۱۳۱۶ ۱۲ کرمان کرمان ۶۷۷،۶۵۰ ۷۲۲،۴۸۴ ۱ ۱۳۱۶ ۱۳ زاهدان سیستان و بلوچستان ۶۸۱،۴۶۰ ۶۶۰٬۵۷۵ ۱ ۱۳۱۶ ۱۴ همدان همدان ۶۳۷،۳۰۴ ۶۵۱٬۸۲۱ ۱ ۱۳۱۶ ۱۵ شهریار تهران ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ ۶۲۴،۴۴۰ ۲ ۱۳۶۸ ۱۶ اراک مرکزی ۶۱۵،۷۰۲ ۵۹۹،۶۳۴ ۱ ۱۳۱۶ ۱۷ بندرعباس هرمزگان ۵۱۵،۵۷۷ ۵۸۸،۲۸۸ ۱ ۱۳۱۶ ۱۸ یزد یزد ۵۲۶،۲۷۶ ۵۸۲،۶۸۲ ۱ ۱۳۱۶ ۱۹ قزوین قزوین ۵۴۰،۱۸۷ ۵۶۶،۷۷۳ ۱ ۱۳۱۶ ۲۰ اردبیل اردبیل ۵۴۸،۸۳۲ ۵۶۴،۳۶۵ ۱ ۱۳۱۶ ۲۱ ورامین تهران ۵۴۲،۸۳۲ ۵۲۶،۲۹۴ ۳ ۱۳۵۴ ۲۲ بهارستان تهران - ۵۲۳،۶۳۶ ۴ ۱۳۸۹ ۲۳ بابل مازندران ۴۶۹،۵۹۱ ۴۹۵،۴۷۲ ۱ ۱۳۲۲ ۲۴ خرم‌آباد لرستان ۵۲۲،۲۴۶ ۴۸۷،۱۶۷ ۱ ۱۳۱۶ ۲۵ زنجان زنجان ۴۵۴،۶۱۶ ۴۸۶،۴۹۵ ۱ ۱۳۱۶ ۲۶ اسلامشهر تهران ۴۴۸،۸۶۴ ۴۵۸،۶۸۸ ۵ ۱۳۷۳ ۲۷ ساری مازندران ۴۹۶،۳۶۰ ۴۷۸،۱۶۷ ۱ ۱۳۱۶ ۲۸ گرگان گلستان ۴۰۱،۳۹۹ ۴۶۲،۴۵۵ ۱ ۱۳۱۶ ۲۹ سنندج کردستان ۴۱۷،۱۷۷ ۴۵۰،۱۶۷ ۱ ۱۳۱۶ ۳۰ نیشابور خراسان رضوی ۴۴۸،۱۷۰ ۴۳۳،۱۰۵ ۲ ۱۳۲۰ ۳۱ دزفول خوزستان ۴۰۱،۵۵۸ ۴۲۳،۵۵۲ ۲ ۱۳۲۵ ۳۲ ملارد تهران - ۳۷۳،۹۹۴ ۶ ۱۳۸۸ ۳۳ آمل مازندران ۳۴۶،۷۷۵ ۳۷۰،۷۷۴ ۳ ۱۳۲۵ ۳۴ بجنورد خراسان شمالی ۳۲۸،۴۸۹ ۳۶۵،۸۹۶ ۱ ۱۳۱۶ ۳۵ خوی آذربایجان غربی ۳۷۰،۰۷۲ ۳۵۴،۳۰۹ ۲ ۱۳۱۶ ۳۶ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۳۶۸،۴۶۶ ۳۴۰،۳۸۲ ۱ ۱۳۲۱ ۳۷ بروجرد لرستان ۳۲۳،۸۲۶ ۳۳۷،۶۳۱ ۲ ۱۳۱۹ ۳۸ گنبد کاووس گلستان ۲۸۹،۶۴۷ ۳۲۵،۷۸۹ ۲ ۱۳۲۷ ۳۹ کاشان اصفهان ۳۰۲،۶۳۷ ۳۲۳،۳۷۱ ۲ ۱۳۱۶ ۴۰ قائم‌شهر مازندران ۲۹۵،۱۳۵ ۳۲۰،۷۴۱ ۴ ۱۳۲۴ ۴۱ سبزوار خراسان رضوی ۴۴۰،۱۳۳ ۳۱۹،۸۹۳ ۳ ۱۳۱۶ ۴۲ ری تهران ۲۹۷،۷۱۱ ۳۱۹،۳۰۵ ۷ ۱۳۵۷ ۴۳ خمینی شهر اصفهان ۲۸۷،۲۶۵ ۳۱۱،۶۲۹ ۳ ۱۳۵۹ ۴۴ مرودشت فارس ۲۹۷،۳۹۹ ۳۰۷،۴۲۹ ۲ ۱۳۵۴ ۴۵ نجف‌آباد اصفهان ۲۸۲،۴۳۰ ۳۰۰،۲۸۸ ۴ ۱۳۳۷ ۴۶ پاکدشت تهران ۲۴۲،۶۹۱ ۲۹۱،۳۹۷ ۸ ۱۳۷۶ ۴۷ قدس تهران - ۲۹۰،۶۳۳ ۹ ۱۳۸۸ ۴۸ ملایر همدان ۲۹۰،۱۹۷ ۲۸۷،۹۸۲ ۲ ۱۳۱۶ ۴۹ رفسنجان کرمان ۲۹۵،۱۷۵ ۲۸۷،۹۲۱ ۲ ۱۳۲۴ ۵۰ بندر ماهشهر خوزستان ۲۵۲٬۵۸۷ ۲۷۸،۰۳۷ ۳ ۱۳۳۸ ۵۱ جیرفت کرمان ۱۸۷،۵۹۵ ۲۷۷،۷۴۸ ۳ ۱۳۲۵ ۵۲ آبادان خوزستان ۲۷۷٬۲۶۱ ۲۷۱،۴۸۴ ۴ ۱۳۲۱ ۵۳ سیرجان کرمان ۲۴۵،۸۱۲ ۲۶۷،۶۹۷ ۴ ۱۳۲۳ ۵۴ چاه‌بهار سیستان و بلوچستان ۲۱۶،۶۸۱ ۲۶۴،۰۵۱ ۲ ۱۳۲۶ ۵۵ تربت جام خراسان رضوی ۲۴۴،۴۵۵ ۲۶۲،۷۱۲ ۴ ۱۳۳۶ ۵۶ میاندوآب آذربایجان غربی ۲۴۷،۳۰۷ ۲۶۰،۶۲۸ ۳ ۱۳۳۷ ۵۷ بیرجند خراسان جنوبی ۲۴۰،۸۹۴ ۲۵۹،۵۰۶ ۱ ۱۳۱۶ ۵۸ زابل سیستان و بلوچستان ۳۲۹،۳۱۷ ۲۵۹،۳۶۵ ۳ ۱۳۱۶ ۵۹ ساوه مرکزی ۲۳۷،۸۱۳ ۲۵۹،۰۳۰ ۲ ۱۳۱۶ ۶۰ بوشهر بوشهر ۲۲۵،۲۹۷ ۲۵۸،۹۰۶ ۱ ۱۳۱۶ ۶۱ کازرون فارس ۲۶۶،۵۶۴ ۲۵۴،۷۰۴ ۳ ۱۳۲۵ ۶۲ مراغه آذربایجان شرقی ۲۳۵،۷۰۲ ۲۴۷،۶۸۱ ۳ ۱۳۱۶ ۶۳ فلاورجان اصفهان ۲۳۲٬۶۴۴ ۲۴۷،۰۱۴ ۵ ۱۳۵۹ ۶۴ لنجان اصفهان ۲۲۶،۷۵۶ ۲۴۶،۵۱۰ ۶ ۱۳۵۲ ۶۵ بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷،۷۴۱ ۲۴۳،۷۷۱ ۱ ۱۳۴۲ ۶۶ مرند آذربایجان شرقی ۲۳۲،۰۶۷ ۲۳۹٬۲۰۹ ۲ ۱۳۲۷ ۶۷ شاهرود سمنان ۲۳۴،۸۲۵ ۲۳۸،۸۳۰ ۱ ۱۳۲۱ ۶۸ میناب هرمزگان ۲۵۷،۸۳۱ ۲۳۵،۷۰۵ ۲ ۱۳۳۹ ۶۹ دشتستان بوشهر ۲۲۶،۹۰۵ ۲۲۹،۸۹۷ ۲ ۱۳۳۳ ۷۰ لارستان فارس ۲۲۹،۲۴۸ ۲۲۶،۶۲۸ ۴ ۱۳۱۶ ۷۱ بوکان آذربایجان غربی ۲۰۴،۳۰۸ ۲۲۴۶۲۸ ۴ ۱۳۶۹ ۷۲ ایرانشهر سیستان و بلوچستان ۲۶۸،۴۰۰ ۲۱۹،۷۹۶ ۳ ۱۳۲۶ ۷۳ ساوجبلاغ البرز ۲۱۵٬۹۹۱ ۲۱۹،۹۲۱ ۲ ۱۳۶۸ ۷۴ کوهدشت لرستان ۲۱۱،۸۸۶ ۲۱۸،۹۲۱ ۳ ۱۳۶۸ ۷۵ مهاباد آذربایجان غربی ۲۰۱،۰۴۹ ۲۱۵،۵۲۹ ۵ ۱۳۱۶ ۷۶ ایلام ایلام ۱۹۹،۵۱۹ ۲۱۳،۵۷۹ ۱ ۱۳۱۶ ۷۷ نیک شهر سیستان و بلوچستان ۱۸۸،۷۱۳ ۲۱۲،۹۳۶ ۶ ۱۳۶۹ ۷۸ سقز کردستان ۲۰۸،۴۲۵ ۲۱۰،۳۹۰ ۲ ۱۳۲۵ ۷۹ تربت حیدریه خراسان رضوی ۲۶۷،۶۰۴ ۲۱۰،۳۹۰ ۵ ۱۳۱۶ ۸۰ جهرم فارس ۲۰۲،۴۴۵ ۲۰۹،۳۱۲ ۵ ۱۳۲۳ ۸۱ ایذه خوزستان ۱۹۵٬۰۱۸ ۲۰۳،۶۲۱ ۵ ۱۳۳۷ ۸۲ البرز قزوین ۱۸۲٬۱۲۶ ۲۰۳،۲۷۶ ۲ ۱۳۸۳ ۸۳ فسا فارس ۱۹۲،۹۴۶ ۲۰۳،۱۲۹ ۶ ۱۳۱۶ ۸۴ شوش خوزستان ۱۹۲٬۱۶۲ ۲۰۲،۷۶۲ ۶ ۱۳۶۸ ۸۵ شاهین شهر و میمه اصفهان - ۱۹۶،۵۸۴ ۷ ۱۳۶۸ ۸۶ خدابنده زنجان ۱۶۴،۸۶۴ ۱۹۶،۵۵۳ ۲ ۱۳۴۸ ۸۷ رباط کریم تهران ۶۱۴٬۵۸۶ ۱۹۵،۹۱۷ ۱۰ ۱۳۷۵ ۸۸ بم کرمان ۲۸۲،۳۱۱ ۱۹۵،۶۰۳ ۵ ۱۳۱۶ ۸۹ لردگان چهارمحال و بختیاری ۱۷۷،۲۷۷ ۱۹۴،۷۸۳ ۲ ۱۳۵۹ ۹۰ سلماس آذربایجان غربی ۱۸۳،۳۸۱ ۱۹۲،۵۹۱ ۶ ۱۳۳۷ ۹۱ شوشتر خوزستان ۱۸۷٬۳۳۷ ۱۹۱،۴۴۴ ۷ ۱۳۲۶ ۹۲ تالش گیلان ۱۸۰،۴۸۵ ۱۸۹،۹۳۳ ۲ ۱۳۲۳ ۹۳ داراب فارس ۱۷۷،۹۳۸ ۱۸۹،۳۴۵ ۷ ۱۳۳۷ ۹۴ میانه آذربایجان شرقی ۱۹۱،۲۹۱ ۱۸۵،۸۰۶ ۴ ۱۳۲۷ ۹۵ سمنان سمنان ۱۹۱،۶۱۸ ۱۸۲٬۲۶۰ ۲ ۱۳۱۶ ۹۶ نهاوند همدان ۱۸۱،۰۴۹ ۱۸۱،۷۱۱ ۳ ۱۳۲۵ ۹۷ قوچان خراسان رضوی ۱۸۶،۰۲۲ ۱۷۹٬۷۱۴ ۶ ۱۳۱۶ ۹۸ بهبهان خوزستان ۱۷۵٬۳۷۳ ۱۷۹،۷۰۳ ۸ ۱۳۱۶ ۹۹ سراوان سیستان و بلوچستان ۲۴۶،۱۰۰ ۱۷۵،۷۲۸ ۶ ۱۳۲۶ ۱۰۰ پارس‌آباد اردبیل ۱۶۶،۱۳۱ ۱۷۳،۱۸۲ ۲ ۱۳۷۰ ۱۰۱ تاکستان قزوین ۱۷۳،۵۷۷ ۱۷۲،۹۴۹ ۳ ۱۳۵۹ ۱۰۲ کنگان بوشهر ۹۵٬۳۴۹ ۱۷۰،۷۷۴[۴] ۳ ۱۳۵۸ ۱۰۳ ابهر زنجان ۱۶۱،۲۵۷ ۱۶۹،۱۷۶ ۳ ۱۳۴۸ ۱۰۴ لاهیجان گیلان ۱۶۲،۸۹۸ ۱۶۸،۸۲۹ ۳ ۱۳۲۴ ۱۰۵ مریوان کردستان ۱۵۳،۲۷۱ ۱۶۸،۷۷۴ ۳ ۱۳۳۷ ۱۰۶ اندیمشک خوزستان ۱۶۱،۱۸۵ ۱۶۷،۱۲۶ ۹ ۱۳۵۹ ۱۰۷ بویین‌زهرا قزوین ۱۵۵،۸۸۹ ۱۶۴،۷۲۳ ۴ ۱۳۷۵ ۱۰۸ سرباز سیستان و بلوچستان ۱۶۴،۶۵۹ ۱۶۴،۵۵۷ ۷ ۱۳۷۹ ۱۰۹ خرمشهر خوزستان ۱۵۷،۵۵۵ ۱۶۳،۷۰۱ ۱۰ ۱۳۱۶ ۱۱۰ دورود لرستان ۱۶۰،۶۸۶ ۱۶۲،۸۰۰ ۴ ۱۳۶۸ ۱۱۱ کاشمر خراسان رضوی ۱۴۹،۳۵۸ ۱۵۷،۱۴۹ ۷ ۱۳۲۲ ۱۱۲ شیروان خراسان شمالی ۱۵۶،۱۸۱ ۱۵۷،۰۱۴ ۲ ۱۳۳۹ ۱۱۳ خاش سیستان و بلوچستان ۱۶۷،۸۵۱ ۱۵۵،۶۲۵ ۸ ۱۳۵۲ ۱۱۴ بهشهر مازندران ۱۵۶،۱۹۵ ۱۵۵،۲۴۷ ۵ ۱۳۳۳ ۱۱۵ تنکابن مازندران ۱۹۴،۷۱۹ ۱۵۳،۹۴۰ ۵ ۱۳۱۶ ۱۱۶ کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد ۱۹۱،۸۲۳ ۱۵۳،۴۵۹ ۲ ۱۳۳۷ ۱۱۷ شادگان خوزستان ۱۳۸٬۹۱۵ ۱۵۳،۳۵۵ ۱۱ ۱۳۵۸ ۱۱۸ قاینات خراسان جنوبی ۱۴۳،۵۱۶ ۱۵۲،۴۰۱ ۲ ۱۳۵۸ ۱۱۹ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۱۵۲،۵۰۰ ۱۵۱،۴۳۷ ۲ ۱۳۱۶ ۱۲۰ مشگین شهر اردبیل ۱۵۹،۲۴۲ ۱۵۱،۱۵۶ ۳ ۱۳۲۷ ۱۲۱ اهر آذربایجان شرقی ۱۴۹،۵۳۰ ۱۵۰،۱۱۱ ۵ ۱۳۲۳ ۱۲۲ شهرضا اصفهان ۱۴۳،۹۰۳ ۱۴۹،۵۵۵ ۸ ۱۳۲۱ ۱۲۳ رودسر گیلان ۱۴۶،۰۵۷ ۱۴۴،۳۶۶ ۴ ۱۳۳۷ ۱۲۴ دلفان لرستان ۱۳۷٬۶۳۳ ۱۴۱،۱۶۱ ۵ ۱۳۶۸ ۱۲۵ مبارکه اصفهان ۱۳۴،۹۳۸ ۱۴۳،۴۷۴ ۹ ۱۳۶۹ ۱۲۶ کبودرآهنگ همدان ۱۴۲،۶۴۵ ۱۴۳،۱۱۷۱ ۴ ۱۳۶۸ ۱۲۷ نظرآباد البرز ۱۲۸٬۷۲۵ ۱۴۱،۱۶۰ ۳ ۱۳۸۱ ۱۲۸ الیگودرز لرستان ۱۳۷،۸۰۸ ۱۴۰،۲۷۵ ۶ ۱۳۳۶ ۱۲۹ بندر انزلی گیلان ۱۳۳،۱۳۴ ۱۳۸،۰۰۴ ۵ ۱۳۲۳ ۱۳۰ لنگرود گیلان ۱۳۳،۹۵۶ ۱۳۷،۲۷۲ ۶ ۱۳۳۸ ۱۳۱ قروه کردستان ۱۹۹،۶۲۲ ۱۳۶،۹۶۱ ۴ ۱۳۳۸ ۱۳۲ بندر لنگه هرمزگان ۱۱۶،۰۸۶ ۱۳۴،۷۱۳ ۳ ۱۳۲۹ ۱۳۳ علی‌آباد گلستان ۱۲۵،۰۷۹ ۱۳۲،۷۵۷ ۵ ۱۳۵۸ ۱۳۴ بانه کردستان ۱۱۸،۶۶۷ ۱۳۲،۵۶۵ ۵ ۱۳۳۷ ۱۳۵ سراب آذربایجان شرقی ۱۳۳،۶۱۷ ۱۳۱،۹۳۴ ۶ ۱۳۲۷ ۱۳۶ بناب آذربایجان شرقی ۱۲۶،۸۸۸ ۱۲۹٬۷۹۵ ۷ ۱۳۶۸ ۱۳۷ زرند کرمان ۱۲۰،۸۱۱ ۱۲۹،۱۰۴ ۷ ۱۳۵۴ ۱۳۸ نوشهر مازندران ۱۱۸،۴۸۱ ۱۲۸،۴۶۷ ۷ ۱۳۲۵ ۱۳۹ صومعه سرا گیلان ۱۳۰،۸۰۲ ۱۲۷،۷۵۷ ۷ ۱۳۳۸ ۱۴۰ اسفراین خراسان شمالی ۱۲۳،۱۴۴ ۱۲۷،۰۱۲ ۳ ۱۳۳۹ ۱۴۱ چناران خراسان رضوی ۱۱۰،۹۶۶ ۱۲۵،۶۰۱ ۸ ۱۳۶۹ ۱۴۲ شبستر آذربایجان شرقی ۱۲۳،۸۸۸ ۱۲۴،۴۹۹ ۸ ۱۳۶۹ ۱۴۳ بابلسر مازندران ۱۷۵،۳۰۲ ۱۲۴،۳۲۳ ۸ ۱۳۶۸ ۱۴۴ آق قلا گلستان ۱۰۹٬۹۰۳ ۱۲۴۱۸۵ ۴ ۱۳۷۹ ۱۴۵ بهار همدان ۱۲۲،۲۵۴ ۱۲۱٬۵۹۰ ۵ ۱۳۷۲ ۱۴۶ پیرانشهر آذربایجان غربی ۱۱۲،۹۹۴ ۱۲۳،۶۳۹ ۷ ۱۳۴۸ ۱۴۷ چالوس مازندران ۱۲۲،۵۶۳ ۱۲۲،۷۳۶ ۹ ۱۳۷۵ ۱۴۸ خواف خراسان رضوی ۱۱۰،۳۷۸ ۱۲۱،۸۵۹ ۹ ۱۳۶۸ ۱۴۹ نقده آذربایجان غربی ۱۱۸،۵۱۶ ۱۲۱،۶۰۲ ۸ ۱۳۳۷ ۱۵۰ فیروزآباد فارس ۱۱۶،۶۲۲ ۱۱۹،۷۲۱ ۸ ۱۳۲۲ ۱۵۱ گچساران کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۶،۰۶۴ ۱۱۹،۲۱۷ ۳ ۱۳۵۳ ۱۵۲ بروجن چهارمحال و بختیاری ۱۱۵،۲۸۶ ۱۱۸،۶۸۱ ۳ ۱۳۳۷ ۱۵۳ رودان هرمزگان ۱۰۷،۲۸۰ ۱۱۸،۵۴۷ ۴ ۱۳۶۸ ۱۵۴ قشم هرمزگان ۱۰۵،۳۳۵ ۱۱۷،۷۷۴ ۵ ۱۳۵۵ ۱۵۵ شازند مرکزی ۱۲۰،۱۰۲ ۱۱۷،۷۴۶ ۳ ۱۳۵۹ ۱۵۶ رزن همدان ۱۱۳،۰۵۳ ۱۱۶،۴۳۷ ۶ ۱۳۷۲ ۱۵۷ ممسنی فارس ۱۶۶،۳۰۸ ۱۱۶،۳۸۶ ۹ ۱۳۴۰ ۱۵۸ نی ریز فارس ۱۰۷،۴۰۶ ۱۱۳،۷۵۰ ۱۰ ۱۳۳۷ ۱۵۹ مسجدسلیمان خوزستان ۱۷۱٬۷۷۸ ۱۱۳،۲۵۷ ۱۲ ۱۳۳۳ ۱۶۰ نکا مازندران ۱۰۵،۶۵۲ ۱۱۱،۹۴۴ ۱۰ ۱۳۷۴ ۱۶۱ سردشت آذربایجان غربی ۱۰۵،۵۶۹ ۱۱۱،۵۹۰ ۹ ۱۳۴۹ ۱۶۲ کلاله گلستان ۱۵۳،۲۶۱ ۱۱۰،۴۷۳ ۵ ۱۳۷۹ ۱۶۳ نور مازندران ۱۰۵،۸۹۴ ۱۰۹،۲۸۱ ۱۱ ۱۳۳۹ ۱۶۴ برخوار اصفهان ۲۷۹،۷۷۸[۵] ۱۰۸،۹۳۳ ۱۰ ۱۳۸۶ ۱۶۵ تایباد خراسان رضوی ۱۴۵،۹۹۲ ۱۰۸،۴۲۴ ۱۰ ۱۳۵۴ ۱۶۶ آذرشهر آذربایجان شرقی ۱۰۱،۴۷۹ ۱۰۷،۵۷۹ ۹ ۱۳۷۶ ۱۶۷ باغ ملک خوزستان ۱۰۴،۱۷۸ ۱۰۷،۴۵۰ ۱۳ ۱۳۶۹ ۱۶۸ خمین مرکزی ۱۱۰،۱۹۵ ۱۰۷،۳۶۸ ۴ ۱۳۳۷ ۱۶۹ اسدآباد همدان ۱۰۶،۰۲۸ ۱۰۷،۰۰۶ ۷ ۱۳۶۹ ۱۷۰ ملکان آذربایجان شرقی ۱۰۱،۵۱۸ ۱۰۶،۱۱۸ ۱۰ ۱۳۷۴ ۱۷۱ کامیاران کردستان ۱۰۵،۸۹۵ ۱۰۵،۹۹۵ ۶ ۱۳۷۳ ۱۷۲ آستانه اشرفیه گیلان ۱۰۸،۰۹۲ ۱۰۵،۵۲۶ ۸ ۱۳۵۸ ۱۷۳ رامهرمز خوزستان ۱۲۳،۹۳۰ ۱۰۵،۴۱۸ ۱۴ ۱۳۳۷ ۱۷۴ رودبار جنوب کرمان ۸۷،۵۹۴ ۱۰۴،۴۲۱ ۷ ۱۳۸۴ ۱۷۵ مانه و سملقان خراسان شمالی ۹۵،۵۸۲ ۱۰۳،۹۴۴ ۴ ۱۳۷۹ ۱۷۶ تویسرکان همدان ۱۱۰،۷۳۷ ۱۰۳،۷۸۶ ۸ ۱۳۲۸ ۱۷۷ رودبار گیلان ۱۰۴،۱۰۲ ۱۰۰،۹۴۳ ۹ ۱۳۳۸ ۱۷۸ دماوند تهران ۹۸٬۰۵۳ ۱۰۰،۶۹۰ ۸ ۱۳۲۵ ۱۷۹ دشت آزادگان خوزستان ۱۲۸،۹۴۱ ۹۹،۸۳۱ ۱۵ ۱۳۲۳ ۱۸۰ اسکو آذربایجان شرقی ۸۵،۴۹۸ ۹۸،۹۸۸ ۱۱ ۱۳۷۶ ۱۸۱ آباده فارس ۹۲،۹۵۹ ۹۸،۱۸۸ ۱۱ ۱۳۱۶ ۱۸۲ آران و بیدگل اصفهان ۹۰،۹۴۲ ۹۷،۴۰۹ ۱۱ ۱۳۷۵ ۱۸۳ محمودآباد مازندران ۹۰٬۵۰۲ ۹۶،۰۱۹ ۱۲ ۱۳۷۴ ۱۸۴ بستان‌آباد آذربایجان شرقی ۹۷،۲۳۹ ۹۴،۹۸۵ ۱۲ ۱۳۶۹ ۱۸۵ اقلید فارس ۱۰۶،۶۶۴ ۹۳،۹۷۵ ۱۲ ۱۳۵۴ ۱۸۶ فارسان چهارمحال و بختیاری ۹۰٬۹۸۰ ۹۳،۹۴۱ ۴ ۱۳۵۹ ۱۸۷ فریمان خراسان رضوی ۸۷،۲۶۶ ۹۳،۹۳۰ ۱۱ ۱۳۷۲ ۱۸۸ آبیک قزوین ۹۱،۴۲۱ ۹۳،۸۴۴ ۵ ۱۳۸۰ ۱۸۹ فومن گیلان ۹۷،۴۰۰ ۹۳،۷۳۷ ۱۰ ۱۳۲۳ ۱۹۰ بیجار کردستان ۹۷،۹۱۳ ۹۳،۷۱۴ ۷ ۱۳۱۶ ۱۹۱ خلخال اردبیل ۹۵،۰۰۵ ۹۲،۳۳۲ ۴ ۱۳۲۲ ۱۹۲ سنقر کرمانشاه ۹۷،۰۱۲ ۹۱،۹۳۵ ۳ ۱۳۴۱ ۱۹۳ آزادشهر گلستان ۸۹،۴۷۷ ۹۱،۷۶۷ ۶ ۱۳۸۰ ۱۹۴ شاهین دژ آذربایجان غربی ۹۰،۱۸۲ ۹۱،۱۱۳ ۱۰ ۱۳۶۹ ۱۹۵ شهربابک کرمان ۱۰۲،۵۳۷ ۹۰،۴۹۵ ۱۰ ۱۳۵۴ ۱۹۶ گناوه بوشهر ۸۳،۴۱۸ ۹۰،۴۹۳ ۴ ۱۳۵۸ ۱۹۷ امیدیه خوزستان ۸۶،۲۰۱ ۹۰،۴۲۰ ۱۶ ۱۳۷۵ ۱۹۸ سرخس خراسان رضوی ۸۷،۴۴۲ ۸۹،۹۵۶ ۱۲ ۱۳۶۸ ۱۹۹ سپیدان فارس ۹۰،۳۹۹ ۸۹،۹۵۶ ۱۳ ۱۳۵۴ ۲۰۰ باوی خوزستان - ۸۹،۱۶۰ ۱۷ ۱۳۸۹ ۲۰۱ ماکو آذربایجان غربی ۱۷۶،۴۱۱ ۸۸،۸۶۳ ۱۱ ۱۳۲۰ ۲۰۲ گلپایگان اصفهان ۸۴،۰۸۱ ۸۷،۴۷۹ ۱۲ ۱۳۱۶ ۲۰۳ دامغان سمنان ۸۴،۶۸۰ ۸۶،۹۰۸ ۳ ۱۳۲۵ ۲۰۴ آستارا گیلان ۷۹،۸۷۴ ۸۶،۷۵۷ ۱۱ ۱۳۳۷ ۲۰۵ هرسین کرمانشاه ۹۱،۳۰۰ ۸۶،۳۴۲ ۴ ۱۳۷۴ ۲۰۶ کهنوج کرمان ۱۰۵،۲۰۷ ۸۶،۲۹۰ ۹ ۱۳۵۹ ۲۰۷ عنبرآباد کرمان ۱۱۴،۹۶۴ ۸۵،۹۴۲ ۸ ۱۳۸۲ ۲۰۸ سرپل ذهاب کرمانشاه ۸۴،۹۴۵ ۸۵،۶۱۶ ۵ ۱۳۵۹ ۲۰۹ رامیان گلستان ۸۲،۳۵۲ ۸۵،۳۲۴ ۷ ۱۳۸۰ ۲۱۰ گرمی اردبیل ۹۱،۲۷۰ ۸۴،۲۶۷ ۵ ۱۳۵۵ ۲۱۱ لامرد فارس ۷۸،۶۲۹ ۸۳،۹۱۶ ۱۴ ۱۳۶۸ ۲۱۲ میبد یزد ۷۴،۳۳۳ ۸۲،۸۴۰ ۲ ۱۳۶۹ ۲۱۳ کنارک سیستان و بلوچستان ۷۱،۰۶۳ ۸۲،۰۰۱ ۹ ۱۳۸۴ ۲۱۴ دیواندره کردستان ۸۴،۳۵۴ ۸۱،۹۳۶ ۸ ۱۳۷۳ ۲۱۵ گرمسار سمنان ۷۸،۶۱۹ ۸۱،۳۲۴ ۴ ۱۳۳۷ ۲۱۶ کنگاور کرمانشاه ۸۰٬۶۰۸ ۸۱،۰۵۱ ۶ ۱۳۵۹ ۲۱۷ گناباد خراسان رضوی ۱۱۰،۱۳۵ ۸۰،۷۸۳ ۱۱ ۱۳۱۶ ۲۱۸ بستک هرمزگان ۶۷،۸۰۵ ۸۰،۱۱۹ ۶ ۱۳۷۹ ۲۱۹ فریدن اصفهان ۸۳،۶۸۹ ۷۹،۷۴۳ ۱۳ ۱۳۲۵ ۲۲۰ مینودشت گلستان ۱۲۸،۷۳۹ ۷۸،۶۵۹ ۸ ۱۳۶۸ ۲۲۱ تکاب آذربایجان غربی ۸۲،۲۷۴ ۷۸،۱۲۲ ۱۲ ۱۳۶۹ ۲۲۲ کوار فارس - ۷۷،۸۳۶ ۱۵ ۱۳۸۹ ۲۲۳ اردکان یزد ۷۳،۲۹۲ ۷۷،۷۵۸ ۳ ۱۳۴۸ ۲۲۴ دشتی بوشهر ۷۴،۸۹۸ ۷۷،۵۳۰ ۵ ۱۳۵۸ ۲۲۵ صحنه کرمانشاه ۷۶،۴۱۴ ۷۶،۶۷۸ ۷ ۱۳۷۲ ۲۲۶ قلعه گنج کرمان ۷۰،۲۹۲ ۷۶،۳۷۶ ۱۱ ۱۳۸۴ ۲۲۷ بافت کرمان ۱۴۵،۰۱۴ ۷۵،۹۴۰ ۱۲ ۱۳۴۱ ۲۲۸ پیشوا تهران - ۷۵،۴۵۴ ۱۲ ۱۳۸۹ ۲۲۹ زهک سیستان و بلوچستان ۷۱،۴۶۲ ۷۵،۴۱۹ ۱۰ ۱۳۸۴ ۲۳۰ پلدختر لرستان ۷۶،۵۴۱ ۷۵،۳۲۷ ۷ ۱۳۷۳ ۲۳۱ درگز خراسان رضوی ۷۵،۹۲۵ ۷۴،۳۲۶ ۱۴ ۱۳۲۷ ۲۳۲ بردسیر کرمان ۸۹،۲۶۵ ۷۳،۷۳۸ ۱۳ ۱۳۵۸ ۲۳۳ جویبار مازندران ۷۰٬۴۱۹ ۷۳،۵۵۴ ۱۳ ۱۳۷۶ ۲۳۴ سیب و سوران سیستان و بلوچستان - ۷۳،۱۸۹ ۱۱ ۱۳۸۶ ۲۳۵ سلسله لرستان ۷۴،۳۵۳ ۷۳،۱۵۴ ۸ ۱۳۷۳ ۲۳۶ ترکمن گلستان ۱۲۳،۱۸۱ ۷۲،۸۰۳ ۹ ۱۳۵۸ ۲۳۷ بردسکن خراسان رضوی ۶۹،۵۵۱ ۷۲،۶۲۶ ۱۵ ۱۳۷۴ ۲۳۸ شیروان و چرداول ایلام ۷۳٬۹۷۳ ۷۲،۱۶۷ ۲ ۱۳۵۹ ۲۳۹ ازنا لرستان ۷۱،۵۴۸ ۷۱،۵۸۶ ۹ ۱۳۷۳ ۲۴۰ زاوه خراسان رضوی - ۷۱،۴۷۷ ۱۶ ۱۳۸۷ ۲۴۱ جوانرود کرمانشاه ۶۲٬۷۹۷ ۷۱،۲۳۵ ۸ ۱۳۶۸ ۲۴۲ تنگستان بوشهر ۶۳،۷۳۵ ۷۰،۲۸۲ ۶ ۱۳۵۸ ۲۴۳ کردکوی گلستان ۶۸،۸۲۳ ۷۰،۲۲۴ ۱۰ ۱۳۵۹ ۲۴۴ اشنویه آذربایجان غربی ۶۴،۵۵۱ ۷۰،۰۳۰ ۱۳ ۱۳۷۵ ۲۴۵ طبس یزد ۶۶،۴۳۲ ۶۹،۶۵۸ ۴ ۱۳۳۹ ۲۴۶ زرین دشت فارس ۶۲،۸۱۷ ۶۹،۴۳۸ ۱۶ ۱۳۷۹ ۲۴۷ تیران و کرون اصفهان ۶۴٬۴۶۹ ۶۹،۰۴۷ ۱۴ ۱۳۷۶ ۲۴۸ رامسر مازندران ۶۸،۱۶۳ ۶۸،۳۲۳ ۱۴ ۱۳۵۸ ۲۴۹ فهرج کرمان - ۶۸،۰۳۸ ۱۴ ۱۳۸۸ ۲۵۰ هریس آذربایجان شرقی ۶۸،۳۰۰ ۶۷،۸۲۰ ۱۳ ۱۳۶۸ ۲۵۱ رضوانشهر گیلان ۶۴،۵۷۴ ۶۶،۹۰۹ ۱۲ ۱۳۷۶ ۲۵۲ عجب شیر آذربایجان شرقی ۸۵،۰۳۱ ۶۶،۷۴۶ ۱۴ ۱۳۸۰ ۲۵۳ دهلران ایلام ۶۲،۲۵۶ ۶۶،۳۹۹ ۳ ۱۳۴۳ ۲۵۴ ریگان کرمان - ۶۶٬۳۳۵ ۱۵ ۱۳۸۶ ۲۵۵ استهبان فارس ۶۷،۸۷۶ ۶۶٬۱۷۲ ۱۵ ۱۳۳۷ ۲۵۶ حاجی‌آباد هرمزگان ۶۴،۸۹۷ ۶۵،۸۸۹ ۷ ۱۳۷۲ ۲۵۷ هیرمند سیستان و بلوچستان - ۶۵،۱۶۶ ۱۲ ۱۳۸۶ ۲۵۸ خرمدره زنجان ۶۰،۴۹۹ ۶۵،۱۶۶ ۴ ۱۳۷۶ ۲۵۹ سمیرم اصفهان ۷۳،۰۴۵ ۶۵،۰۴۷ ۱۵ ۱۳۴۲ ۲۶۰ قیروکارزین فارس ۶۵،۱۴۸ ۶۵،۰۴۵ ۱۸ ۱۳۸۰ ۲۶۱ گتوند خوزستان ۵۹،۲۶۱ ۶۴،۹۵۱ ۱۸ ۱۳۸۴ ۲۶۲ منوجان کرمان ۶۳٬۸۴۵ ۶۴،۵۲۸ ۱۶ ۱۳۸۱ ۲۶۳ سوادکوه مازندران ۶۷،۹۲۰ ۶۴،۳۷۸ ۱۵ ۱۳۵۹ ۲۶۴ گمیشان گلستان - ۶۳،۴۴۷ ۱۱ ۱۳۸۸ ۲۶۵ گیلانغرب کرمانشاه ۶۲،۹۴۵ ۶۲،۸۵۸ ۹ ۱۳۵۹ ۲۶۶ دهگلان کردستان - ۶۲،۸۴۴ ۹ ۱۳۸۶ ۲۶۷ دلگان سیستان و بلوچستان - ۶۲،۸۱۳ ۱۳ ۱۳۸۶ ۲۶۸ مهرستان سیستان و بلوچستان - ۶۲،۷۶۵ ۱۴ ۱۳۸۶ ۲۶۹ خرامه فارس - ۶۱،۵۸۰ ۱۹ ۱۳۸۹ ۲۷۰ نمین اردبیل ۵۹٬۶۴۰ ۶۱،۳۳۳ ۶ ۱۳۷۵ ۲۷۱ هشترود آذربایجان شرقی ۶۶،۰۴۲ ۶۰،۸۲۲ ۱۵ ۱۳۳۷ ۲۷۲ رشتخوار خراسان رضوی ۵۷٬۹۹۴ ۶۰،۶۳۲ ۱۷ ۱۳۸۱ ۲۷۳ گالیکش گلستان - ۵۹،۹۷۵ ۱۲ ۱۳۸۹ ۲۷۴ مهر فارس ۵۴٬۴۱۳ ۵۹،۷۲۷ ۲۰ ۱۳۸۰ ۲۷۵ دره شهر ایلام ۵۶٬۸۲۲ ۵۹،۵۵۱ ۴ ۱۳۴۳ ۲۷۶ شفت گیلان ۶۳،۶۰۴ ۵۸،۵۴۳ ۱۳ ۱۳۷۴ ۲۷۷ بینالود خراسان رضوی - ۵۸،۴۸۳ ۱۸ ۱۳۸۶ ۲۷۸ خنداب مرکزی - ۵۸،۲۶۲ ۵ ۱۳۸۶ ۲۷۹ نرماشیر کرمان - ۸۵،۲۲۹ ۱۷ ۱۳۸۹ ۲۸۰ کیار چهارمحال و بختیاری - ۵۸،۰۴۷ ۵ ۱۳۸۶ ۲۸۱ فریدونکنار مازندران - ۵۷،۹۸۰ ۱۶ ۱۳۸۶ ۲۸۲ نهبندان خراسان جنوبی ۵۷،۷۹۹ ۵۷،۲۵۸ ۳ ۱۳۶۸ ۲۸۳ زرندیه مرکزی ۵۸،۳۸۷ ۵۷،۱۵۳ ۶ ۱۳۸۱ ۲۸۴ پاوه کرمانشاه ۵۲،۷۸۳ ۵۶،۸۳۷ ۱۰ ۱۳۳۷ ۲۸۵ مراوه تپه گلستان - ۵۵،۸۲۱ ۱۳ ۱۳۸۶ ۲۸۶ میاندرود مازندران - ۵۵،۷۷۶ ۱۷ ۱۳۸۹ ۲۸۷ جلفا آذربایجان شرقی ۵۳،۵۷۹ ۵۵،۱۶۶ ۱۶ ۱۳۷۴ ۲۸۸ درمیان خراسان جنوبی ۵۳،۷۹۴ ۵۵،۰۸۰ ۴ ۱۳۸۴ ۲۸۹ جوین خراسان رضوی - ۵۴۱۳۹ ۱۹ ۱۳۸۶ ۲۹۰ بیله سوار اردبیل ۵۵،۰۲۶ ۵۳،۷۶۸ ۷ ۱۳۷۰ ۲۹۱ باخزر خراسان رضوی - ۵۳،۵۸۲ ۲۰ ۱۳۸۹ ۲۹۲ اردل چهارمحال و بختیاری ۷۰،۳۸۱ ۵۳،۵۱۴ ۵ ۱۳۶۹ ۲۹۳ محلات مرکزی ۴۹،۲۴۶ ۵۳،۳۸۱ ۷ ۱۳۲۵ ۲۹۴ خمیر هرمزگان ۴۸،۲۴۱ ۵۲،۹۶۸ ۸ ۱۳۸۳ ۲۹۵ جاسک هرمزگان ۷۸،۶۹۳ ۵۲،۸۸۲ ۹ ۱۳۶۶ ۲۹۶ دیر بوشهر ۴۸،۶۳۶ ۵۲،۵۲۳ ۷ ۱۳۵۹ ۲۹۷ شوط آذربایجان غربی - ۵۲،۵۱۹ ۱۴ ۱۳۸۶ ۲۹۸ ماسال گیلان ۴۸،۰۹۱ ۵۲،۴۹۶ ۱۴ ۱۳۷۶ ۲۹۹ فاروج خراسان شمالی ۴۹،۶۹۳ ۵۲،۳۶۴ ۵ ۱۳۸۳ ۳۰۰ دنا کهگیلویه و بویراحمد ۵۳،۰۳۴ ۵۲٬۰۴۰ ۴ ۱۳۷۹ ۳۰۱ جم بوشهر ۳۸،۵۷۸ ۵۱،۴۴۶ ۸ ۱۳۸۱ ۳۰۲ اندیکا خوزستان - ۵۰،۷۹۷ ۱۹ ۱۳۸۴ ۳۰۳ خرم بید فارس ۴۵،۳۸۱ ۵۰۲۵۲ ۲۱ ۱۳۷۶ ۳۰۴ سروآباد کردستان ۵۴،۸۳۲ ۴۹،۸۴۱ ۱۰ ۱۳۸۱ ۳۰۵ خلیل‌آباد خراسان رضوی ۴۵،۰۰۸ ۴۹،۱۱۱ ۲۱ ۱۳۸۲ ۳۰۶ دلیجان مرکزی ۴۴،۳۷۷ ۴۸،۹۸۶ ۸ ۱۳۵۸ ۳۰۷ رامشیر خوزستان ۵۱،۰۸۱ ۴۸،۹۴۳ ۲۰ ۱۳۸۴ ۳۰۸ مه‌ولات خراسان رضوی ۴۷٬۶۶۳ ۴۸،۹۰۰ ۲۲ ۱۳۸۴ ۳۰۹ کلیبر آذربایجان شرقی ۸۹،۶۹۸ ۴۸،۸۳۷ ۱۷ ۱۳۶۸ ۳۱۰ ایوان ایلام ۴۷٬۹۵۸ ۴۸،۸۳۳ ۵ ۱۳۷۴ ۳۱۱ بوانات فارس ۴۶،۴۳۴ ۴۸،۴۱۶ ۲۲ ۱۳۷۴ ۳۱۲ جغتای خراسان رضوی - ۴۷،۹۲۰ ۲۳ ۱۳۸۶ ۳۱۳ عباس آباد مازندران - ۴۷،۵۹۱ ۱۷ ۱۳۸۸ ۳۱۴ سیاهکل گیلان ۴۷،۷۸۸ ۴۷،۰۹۶ ۱۵ ۱۳۷۶ ۳۱۵ گراش فارس - ۴۷،۰۵۵ ۲۳ ۱۳۷۴ ۳۱۶ آبدانان ایلام ۴۷،۳۷۰ ۴۶،۹۷۷ ۶ ۱۳۷۴ ۳۱۷ رستم فارس - ۴۶،۸۵۱ ۲۴ ۱۳۷۴ ۳۱۸ ابرکوه یزد ۴۳،۵۹۵ ۴۶،۶۶۲ ۵ ۱۳۷۳ ۳۱۹ طارم زنجان ۴۳،۹۶۴ ۴۶،۶۱۶ ۵ ۱۳۷۶ ۳۲۰ روانسر کرمانشاه ۴۵،۳۲۴ ۴۶،۳۹۵ ۱۱ ۱۳۸۳ ۳۲۱ چالدران آذربایجان غربی ۴۵،۶۴۱ ۴۶،۳۸۹ ۱۵ ۱۳۷۵ ۳۲۲ بندر گز گلستان ۴۶٬۲۲۶ ۴۶،۳۱۵ ۱۴ ۱۳۷۶ ۳۲۳ ورزقان آذربایجان شرقی ۴۸،۱۱۲ ۴۵،۷۰۸ ۱۸ ۱۳۸۰ ۳۲۴ تفت یزد ۴۷،۲۶۰ ۴۵،۱۴۵ ۶ ۱۳۴۸ ۳۲۵ املش گیلان ۴۶٬۳۹۸ ۴۴،۲۶۱ ۱۶ ۱۳۷۶ ۳۲۶ مهریز یزد ۴۴،۳۹۱ ۴۴،۱۲۶ ۷ ۱۳۵۸ ۳۲۷ شمیرانات تهران ۳۸،۳۱۱ ۴۴،۰۶۱ ۱۳ ۱۳۵۷ ۳۲۸ دوره لرستان - ۴۳،۲۲۱ ۱۰ ۱۳۸۶ ۳۲۹ چایپاره آذربایجان غربی - ۴۳،۲۰۶ ۱۶ ۱۳۷۵ ۳۳۰ سیریک هرمزگان - ۴۳،۱۸۵ ۱۰ ۱۳۸۶ ۳۳۱ پارسیان هرمزگان ۳۸،۰۹۶ ۴۲،۸۴۳ ۱۱ ۱۳۸۳ ۳۳۲ فراشبند فارس ۴۵،۶۷۸ ۴۲،۷۶۰ ۲۵ ۱۳۸۱ ۳۳۳ تخت جلگه خراسان رضوی - ۴۲،۷۳۹ ۲۴ ۱۳۸۶ ۳۳۴ فامنین همدان - ۴۲،۴۸۵ ۹ ۱۳۸۸ ۳۳۵ نطنز اصفهان ۴۴،۵۵۱ ۴۲،۲۳۹ ۱۶ ۱۳۳۷ ۳۳۶ پلدشت آذربایجان غربی - ۴۲،۰۷۱ ۱۷ ۱۳۷۵ ۳۳۷ ارزوئیه کرمان - ۴۱،۹۷۹ ۱۸ ۱۳۸۹ ۳۳۸ مهدی‌شهر سمنان ۳۶٬۸۷۵ ۴۱،۸۹۶ ۵ ۱۳۸۷ ۳۳۹ بافق یزد ۵۲،۸۸۸ ۴۱،۷۸۶ ۸ ۱۳۴۸ ۳۴۰ فردوس خراسان جنوبی ۶۳،۴۹۷ ۴۱،۶۲۶ ۵ ۱۳۲۳ ۳۴۱ ارسنجان فارس ۴۱،۴۸۸ ۴۱،۴۷۶ ۲۶ ۱۳۷۶ ۳۴۲ اردستان اصفهان ۴۴،۷۰۹ ۴۱،۴۰۵ ۱۷ ۱۳۲۷ ۳۴۳ خنج فارس ۴۰،۲۹۶ ۴۱،۱۳۳ ۲۷ ۱۳۸۳ ۳۴۴ سروستان فارس - ۴۰،۵۳۱ ۲۸ ۱۳۸۳ ۳۴۵ ماهنشان زنجان ۴۲،۶۵۷ ۴۰،۳۱۲ ۶ ۱۳۷۵ ۳۴۶ راور کرمان ۳۹،۴۶۲ ۴۰،۲۹۵ ۱۹ ۱۳۷۵ ۳۴۷ بشاگرد هرمزگان - ۴۰،۰۰۷ ۱۲ ۱۳۸۳ ۳۴۸ دالاهو کرمانشاه ۴۲٬۵۹۸ ۳۹،۸۳۷ ۱۲ ۱۳۸۴ ۳۴۹ سربیشه خراسان جنوبی ۳۹،۴۶۱ ۳۹،۴۸۷ ۶ ۱۳۸۲ ۳۵۰ کمیجان مرکزی ۴۵٬۷۲۳ ۳۹،۳۴۰ ۹ ۱۳۸۱ ۳۵۱ گلوگاه مازندران ۳۹٬۴۶۱ ۳۸،۸۴۷ ۱۹ ۱۳۸۴ ۳۵۲ فیروزکوه تهران ۳۹،۲۸۴ ۳۸،۷۱۲ ۱۴ ۱۳۷۵ ۳۵۳ ثلاث باباجانی کرمانشاه ۳۸،۵۸۰ ۳۸،۴۷۵ ۱۳ ۱۳۸۱ ۳۵۴ ایجرود زنجان ۳۶،۷۴۴ ۳۸،۴۱۶ ۷ ۱۳۷۶ ۳۵۵ فریدون‌شهر اصفهان ۳۹،۳۹۷ ۳۸٬۳۳۴ ۱۸ ۱۳۵۸ ۳۵۶ کلات خراسان رضوی ۴۰،۶۶۷ ۳۸،۲۳۲ ۲۵ ۱۳۸۲ ۳۵۷ نایین اصفهان ۵۵،۷۵۵ ۳۸،۰۷۷ ۱۹ ۱۳۲۷ ۳۵۸ خوشاب خراسان رضوی - ۳۷،۹۱۴ ۲۶ ۱۳۸۲ ۳۵۹ هندیجان خوزستان - ۳۷،۴۴۰ ۲۱ ۱۳۸۲ ۳۶۰ لالی خوزستان ۳۶،۱۷۳ ۳۷،۳۸۱ ۲۲ ۱۳۸۲ ۳۶۱ بهمئی کهگیلویه و بویراحمد ۳۵٬۶۳۷ ۳۷،۰۴۸ ۵ ۱۳۸۳ ۳۶۲ جاجرم خراسان شمالی ۵۸،۴۸۳ ۳۶،۸۹۸ ۶ ۱۳۷۶ ۳۶۳ کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۳۵،۵۲۰ ۳۵،۹۱۵ ۷ ۱۳۸۰ ۳۶۴ انار کرمان - ۳۵،۲۹۵ ۲۰ ۱۳۸۸ ۳۶۵ خاتم یزد ۳۲،۳۳۰ ۳۵،۱۵۸ ۹ ۱۳۷۸ ۳۶۶ خداآفرین آذربایجان شرقی - ۳۴،۹۷۷ ۱۹ ۱۳۸۰ ۳۶۷ دهاقان اصفهان ۳۵،۱۸۴ ۳۴،۸۴۴ ۲۰ ۱۳۸۲ ۳۶۸ فاریاب کرمان - ۳۴،۴۱۷ ۲۱ ۱۳۸۹ ۳۶۹ رابر کرمان - ۳۴،۳۹۲ ۲۲ ۱۳۸۸ ۳۷۰ هویزه خوزستان - ۳۴،۳۱۲ ۲۳ ۱۳۸۶ ۳۷۱ چادگان اصفهان ۳۴،۴۷۶ ۳۳٬۹۴۲ ۲۱ ۱۳۸۱ ۳۷۲ صدوق یزد ۳۰،۰۲۱ ۳۲،۱۹۲ ۱۰ ۱۳۷۶ ۳۷۳ چاراویماق آذربایجان شرقی ۳۴،۶۶۵ ۳۲،۷۴۵ ۲۰ ۱۳۷۹ ۳۷۴ سرایان خراسان جنوبی ۳۵،۴۵۹ ۳۲،۴۹۳ ۷ ۱۳۸۴ ۳۷۵ خوانسار اصفهان ۳۲،۵۱۵ ۳۲،۴۲۳ ۲۲ ۱۳۵۸ ۳۷۶ چرام کهگیلویه و بویراحمد - ۳۲،۱۵۹ ۶ ۱۳۸۹ ۳۷۷ دیلم بوشهر ۲۹٬۴۵۱ ۳۱،۵۷۰ ۹ ۱۳۷۴ ۳۷۸ پاسارگاد فارس ۳۰،۶۳۲ ۳۱،۵۰۴ ۲۹ ۱۳۸۴ ۳۷۹ بجستان خراسان رضوی - ۳۰،۶۶۴ ۲۷ ۱۳۸۶ ۳۸۰ فراهان مرکزی - ۳۰،۰۴۲ ۱۰ ۱۳۸۸ ۳۸۱ مهران ایلام ۵۷،۸۸۹ ۲۷،۵۰۶ ۷ ۱۳۴۳ ۳۸۲ طالقان البرز - ۲۶،۹۷۶ ۴ ۱۳۸۹ ۳۸۳ کوثر اردبیل ۲۸،۷۲۱ ۲۶،۱۹۸ ۸ ۱۳۷۵ ۳۸۴ تفرش مرکزی ۴۸،۵۹۱ ۲۵،۹۱۲ ۱۱ ۱۳۳۶ ۳۸۵ قصرشیرین کرمانشاه ۲۴،۳۸۳ ۱۹٬۸۲۱ ۱۴ ۱۳۲۴ ۳۸۶ بشرویه خراسان جنوبی - ۲۴،۶۸۳ ۸ ۱۳۸۷ ۳۸۷ گرمه خراسان شمالی - ۲۴،۵۹۹ ۷ ۱۳۸۷ ۳۸۸ نیر اردبیل ۲۴،۲۸۸ ۲۳٬۶۵۶ ۹ ۱۳۷۶ ۳۸۹ ملکشاهی ایلام - ۲۲،۵۸۷ ۸ ۱۳۸۷ ۳۹۰ هفتگل خوزستان - ۲۲،۳۹۱ ۲۴ ۱۳۸۶ ۳۹۱ کوهبنان کرمان ۲۴،۸۷۹ ۲۱،۷۲۱ ۲۳ ۱۳۸۳ ۳۹۲ باشت کهگیلویه و بویراحمد - ۲۰،۶۹۹ ۷ ۱۳۸۹ ۳۹۳ سرعین اردبیل - ۱۸،۲۳۱ ۱۰ ۱۳۸۸ ۳۹۴ خور و بیابانک اصفهان - ۱۷،۷۹۳ ۲۳ ۱۳۸۸ ۳۹۵ آشتیان مرکزی ۲۱،۱۲۱ ۱۷،۱۰۵ ۱۲ ۱۳۵۶ ۳۹۶ بهاباد یزد - ۱۵،۳۳۱ ۱۱ ۱۳۸۸ ۳۹۷ ابوموسی هرمزگان

کتاب فروشی ها و چاپ خانه ها
مراکز خدمات فرهنگی
باشگاه های ورزشی
نمایشگاه اتومبیل
بیمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشی
موسسه های کنکور
مراکز فنی حرفه ای
لوازم خانگی ها
صنایع چوبی – فلزی
فرهنگسراها
پمپ بنزین
مترو
میادین میوه وتره بار
5% تخفیف تا آخر ماه
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک
آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34


ساعت و تقويم ديجيتالي
تابلو بانكي
ساعت
تقويم
بلوك(ماژول )آماده تابلو روان ال اي دي LED تمام رنگي
ماژول اماده تابلو روان
برد كنترل آماده تابلو روان
پاور آماده تابلو روان
بلوك تابلو روان
pcb تابلو روان
ماژول تابلو روان ايراني
ماژول تابلو روان چيني
بلوك دست ساز 1632
تابلو روان تك رنگ
سه رنگ
تابلو روان هاي indoor
تابلو روان هاي outdoor
هفت رنگ
تلويزون شهري
تابلو ال اي ديLED
تلويزون شهري
نرم افزار
نرم افزار تابلو روان
آموزش تابلو روان
تابلو روان ال اي دي LED


کتاب فروشی ها و چاپ خانه ها
مراکز خدمات فرهنگی
باشگاه های ورزشی
نمایشگاه اتومبیل
بیمارستانها و درمانگاه ها
خوار و بار فروشی
موسسه های کنکور
مراکز فنی حرفه ای
لوازم خانگی ها
صنایع چوبی – فلزی
فرهنگسراها
پمپ بنزین
مترو
میادین میوه وتره بار
5% تخفیف تا آخر ماه

آموزش کامب تابلوروان در 1 جلسه
حضوری و غیر حضوری
تامین قطعات کلیه لوازم تابلوروان
فرصت استثتایی برای کسانی که دنبال شغل هستند
آموزش غیر حضوری در غالب 1 سی دی میباشد
اموزش حضوری بصورت 1 جلسه 3 ساعته بصوزت کاملا عملی می باشد
ویزه تبریز و کلیه شهرستانهای ایران
فرصت را از دست ندهید !!!!!!!! واین شغل پر درآمد را از دست ندهید
تدریس و بستن مدارها توسط کارشناس ارشد الکترونیک برای کارآموزان انجام میگیرد
اولین طراح و تولید کننده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال در شمالغرب کشور پرتوسان الکترونیک -
WWW.PARTO-SUN.COM 09149999050 پرتوسان الکترونیک آدرس دفتر مرکزی : تبریز – شهرک پرواز – پشت پاساژ پرواز – پلاک 34


جلیلی
تهران
09149999050
تبریز
 بروز شده ۲ سال پیش
فروش ال ای دی کلاهی اوال پاور
۹۵دی۱۶
 فروش ال ای دی کلاهی  اوال  پاور
سمیکو در زمینه فروش انواع ال ای دی های کلاهی , ال ای دی اوال , ال ای دی پاور و در زمینه فروش انواع درایور ال ای دی در خدمت شما عزیزان می باشد . فروش انواع ال ای دی کلاهی اچ جی HG در رنگ های قرمز , آبی , سبز , سفید , زرد فروش انواع ال ای دی پاور (LED) جی بی زد 1W,10W,20W,30W,50W,100W فروش انوع ال ...
تهران ماهوری
02166769533  
www.semico.co  بروز شده ۸ ساعت پیش  
آداپتور 12 ولت پاورسوئیچینگ 12ولت ترانس 12ولت
۹۵مهر۱۳
 آداپتور 12 ولت پاورسوئیچینگ  12ولت ترانس 12ولت
پخش منبع تغذیه 12ولت,سوئیچینگ 12 ولت پایین ترین قیمت با بالاترین کیفیت در ایران را از ما بخواهید: پخش عمده انواع منابع تغذیه و سوئیچینگ و آداپتور درولتاژهای مختلف رآمپرهای مختلف جهت تغذیه تابلو های تبلیغاتی(پاور تابلو روان و..) و برق رسانی به دوربین های مدار بسته و.. ترانس جهت ال ای دی های 12ولت...
 faratel
09101979766  
۳ماه پیش  
ال ای دی الومینیوم خطی هیت سینک الومینیومی
۹۵مهر۱۳
 ال ای دی الومینیوم خطی هیت سینک الومینیومی
پخش عمده انواع smd خطی, smd بلوکی,انواع سوئیچینگ 12 ولت پایین ترین نرخ ال ای دی شاخه ای با بالاترین کیفیت در ایران را از ما بخواهید: - انواع ال ای دی بلوکی و ال ای دی خطی الومینیومی و ال ای دی الومینیوم شاخه ای اس ام دی شاخه ای در مدل های: 5630 SMDو 7020 SMDو8520 SMDو4014 SMD RGB,SMD اس ام دی بلو...
 faratel
09101979766  
۳ماه پیش  
فروش ویژه دوربینهای ویدئو کیوب کره به همکار
۹۵شهریور۳۰
 فروش ویژه دوربینهای ویدئو کیوب کره به همکار
انواع دوربین مداربسته مارکهای برتر را از ما بخواهید. SAMSUNG, Panasonic , HYUNDAI,EPSON,SANYO نماینده انحصاری سیستم های حفاظتی و نظارتی شرکت HYUNDAI کره و video cube کره در ایران موجب افتخار کارشناسان و مشاوران این شرکت است که خدمات ذیل را در اسرع وقت در اختیار شما قرار دهند : • فروش ...
تهران شرکت دیده وران
88490180-2  
۴ماه پیش  
ویدئو وال 47 اینچ پاناسونیک مدل PANASONIC TH47LFV
۹۵شهریور۳۰
 ویدئو وال 47 اینچ پاناسونیک مدل PANASONIC TH47LFV
ویدئو وال 47 اینچ پاناسونیک مدل LCD Video Wall PANASONIC TH-47LFV5 Translate this page یک سیستم نمایش یکپارچه با ابعاد وسیع با قابلیت دریافت تعداد زیادی از ورود ویدئویی در فرمت های مختلف Model TH-55LFV5 TH-47LFV5 Display Screen Size 55-inch (1,387.8 mm) 47-inch (1,192 mm) Panel Type IPS/Direct LED E...
 شرکت دیده وران
88490180  
۴ماه پیش  
ویدئو وال 55 اینچ پاناسونیک مدل PANASONIC TH55LFV
۹۵شهریور۳۰
 ویدئو وال 55 اینچ پاناسونیک مدل PANASONIC TH55LFV
ویدئو وال 55 اینچ پاناسونیک مدل PANASONIC TH-55LFV6 به همراه گارانتی ارائه توسط شرکت تصویر گستران Model TH-55LFV6 Display Screen Size (Diagonal) 55-inch (1,387 mm) Aspect Ratio 16:9 Panel Type IPS / Direct-LED Number of Pixels (H x V) 1920 x 1080 pixels Brightness (Typ) 500 cd/m2 Contrast Ratio 1400...
 شرکت دیده وران
88490180  
۴ماه پیش  
ساخت و تعمیر انواع ترانس
۹۵شهریور۲۷
 ساخت و تعمیر انواع ترانس
ساخت و تعمیر انواع ترانس ساخت وتعمیر انواع ترانس صنعتی و نیم صنعتی***** ساخت ترانس 110 ولت به 220 ***** ساخت ترانس 220 ولت به 110 ولت در امپر های مختلف**** تعمیر انواع ترانس صنعتی و نیم صنعتی و خانگی**** طراحی ترانس های ولتاژ بالا و افزاینده و کاهنده در قدرت های مختلف***** ادرس:تهران/ميدا...
 نوید اکبری
33959459  
۴ماه پیش  
روشنایی و پروژکتور LED
۹۵شهریور۲۰
 روشنایی و پروژکتور LED
شرکت طیف (فانوس LED) طراح و سازنده انواع المانهای نوری با بهره گیری از دانش متخصصان فن و روشهای علمی و متدهای روز دنیا از سال 1388محصولات خود را ارایه می کند . توليدات نوری فانوس LED : چراغهای خیابانی LED جایگزین چراغهای لاکپشتی با مصرف کمتر انرژی در انواع نورهايWARM WHITE, COOL WHITE (آفتابی و مه...
 مسعود مردانی
09392053363  
۴ماه پیش  
مونتاژ بردهای الکترونیکی باقطعاتSMD
۹۵شهریور۲۰
 مونتاژ بردهای الکترونیکی باقطعاتSMD
کیفیت مناسب ، قیمت مناسب و حداقل زمان . مونتاژ انواع بردهای الکترونیکی به صورت اتوماتیک و یا دستی در سریع ترین زمان ممکن . طراحی ، تولید و مونتاژ بردهای مختلف با بهترین کیفیت از هر نظر : نوع طراحی ، جنس برد ، کیفیت تولید مدار ، زمان ، کیفیت مونتاژ و مهمتر از همه قیمت نهایی . انواع مراحل طراحی : سفار...
 مسعود مردانی
09392053363  
۴ماه پیش  
پروژه هاي الكترونيك و طراحی و اجرای انواع سیستم ها
۹۵شهریور۲۰
 پروژه هاي الكترونيك و طراحی و اجرای انواع سیستم ها
شرکت طیف (فانوس LED) با بهره گیری از دانش متخصصان ایرانی و با استفاده از امکانات روز دنیا مفتخر است در امر طراحی و اجرای سیستم های کنترلی الکترونیکی و الکتریکی به شرح ذیل ارائه خدمت نماید. طراحی و ساخت سیستم ها و ادوات مورد نیاز شما که تحریم شده و یا امکان واردات در سطح تیراژ آن نیست. انجام كليه پرو...
 مسعود مردانی
09392053363  
۴ماه پیش  
روشنایی مرغداري با LED
۹۵شهریور۲۰
 روشنایی مرغداري با LED
روشنايي مخصوص مرغداري با لامپ LED با قابليت تنظيم نور جهت کاهش مصرف انرژی بدون افت تولید و بدون نیاز به تغییر در سیم کشی قبلی سالن. شرکت طیف (فانوس LED) با بهره گیری از دانش متخصصان ایرانی و با استفاده از امکانات روز دنیا مفتخر است در امر طراحی و اجرای سیستم های نورپردازی و روشنايي ارائه خدمت نماید...
 مسعود مردانی
09392053363  
۴ماه پیش  
فروش لامپ شمعی سی او بی 5 وات
۹۵شهریور۱۵
 فروش لامپ شمعی سی او بی 5 وات
LED NOOR ال ای دی نور طراح و تولید کننده انواع چراغ های نوری اعم از پانل ، پنل های 48 وات،56 وات ،65 وات لامپ های شمعی 3 وات و 5 وات ، حبابی 5 و 10 وات ، سی او بی 5 وات ، سی او بی 10 وات سی او بی 30 وات سی او بی 60 وات cob 10 w cob 30 w cob 60 w هیت سینگ درایور مهتابی 15, 18 وات ، اف پ...
تهران lednoor
09126545890  
۴ماه پیش  
اسیلوسکوپ دیجیتال 12 بیتی دوکانال سری XDS کمپانی
۹۵مرداد۳۱
 اسیلوسکوپ دیجیتال 12 بیتی دوکانال سری XDS  کمپانی
اسیلوسکوپ دیجیتال 12 بیتی دوکانال سری XDS , کمپانی OWON اسیلوسکوپ+فانکشن ژنراتور+مولتی متر+صفحه نمایش لمسی اسیلوسکوپ, اسیلوسکوپ 12 بیتی, اسیلوسکوپ رزولوشن بالا, اسیلوسکوپ دیجیتال, اسیلوسکوپ دیجیتال 12 بیتی, اسکوپ دوازده بیت, اسیلوسکوپ 60MHz دو کانال, اسیلوسکوپ دقیق 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دیجیتال 60M...
 شرکت صائن
021-88936611  
۵ماه پیش  
مولتی متر دیجیتال دستی مولتیمتر آوومتر سری D35
۹۵مرداد۳۱
 مولتی متر دیجیتال دستی مولتیمتر آوومتر سری D35
مولتی متر دیجیتال دستی, مولتیمتر, آوومتر, سری D-35 مولتی متر دیجیتال دستی, مولتیمتر پرتابل, مولتی متر ترمومتر دار, مدل D35 , ساخت کمپانی OWON هنگ کنگ مولتیمتر 35/6 رقمی با 6000 شمارنده محدوده اندازه گیری : ولتاژ AC : 0-60mV~750V ولتاژ DC : 0-60mV~1000V جریانAC/DC : 0-600µA~20A مقاومت:0~60MΩ خاز...
 شرکت صائن
021-88936611  
۵ماه پیش  
اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه
۹۵مرداد۳۰
 اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه
اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ, مولتی متر اسیلوسکوپ ,اسکوپ, اسیلوسکوپ دیجیتال125 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله,اسیلوسکوپ دیجیتال, اسکوپ دیجیتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسیلوسکوپ حرفه ای , نوسان نمای 2 کانال ,با سرعت نمونه برداری 1GS/s ,مدل SDS-7122 E اسیلوسکو...
 شرکت صائن
021-88936611  
۵ماه پیش  
اسیلوسکوپ دستی
۹۵مرداد۳۰
 اسیلوسکوپ دستی
اسیلوسکوپ دستی ,اسیلوسکوپ پرتابل, سری HDS ,کمپانی OWON اسیلوسکوپ پرتابل , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی تک کاناله, اسیلوسکوپ دستی دیجیتال, مدل HDS-1021M ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ - حافظه دار - 1 عدد پراپ - مولتی متر 3 رقمی TRUE RMS - سرعت نمونه برداری 100 MS/s - صفحه ن...
 شرکت صائن
021-88936611  
۵ماه پیش  
فانکشن ژنراتور
۹۵مرداد۳۰
 فانکشن ژنراتور
فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،سوئیپ فانکشن ژنراتور,سری AG , کمپانی OWON فانکشن ژنراتور, سیگنال ژنراتور، سیگنال, فانکشن ژنراتور دیجیتال, فانکشن, فانکشن دیجیتال, فانکشن ژنراتور 5MHz , مدل AG-051 ساخت کمپانی OWON هنگ کنگ - محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 5MHz دیجیتال -محدوده دامنه 1mVp-p ~12.5Vp-p ...
 شرکت صائن
021-88936611  
۵ماه پیش  
سیستم نوبت دهی و فراخوان بی سیم
۹۵مرداد۲۶
 سیستم نوبت دهی و فراخوان بی سیم
با سلام احتراماً به استحضار میرساند شرکت فنی مهندس باربد پردازان اولین و تنها تولیدکننده دستگاههای نوبت دهی و فراخوان به صورت بی سیم در کشور می باشد، این شرکت با توجه به سوابق همکاری با بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، مخابرات ، دفاتر پیشخوان و ... همکاری خود را با آن سازمان محتر...
 شرکت باربد
02186031179  
۵ماه پیش  
پرشین ارم هگر فروشنده بهترین لوازم الکترونیک بق
۹۵مرداد۲۴
 پرشین ارم هگر    فروشنده بهترین لوازم الکترونیک بق
فروش تابلو برق و کنتاکتور و مینیاتوری و ......
 شایان هادوی
66346160_021  
۵ماه پیش  
تلویزیون و تابلو دیجیتال روان
۹۵مرداد۱۷
 تلویزیون و تابلو دیجیتال روان
تلویزیون شهری فروش و ساخت و نصب و بهره برداری از انواع تلویزیون در تراکم‌های مختلف جهت اطلاع از جزییات فنی ورزومه های شرکت و سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید.09123383009#####02144873521...
 کوروش نجفی
02144873521  
۵ماه پیش  

شیرینی نخودچی
شیرین پز
 09399680830
آموزش یوگا
محمد مرادی
 09119255074
آموزش معماری
سید محمد صوفی
 02188172851
آموزش ترجمه
سهراب برازش
 09126174327
دستکش بوکس
امیر نوری
 09301101220
آموزش تندخوانی
حسین کشیری
 09357443968
آموزش ایروبیک
سيمين احسان
 09335181611
آموزش و ETAP
گروه و مهندسی سافت پویا
 66378094
آموزش WINCC,STEP7,INTOOLS,ETAP,EPLANP8
گروه و مهندسی سافت پویا
 66378094
قـطـعـات تـابـلـوروان
شرکت مهندسی پیام نما سیستم
 09127258745 09118672314