نرم افزار مدیریت و رزرواسیون تالار پذیرایی(میزبان) . . . . امکانات اختصاصی : . . قابلیت ثبت قرارداد ها تا 4 سالن مجزا . . قابلیت ثبت مراسم های چند نوبته و چند سالنه . . قابلیت ارتقاء سالن های تحت پوشش به صورت سفارشی . . قابلیت مدیریت رویدادها و ایام ویژه سال . . قابلیت ثبت رزرو تاریخ ، زمان و سالن مورد نظر و صدور فیش رزرو موقت . . قابلیت صدور قرارداد رسمی اجاره تالار . . قابلیت ثبت هر قرارداد و مسدود کردن تاریخ ، زمان و سالن مورد نظر . . قابلیت صدور فاکتور هزینه ابتدایی و پایانی تالار . . قابلیت مدیریت و گزارشگیری چکهای امانی دریافتی از هر قرارداد . . قابلیت صدور فاکتور غذا و پذیرایی بصورت مجزا . . قابلیت محاسبه سرویس اضافه جهت میهمانان بیش از حداکثر اعلام شده . . قابلیت نگهداری اسناد دریافتی و پرداختی در دفتر چک هوشمند . . قابلیت استفاده از مکمل رزرو آنلاین از طریق اینترنت . . قابلیت استفاده از مکمل رزرواسیون از طریق سیستم تلفن گویا . . امکان ثبت عملیات بانکی از قبیل ( کسر از حساب ، وصول ، برگشت ، عودت ) . . امکان ثبت انصرافی ها و آرشیو آنها و همچنین . . امکان ثبت انصرافی های با درآمد ( کسر جریمه انصراف ) . . امکان ثبت اسناد دریافتی و چکها و همچنین ثبت اسناد دریافت چکهای ضمانت . . امکان جستجوی ماهانه قرارداد ها و رزرویها . . امکان جستجو قرارداد ها و اسناد رزرو تالاردر تقویم ایام سال . . ارائه عملکرد مالی هر قرارداد (کلی ، جزئی ، مقطعی) . . ارائه چاپ فاکتور هزینه ابتدایی ، پایانی و غذا و پذیرایی تالار . . نمایش لیست قرارداد های تسویه شده و تسویه نشده در محدوده زمانی معین . . نمایش لیست قرارداد های منعقد شده و منعقد نشده در محدوده زمانی معین . . نمایش لیست قرارداد های اجرا شده و اجرا نشده . . نمایش لیست قرارداد های انصرافی با درآمد و بدون درآمد . . گزارش کامل و جامعی از اسناد دریافتی و پرداختی . . گزارش بهره وری آماری از روند ثبت قراردادها . . نمودار سه بعدی نمایش قرارداد های منعقده در طول یک ماه . . نمودار سه بعدی نمایش قرارداد های منعقده در طول یک سال به تفکیک ماه . . نمودار سه بعدی نمایش قرارداد های منعقده انصرافی در یک ماه . . نمودار میله ای سه بعدی نمایش قرارداد های منعقده انصرافی در طول یک سال . . نمودار میله ای سه بعدی نمایش تناسب قراردادهای منعقد شده . . تهیه لیست قراردادهای تسویه نشده در یک بازه زمانی خاص (Black List) . . . . 6307265 - 0311 . . http://www.kavoshsoft.com/?visitid=34
اصفهان
6307265 - 0311
/www.kavoshsoft.com/?visitid=34

#افزار مدیریت#تالار پذیرایی#نرم افزار مدیریت#نرم افزار