اسکن نقشه و اسناد رقومی سازی آرشیو دیجیتال
آرشیو دیجیتال - اسکن نقشه و اسناد-رقومی سازی . . . . شرکت کنکاش سیستم بادارابودن مجربترین کادر اداری وپیشرفته ترین تجهیزات سخت افزاری آماده ارائه خدمات ذیل می باشد ::: . . . . +-مکانیزاسیون واسکن اسناد مدارک ونقشه ها . . +-آرشیوالکترونیک . . +-مدیریت وطبقه بندی اسناد . . +-ورودوبازیابی اطلاعات . . +-ویرایش وپاکسازی اسناد . . +-بازخوانی ورقومی سازی اسنادونقشه ها . . و.... . . . . . فروش ویژه اسکنرهای حرفه ای عریض وخدمات زنده کردن نقشه های مرده . . . . دیجیتایزرکردن و تصویربرداری نقشه های مهندسی "اسکن نمودن" موجوددرمراکزاسناد وآرشیوهای نقشه باجدیدترین ومدرنترین اسکنرهای حرفه ای . . . . . . فرض کنید ::: . . نقشه ای توپوگرافی داشته وخطوط منحنی میزان درآن دارای ارتفاع نبوده ویا نقشه کاغذی بوده ولازم است ازطریق نرم افزاراعمالی برروی نقشه انجام دهیم ولی به فایل رقومی آن دسترسی نداریم وبایدعملیاتی چون ترسیم مسیر،پروفیلهای طولی وعرضی،محاسبه حجم خاکبرداری و...انجام گیرد... . . . این خدمات چگونه بایدانجام پذیرد؟؟؟ . . . . بابیش ازسالهاحضوروتجربه درصنعت انفورماتیک وبه عنوان یکی ازاصلی ترین پایه گذاران تکنولوژی آرشیوالکترونیکی نقشه هاواسناددرکشورآمادگی خودرابرای ارائه خدمات تصویربرداری واسکن توفایل نمودن نقشه هاوآرشیوها اعلام می داریم. . . . فوایدتصویربرداری واسکن توفایل نمودن مراکزاسنادوآرشیوهای نقشه : . . . . 1)جلوگیری از افت کیفیت نقشه ها و اسناد در اثر مرور زمان بعلت ذخیره سازی نقشه ها بصورت فایل در کامپیوتر . . 2)صرفه جویی در هزینه و فضای ذخیره سازی نقشه ها . . 3)اعمال محدودیت در دسترسی افراد مختلف به فایل نقشه ها در سیستمهای کامپیوتری . . 4)امکان تولید نسخه های پشتیبان(Backup) و ذخیره سازی فایلهای نقشه در CD و DVD . . 5)جستجو و بازیابی سریع فایل نقشه ها در کامپیوتر . . 6)امکان حمل و نقل حجم بالایی از نقشه ها توسط CD میسربوده امکان به اشتراک گذاری فایلها از طریق شبکه ،اینترنت و Email وجود دارد . . 7)تمام نقشه ها بصورت فایل ذخیره و طبقه بندی می شوند . . 8)امکان ویرایش(Edit) و اعمال تغییرات،کاستن و افزودن درفایل نقشه ها با نرم افزارهای مهندسی . . (Vectorize) . . . . سفارش خدمات تصویربرداری ازنقشه هاواسناددرسایزهای مختلف وبصورت تک رنگ ورنگی وبااستفاده ازمدرنترین اسکن رهاوبسته های نرم افزاری انجام وتحویل خواهدشد. . . . درطی خدمات تصویربرداری تاحدامکان خدمات پاکسازی نقشه هابه منظوربهبودکیفیت ارائه می گردد. . تلفن تماس ::: . . رامین اقدم . . 09329510748
تهران
09190708991
تهران

اسکن نقشه و اسناد رقومی سازی آرشیو دیجیتال


آرشیو دیجیتال - اسکن نقشه و اسناد رقومی سازی   . . . . شرکت کنکاش سیستم بادارابودن مجربترین کادر اداری وپیشرفته ترین تجهیزات سخت افزاری آماده ا...

اسکن اسناد – اسکن مدارک – اسکن نقشه آرشیو


برداری ازمدارک . . اسکن وتصویربرداری ازنقشه های مهندسی . . اسکن وتصویربرداری ازکتاب . . وکتورایز رقومی سازی   نقشه ها . . . . . . فروش اسکنرهای حرفه ای عریض وخدمات زنده کردن نقشه ها واسناد . . . . دیجی...

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS مقدماتی


. • Geodatabase چیست؟ . فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض . • تعریف رقومی کردن . • مراحل رقومی سازی   نقشه . فصل یازدهم: نماد . • تعریف . • نمادسازی . • انواع نقشه های موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری . •...

اسکن اسناد و نرم افزار بایگانی


اد سیستم مدیریت اسناد و مدارک . o طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای EDMS (مدیریت اسناد الکترونیک ) . o رقومی سازی   و الکترونیکی کردن نقشه های مهندسی با قویترین ومدرنترین اسکنرهای حرفه ای رنگی . o مشاوره در زمینه ای...

اسکن آرشیو اسناد نقشه


صویربرداری ازمدارک . - اسکن وتصویربرداری ازنقشه های مهندسی . - اسکن وتصویربرداری ازکتاب . - وکتورایز رقومی سازی   نقشه ها . . دیجیتایزرکردن وتصویربرداری نقشه های مهندسی(اسکن نمودن) موجوددرمراکزاسناد وآرشیوهای نقش...

خدمات اسکن کتاب اسناد و بایگانی


پارچه اطلاعات ادارات و سازمان ها . • وارد نمودن اطلاعات در سیستم های آرشیو دیجیتالی (data entry) . • رقومی سازی   و الکترونیکی کردن نقشه های مهندسی با قویترین ومدرنترین اسکنرهای حرفه ای رنگی . • داده آمایی و استخر...

ارائه خدمات نقشه برداری در تهران


شرکت تحلیل گران عمران سنگاب ارائه دهنده انواع خدمات نقشه برداری،اصلاح هندسی،ترسیم رقومی سازی  ،GIS،تهیه نرم افزارهای کاربردی وبانک اطلاعات . . در صورت تمایل با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرما...


#رقومی سازی#آرشیو دیجیتال#اسکن نقشه#پروفیل