. . . . آیا می توان مشکلات و بحران های سالن مرغداری را کاهش داد؟ . . آیا بحران هایی را که باید توسط مدیریت بحران فروکش نماید را می توان کاهش داد و یا ریسک کمتری را برای فروکش کردن این مشکلات در نظر گرفت و آیا واقعا با تغییر مدیریت های مرغداری و یا اصلاح آنها می توان از تعدد این بحران ها کاست و ریسک مدیریت بحران را کم کرد. . مدیریت بحران در الفبای مرغداری بحران هایی است که عوامل غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه عامل آن بوده و فرض بر این است که تمام مدیریت ها و کنترل ها بسیار دقیق و هماهنگ ،با هم و بموقع انجام گردیده و فقط مسائلی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه باید با اعمال این مدیریت ، کنترل وفروکش کرده و بخوبی پایا ن پذیرد. . در بسیاری از اوقات بیماریهای مرغ بصورتی کمپلکس و پیچیده و چندین بیماری با هم جلوگر می شوند بطوریکه در مان آنها بسیار مشکل و در بسیاری موارد غیر ممکن می باشد . . اشتباه در عملکرد مدیریت ها وهماهنگ نبودن آنها باهم و اعمال بیموقع مدیریت ها .... می تواند به بحران های مرغداری افزوده وعملکرد مدیریت بحران را با مشکل اساسی روبرو نموده و رفع بحران را در بعضی مواقع غیر ممکن سازد. . حال باید دید که بحران هایی را که در سالن های مرغداری ایجاد می شود ناشی از چیست و یا تقصیر کیست و چه تدابیری را باید اندیشید که مدیریت بحران را فقط برای بحران های غیر قابل پیش بینی حفظ نمود تا زیاد نیاز ی به اعمال این مدیریت در سالن های مرغداری نباشد و در صورت بروز بحران مذکور ، اعمال این مدیریت موثر بوده و به نتیجه مثبت و قطعی بیانجامد . . برای بدست آوردن نتایج بهتر باید فکر مرغ را خواند با بهتر بگوببم باید مانند مرغ فکر کرد و باید دید که او چه می خواهد و برای او ایده آل کدام است وبسرعت نسبت به برآورده کردن نیاز های وی اقدام کرد. . ما 4 اختراع در سیستم های سالن های مرغداری داریم که این اختراعات از آخرین تکنولوژی روز دنیا برتر بوده و توانسته ایم تغییراتی اساسی را در مدیریت های مرغداری ایجاد نماییم که محدودیت ها و مسائل و مشکلاتی را که مدیریت های پرورش فعلی در دنیا ایجاد می کرده وبرخی از آنها جزو عوامل مشکل زا و بظاهر غیر مترقبه محسوب می شده را رفع نموده و بصورتی قابل کنترل در آورده وبسیاری از این فاکتورها را از گردونه سالن های پرورش طیور حذف نماییم و به بیانی دیگر با این اختراعات نیاز به مدیریت بحران در سالن های مرغداری بدلیل سبک نمودن آن کمتر مورد نیاز باشد . . . متاسفانه در ایران مدیریت بحران در مرغداری وضعیت بسیار داغی دارد و تجارب و آماری که در مرغداری ها ی ایران وجود دارد چنین نشان میدهد که متخصصین از این مدیریت بحران در مرغداری با دماغی سوخته و معمولا شکست خورده بیرو ن می آیند . . حال چرا و چگونه می توان از این بحران ها رهایی یافت اختراعات ما می تواند خیلی از مشکلات را رفع نماید . . شما مرغدار گرامی درصورتیکه به دقت مقالات ما را در سایت های زیر بخوانید دریچه ای بروی شما برای حل مشکلاتتان گشوده می شود و در صورت هرگونه ابهام می توانید با ما تماس بگیرید: . . تلفن 2225098-0273 فاکس 2243733-0273 و موبایل 09121731623 . . Mostafa-Eftekhary@yahoo.com . . www.poultrytop.com . . www.azadnegar.com/poultry . . www.poultrytop.org . .
سمنان
09121731623
58 شهید Faridnia خ صندوق پستی 191 شاهرود-

#ها خیلی#مدیریت بحران#مرغداری ها