چاپ مقاله اجرای پروپوزال و پایان نامه کلیه گرایش
گروه تحقیقاتی پلاسما . . 02166944215 . . آدرس: تهران میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد8 . . www.pdsabz.com . . ————————– . . پایان نامه رشته مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی ، . . مدیریت دولتی ، . . مدیریت صنعتی ، . . مدیریت فناوری اطلاعات ، . . مدیریت تکنولوژی ، . . مدیریت مالی ، . . مدیریت منابع انسانی ، . . کارآفرینی ، . . علمی کاربردی مدیریت نشر ، . . پایان نامه رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اجرایی ، . . مدیریت(MBA) ، . . مدیریت امور شهری ، . . پایان نامه رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک ، . . شیمی آلی ، . . شیمی معدنی ، . . شیمی تجزیه ، . . شیمی کاربردی ، . . شیمی و فناوری اسانس ، . . فیتوشیمی ، . . نانوشیمی ، . . آموزش شیمی ، . . شیمی دارویی ، . . پیشرانه ها ، . . شیمی دریا ، . . شیمی پلیمر ، . . پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، . . بازرگانی داخلی ، . . مدیریت مالی ، . . بازرگانی بین المللی ، . . مدیریت بیمه ، . . مدیریت تحول ، . . پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت دولتی ، . . مدیریتت تحول ، . . مدیریت نیروی انسانی ، . . مدیریت مالی دولتی ، . . مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، . . تشکیلات و روشها ، . . پایان نامه رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی ، . . تولید ، . . تحقیق در عملیات ، . . سیاست های تحقیق و توسعه ، . . مالی ، . . کسب و کار جدید ، . . نوآوری تکنولوژی ، . . انتقال تکنولوژی ، . . استراتژی های توسعه صنعتی ، . . کسب و کار الکترونیکی ، . . مدیریت منابع اطلاعاتی ، . . سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته ، . . مدیریت دانش ، . . پایان نامه رشته مشاوره گرایش مشاوره و راهنمایی ، . . مشاوره مدرسه ، . . مشاوره خانواده ، . . مشاوره شغلی ، . . مشاوره توانبخشی ، . . پایان نامه رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده ، . . حقوق زن در اسلام ، . . پایان نامه رشته مطالعات منطقه ایی گرایش مطالعات منطقه ایی ، . . مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا ، . . مطالعات اروپا ، . . مطالعات آمریکای شمالی ، . . پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش پترولوژِی ، . . اقتصادی ، . . تکتونیک ، . . سنجش از دور زمین شناختی ، . . زمین شناسی مهندسی ، . . زمین شناسی نفت ، . . آب شناسی هیدرولوژی ، . . چینه شناسی و فسیل شناسی ، . . رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، . . نفت ، . . مهندسی ، . . زیست محیطی ، . . ژئوشیمی ، . . پایان نامه رشته ژئوفیزیک و هواشناسی گرایش ژئوفیزیک ، . . هواشناسی ، . . پایان نامه رشته فیزیک گرایش فیزیک ، . . اتمی و مولکولی ، . . ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ، . . هسته ایی ، . . نانو فیزیک ، . . فیزیک بنیادی ، . . فیزیک نجومی ، . . حالت جامد ، . . نانو فیزیک ، . . آموزش فیزیک ، . . پایان نامه رشته فوتونیک گرایش فوتونیک ، . . الکترواپتیک ، . . پایان نامه رشته زیست شناسی-علوم سلولی مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی ، . . ژنتیک ، . . میکروبیولوژی ، . . بیوشیمی ، . . زیست فناوری دریا ، . . پایان نامه رشته آمار گرایش آمار ریاضی ، . . آمار بیمه آکچواری ، . . آمار اقتصادی و اجتماعی ، . . پایان نامه رشته ریاضی گرایش ریاضی محض ، . . پایان نامه رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ، . . ریاضی فیزیک ، . . آنالیز عددی ، . . پایان نامه رشته ریاضی محض گرایش جبر ، . . هندسه -توپولوژی ، . . انالیز ، . . پایان نامه رشته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی ، . . آموزش ریاضی ، . . ریاضی مالی ، . . پایان نامه رشته علوم کامپیوتر گرایش علوم کامپیوتر ، . . نظریه تصمیم و مهندسی دانش ، . . پایان نامه رشته زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش فیزولوژی گیاهی ، . . سیستماتیک اکولوژی گیاهی ، . . زیست شناسی تکوینی گیاهی ، . . پایان نامه رشته زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزویولوژی جانوری ، . . بیوسیستماتیک جانوری ، . . زیست سلولی تکوینی ، . . زیست شناسی تکوینی جانوری ، . . پایان نامه رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی ، . . علوم گیاهی ، . . زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی ، . . پایان نامه رشته محیط زیست دریا گرایش محیط زیست دریا ، . . علوم محیط زیست ، . . آلودگی دریا ، . . پایان نامه رشته علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) گرایش علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ، . . پایان نامه رشته تاریخ و فلسفه و علم گرایش فلسفه علم ، . . تاریخ علم ، . . پایان نامه رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی ، . . گرانی سنجی ، . . مغناطیس سنجی ، . . الکتریکی ، . . زلزله شناسی ، . . پایان نامه رشته علوم دریایی و اقیانوسی گرایش علوم زیستی دریا-هیدروگرافی ، . . غیر زیستی علوم دریایی و اقیانوسی-فیزیک دریا ، . . پایان نامه رشته هواشناسی گرایش هواشناسی ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری گرایش آبخیزداری ، . . مرتع داری ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش زیستگاه و تنوع زیستی ، . . آلودگی های محیط زیست ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی آب گرایش آبیاری و زهکشی ، . . سازه های آبی ، . . مهندسی منابع آب ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات ، . . زراعت ، . . علوم و تکنولوژی بذر ، . . کشاورزی اکولوژیک(اگرواکولوژی) ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی ، . . علوم باغبانی ، . . ترویج و آموزش کشاورزی ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-مدیریت کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی ، . . مدیریت مزرعه ، . . مدیریت کشاورزی ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم خاک ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی دام و طیور گرایش علوم دامی ، . . پرورش تولید طیور ، . . پایان نامه رشته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان ، . . فرآوری محصولات شیلاتی ، . . بوم شناسی آبزیان شیلاتی ، . . صید و بهره برداری آبزیان ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی ، . . حشره شناسی کشاورزی ، . . بیماری شناسی گیاهی ، . . مکانیک ماشین های کشاورزی ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی مدیریت گرایش مدیریت منابع بیابانی ، . . تولید گیاهی و دامی ، . . محیط زیست و منابع طبیعی ، . . توسعه و عمران مناطق بیابانی ، . . بیوتکنولوژی در کشاورزی ، . . توسعه روستایی ، . . شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، . . مدیریت کشاورزی ، . . بیماری شناسی گیاهی ، . . حشره شناسی کشاورزی ، . . مکانیزاسیون کشاورزی ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش بیابان زدایی ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی گرایش توسعه روستایی ، . . توسعه کشاورزی ، . . مدیریت توسعه ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی ، . . فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ایی و عطری ، . . پایان نامه رشته تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی ، . . پایان نامه رشته جنگلداری گرایش مهندسی جنگل ، . . جنگلداری ، . . جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک ، . . پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک ، . . فیزیک و حفاظت خاک ، . . بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-علوم دامی گرایش پرورش و مدیریت تولید طیور ، . . تغذیه دام ، . . اصلاح نژاد دام ، . . فیزیولوژی ، . . مدیریت دامپروری ، . . تغذیه طیور ، . . پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش صنایع چوب ، . . حفاظت و اصلاح چوب ، . . پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش علوم و صنایع غذایی ، . . تکنولوژی مواد غذایی ، . . شیمی مواد غذایی ، . . پایان نامه رشته هواشناسی کشاورزی گرایش هواشناسی کشاورزی ، . . پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری،منطقه ایی و مدیریت شهری گرایش برنامه ریزی شهری ، . . برنامه ریزی منطقه ایی ، . . مدیریت شهری ، . . پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی ، . . حقوق بین الملل ، . . حقوق جزا و جرم شناسی ، . . حقوق عمومی ، . . حقوق ارتباطات ، . . حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ، . . پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی ، . . ادبیات مقاومت ، . . پایان نامه رشته علوم جغرافیای گرایش جغرافیای طبیعی ، . . جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، . . جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، . . پایان نامه رشته سنجش از دور گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، . . پایان نامه رشته زبان عربی گرایش زبان و ادبیات عرب ، . . مترجمی زبان عربی ، . . پایان نامه رشته علوم اقتصاد گرایش علوم اقتصادی ، . . توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، . . برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، . . اقتصاد اسلامی ، . . اقتصاد انرژی ، . . پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی علوم ورزشی ، . . فیزیولوژی ورزشی ، . . بیومکانیک ورزشی ، . . رفتار حرکتی ، . . حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ، . . پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ، . . روانشناسی ورزشی ، . . پایان نامه رشته تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان ، . . تاریخ انقلاب اسلامی ، . . تاریخ اسلام ، . . تاریخ تشیع ، . . تاریخ عمومی جهان ، . . فرهنگ و تمدن اسلامی ، . . پایان نامه رشته تاریخ وفلسفه علم گرایش فلسفه علم ، . . تاریخ علم ، . . پایان نامه رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی ، . . جمعیت شناسی ، . . توسعه روستایی ، . . برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، . . جامعه شناسی انقلاب اسلامی ، . . مطالعات فرهنگی ، . . مطالعات جوانان ، . . برنامه ریزی توسعه منطقه ایی ، . . برنامه ریزی گردشگری توریسم ، . . پایان نامه رشته فرهنگ و زبان باستان گرایش فرهنگ و زبان باستان ، . . پایان نامه رشته زبان شناسی گرایش زبان شناسی همگانی ، . . پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث گرایش علوم قرآن و حدیث ، . . علوم قرآنی ، . . علوم حدیث ، . . نهج البلاغه ، . . پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر قرآن مجید ، . . معارف قرآن ، . . فلسفه و کلام اسلامی ، . . فلسفه و حکمت اسلامی ، . . پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ، . . تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، . . عرفان اسلامی ، . . پایان نامه رشته فلسفه گرایش فلسفه ، . . فلسفه -منطق ، . . فلسفه دین ، . . اخلاق ، . . پایان نامه رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، . . برنامه ریزی درسی ، . . تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، . . مدیرت آموزشی ، . . آموزش بزرگسالان ، . . تحقیقات آموزشی ، . . تکنولوژی آموزشی ، . . مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، . . روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، . . آموزش و پرورش پیش دبستانی ، . . آموزش و پرورش ابتدایی ، . . روانشناسی تربیتی ، . . مشاوره و راهنمایی ، . . مشاوره (مدرسه ایی، شغلی،خانواده ایی،توانبخشی) ، . . پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، . . کتابخانه های دانشگاهی ، . . کتابخانه های عمومی ، . . کتابخانه های آموزشگاهی ، . . اطلاع رسانی ، . . پایان نامه رشته زبان فرانسه گرایش آموزش زبان فرانسه ، . . زبان و ادبیات فرانسه ، . . مترجمی زبان فرانسه ، . . پایان نامه رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ، . . زبان و ادبیات انگلیسی ، . . مترجمی زبان انگلیسی ، . . پایان نامه رشته مدیریت جهان گردی گرایش بازاریابی جهانگردی ، . . برنامه ریزی توسعه جهانگردی ، . . پایان نامه رشته ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومی ، . . ایران شناسی تاریخ ، . . ایران شناسی فرهنگ مردم،آداب و رسوم و میراث فرهنگی ، . . ایران شناسی اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی ، . . پایان نامه رشته زبان و ادبیات اردو گرایش زبان و ادبیات اردو ، . . پایان نامه رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش علوم سیاسی ، . . روابط بین الملل ، . . مطالعات منطقه ایی ، . . علوم اسلامی-اندیشه سیاسی در اسلام ، . . اندیشه سیاسی در اسلام ، . . دیپلماسی و سازمان های بین الملل ، . . پایان نامه رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات کشورهای آلمانی زبان ، . . مطالعات آمریکای لاتین ، . . مطالعات بریتانیا ، . . مطالعات روسیه ، . . مطالعات فرانسه ، . . مطاله شبه قاره هند ، . . مطالعات آمریکای شمالی ، . . مطالعات ژاپن ، . . مطالعات فلسطین ، . . مطالعات مصر ، . . مطالعات عراق ، . . پایان نامه رشته باستان شناسی گرایش باستان شناسی ، . . پایان نامه رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، . . روانشناسی بالینی ، . . سنجش و اندازه گیری روان سنجی ، . . روانشناسی صنعتی سازمانی ، . . روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، . . علوم شناختی ، . . علوم شناختی -ذهن ، مغزو تربیت ، . . کودکان استثنایی(عقب ماندگان ذهنی) ، . . روانشناسی شخصیت ، . . روانشناسی تربیتی ، . . علوم شناختی-روانشناسی شناختی ، . . پایان نامه رشته حسابداری و مدیریت مالی گرایش حسابداری ، . . مدیریت مالی ، . . پایان نامه رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات زنان ، . . پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش علوم اجتماعات اجتماعی ، . . مدیریت رسانه ، . . روزنامه نگاری ، . . پایان نامه رشته مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی ، . . پایان نامه رشته پژوهش علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی ، . . پایان نامه رشته محیط زیست گرایش برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست ، . . حقوق محیط زیست ، . . آموزش محیط زیست ، . . پایان نامه رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامی ، . . آشنایی با منابع اسلامی ، . . پایان نامه رشته مدیریت اطلاعاتی گرایش مدیریت اطلاعاتی ، . . پایان نامه رشته مدیریت محیط زیست(HSE) گرایش مدیریت محیط زیست(HSE) ، . . پایان نامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی ، . . پایان نامه رشته باستان شناسی گرایش باستان شناسی ، . . پایان نامه رشته جغرافیای پزشکی گرایش جغرافیای پزشکی ، . . پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب گرایش زبان و ادبیات عرب ، . . پایان نامه رشته زبانشناسی همگانی گرایش زبانشناسی همگانی ، . . پایان نامه رشته علوم قرآن وحدیث-الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث ، . . پایان نامه رشته ادیان و عرفان گرایش عرفان اسلامی ، . . پایان نامه رشته امور فرهنگی گرایش مدیریت امور فرهنگی ، . . برنامه ریزی امور فرهنگی ، . . پایان نامه رشته جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، . . جغرافیای سیاسی ، . . جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، . . برنامه ریزی آمایش سرزمین ، . . پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، . . پایان نامه رشته فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی ، . . فلسفه و حکمت اسلامی ، . . پایان نامه رشته انگل شناسی دامپزشکی گرایش انگل شناسی دامپزشکی ، . . پایان نامه رشته فیزیولوژی دامپزشکی گرایش فیزیولوژی دامپزشکی ، . . پایان نامه رشته بافت شناسی دامپزشکی گرایش بافت شناسی دامپزشکی ، . . پایان نامه رشته باکتری شناسی دامپزشکی گرایش باکتری شناسی دامپزشکی ، . . پایان نامه رشته ایمنی شناسی دامپزشکی گرایش ایمنی شناسی دامپزشکی ، . . پایان نامه رشته بهداشت کنترل کیفی غذایی گرایش بهداشت و کنترل کیفی مواد ، . . پایان نامه رشته بهداشت آبزیان گرایش بهداشت آبزیان ، . . پایان نامه رشته پرستاری گرایش پرستاری ، . . پایان نامه رشته سم شناسی گرایش سم شناسی ، . . پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی گرایش مدیریت خدمات بهداشتی ، . . پایان نامه رشته نظارت بر امور دارویی گرایش نظارت بر امور دارویی ، . . پایان نامه رشته مهندسی صنایع، . . پایان نامه رشته برق، . . پایان نامه رشته کامپیوتر، . . پایان نامه رشته متالورژی،
تهران
02166944215
میدان انقلاب، جنب بانک پارسیان، واحد 8

تخصصی ترین مرکز آموزش زبانهای خارجی


ان آلمانی . تدریس خصوصی زبان انگلیسی . تدریس خصوصی زبان روسی . تدریس خصوصی زبان فرانسه . تدریس خصوصی زبان عربی   . تدریس خصوصی زبان ایتالیا . تدریس خصوصی زبان اسپانیایی . سایر زبان های خارجی . آموزش زبان های زنده...

تدریس خصوصی زبان عربی


موسسه زبان دانش مزید با بیش از 18 سال سابقه تدریس خصوصی زبان عربی   . زبان عربی ، یکی از پرگویشورترین زبان‌های جهان، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی است و با زبان‌...

تدریس خصوصی زبان


خصوصی زبان انگلیسی-تدریس خصوصی زبان آلمانی-تدریس خصوصی زبان فرانسه-تدریس خصوصی زبان روسی-تدریس خصوصی زبان عربی  -تدریس خصوصی زبان ایتالیایی-تدریس خصوصی زبان اسپانیایی -تدریس خصوصی زبان سوئدی-تدریس خصوصی زبان ژاپن...

بازاریابی در اروپا، چین و کشور های عربی


. درج آگهی شما در سایت های چینی ترجمه شده به زبان چینی . درج آگهی شما در سایت های عربی ترجمه شد به زبان عربی   . درج آگهی شما در سایت های هندی ترجمه شده به زبان هندی . و سایت های تجاری کشور های اروپایی . . جهت ...

بازاریابی در کشور های اروپایی


. درج آگهی شما در سایت های چینی ترجمه شده به زبان چینی . درج آگهی شما در سایت های عربی ترجمه شده به زبان عربی   . درج آگهی شما در سایت های هندی ترجمه شده به زبان هندی . و سایت های تجاری کشور های اروپایی . . مناس...

تدریس خصوصی زبان عربی


تدریس خصوصی زبان عربی   دوم و سوم دبیرستان و پیش . . . . دانشگاهی انسانی . . . . رفع اشکان مجانا انجام می شود . . ....

محصولات آموزش زبان دهکده زبان


. آموزش زبان تایلندی . . آموزش زبان ترکی . . آموزش زبان دانمارکی . . آموزش زبان روسی . . آموزش زبان عربی   . . آموزش زبان فارسی . . آموزش زبان فرانسه . . آموزش زبان هلندی . . آموزش زبان هندی . . آموزش ...

پیش دانشگاهی دبیرستان – هنرستان


 زبان عربی  وصی دروس پیش دانشگاهی – دبیرستان – هنرستان و ... . . . تدریس خصوصی توسط فوق لیسانس و رتبه های برت...

مکالمه عربی


آموزش مکالمه زبان عربی   بالهجه دلخواه شما ( فصیح - سوری لبنانی - خلیجی - عراقی ... ) توسط استاد اهل سوریه و مسلط به فارسی ب...

مدرسان البرز کرج تهران تدریس خصوصی


 زبان عربی  هت کنکورهای کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، تدریس مجموعه دروس عمومی و تخصصی رشته ها...

آموزش مکالمه عربی برای تمام سنین صدی الحیاة


سامانه تخصصی زبان عربی   . . *وابسته به مرکز خدمات آموزش طلاب . . . . در راستای . . گسترش و ترویج آموزش زبان عربی در ...

مترجم حرفه ای انگلیسی و عربی در خدمت شما


ز رزومه کاری ام را ارائه می نمایم: . . 1. مترجم زبان انگلیسی (لیسانس مترجمی) . . 2. مترجم و ادیتور زبان عربی   . . 3. عضو تیم بین المللی ترجمه TimaSearch در کانادا . . 4. عضو شبکه مترجمین کارینو . . 5. مترجم...

محصولات آموزش زبان || دهکده زبان فروشگاه اینترنتی


. آموزش زبان تایلندی . . آموزش زبان ترکی . . آموزش زبان دانمارکی . . آموزش زبان روسی . . آموزش زبان عربی   . . آموزش زبان فارسی . . آموزش زبان فرانسه . . آموزش زبان هلندی . . آموزش زبان هندی . . آموزش ...

فروشگاه اینترنتی محصولات اموزش زبان


. . . آموزش زبان ترکی . . . . آموزش زبان دانمارکی . . . . آموزش زبان روسی . . . . آموزش زبان عربی   . . . . آموزش زبان فارسی . . . . آموزش زبان فرانسه . . . . آموزش زبان هلندی . . . . آمو...

آموزش صوتی زبانها به فارسی


ه راحتی قادر خواهید بود به زبانهای مربوطه صحبت کرده و مکالمات را درک نمائید . . . . خود آموز صوتی زبان عربی   MP3 شامل 8 سی دی کد این مجموعه : ARB 21 قیمت : 25000 تومان ( بیست و پنج هزار تومان ). . . . خود ...

فروشگاه اینترنتی محصولات آموزش زبان


. آموزش زبان تایلندی . . آموزش زبان ترکی . . آموزش زبان دانمارکی . . آموزش زبان روسی . . آموزش زبان عربی   . . آموزش زبان فارسی . . آموزش زبان فرانسه . . آموزش زبان هلندی . . آموزش زبان هندی . . آموزش ...

انتشارات دهکده زبان فروشگاه اینترنتی محصولات اموزش


. . . آموزش زبان ترکی . . . . آموزش زبان دانمارکی . . . . آموزش زبان روسی . . . . آموزش زبان عربی   . . . . آموزش زبان فارسی . . . . آموزش زبان فرانسه . . . . آموزش زبان هلندی . . . . آمو...

تدریس خصوصی زبان عربی دوم و سوم دبیرستان و پیش


تدریس خصوصی زبان عربی   دوم و سوم دبیرستان و پیش . . . . دانشگاهی انسانی . . . . رفع اشکان مجانا انجام می شود . . ....

پک جامع موبایل 2009 ارزانترین قیمت


ر رو روی موبایل دیوان حافظ . . شاهنامه و مثنوی معنوی بر روی موبایل . . نرم افزار شارژ گوشی آموزش زبان عربی   بر روی موبایل . . افزارش کیفیت دوربین به 2 برابر کیفیت . . اسرار موفقیت آنتونی رابینز . . ( N...

خود آموز صوتي همه زبانها به فارسي


تقویت بانک واژگان در حافظه بلند مدت. . قابلیت پخش در همه دستگاههای پخش صدا. . . . خود آموز صوتی زبان عربی   MP3 شامل 8 سی دی کد این مجموعه : ARB 21 قیمت : 25000 تومان ( بیست و پنج هزار تومان ). . . . خود ...

اموزش مکالمه عربی لبنانی


سی دی خود آموز زبان عربی   فصیح و عامی . . به لهجه شامی ( سوری ) و لبنانی ( بیروتی ) . . آموزش مکالمه زبان عربی از مقدماتی ت...

آموزش مکالمه عربی عامی سوری لبنانی بیروتی شامی


دی : 35 هزار تومان . . . . . . . . این تنها نمونه خود اموز جامع برای کسانی است که تصمیم دارند زبان عربی   را با تمام لهجه ها و همین طور فصیح به سرعت و به صورت خود اموز یاد بگیرند . . . . . . تهران -آژ...

صفحه کلید پیش فرض زبان فارسی در iDevice


فهمید که صفحه کلید پارسی برای آیفون به صورت پیشفرض قرار داده شده است.این صفحه کلید در قالب صفحه کلید زبان عربی   وجود دارد.بله تعجب نکنید! . . با فعال کردن صفحه کلید عربی دستگاهتان و نگه داشتن حرف "ب" می توانید...

کـانـون زبـــــان نــــجـــــم آموزش زبان عربی


 زبان عربی  زبان نجم برگزار می کند «« . . . . آموزش زبان عـــــــــــربــی با مدرس مصری . . . . برای اطلاع...

آموزش زبان عربی مکالمه عربي


آموزش زبان عربی   ؛ مکالمه عربی معاصر و قواعد صرف و نحو توسط مدرس باسابقه کانون زبان ایران و دانشجوی دکترا . . در ته...

تدریس خصوصی زبان عربی


. . تدریس خصوصی زبان عربی   توسط کارشناس مجرب در تهران . . تدریس خصوصی زبان عربی توسط کارشناس مجرب . . با 10 سال سابقه تدریس ...

پکیج جامع و کامل از تمامی ابزارهای مورد نیاز تمامی


مدت زمان شارژ بودن گوشی خود را به 2برابر افزایش دهید . . قابل نصب برای کلیه گوشی ها . . 19. آموزش زبان عربی   بر روی موبایل . . 20. افزارش کیفیت دوربین به 2 برابر کیفیت . . با این نرم افزار قادر هستید کیفیت ...

انتشار ۲۰۰ ساعت فیلم آموزشی حج برای زائران حج


نقد عملکرد و عقاید وهابیت، پاسخ به شبهات وهابیت به صورت سؤال و جواب، آموزش نماز، ترتیل قرآن و آموزش زبان عربی   اشاره کرد. . . . وی گفت: با توجه به اعزام نخستین کاروان حج تمتع زائران ایرانی در 4 مهرماه از چند...

آموزش صوتی همه زبانها به فارسی


ی دنیا به فارسی mp3 قابل پخش در همه دستگاههای پخش صدا همراه با متن : . . خود آموز صوتی کامل مکالمات زبان عربی   MP3 شامل 9 سی دی صوتی همراه با متن و 1 دی وی دی کامپیوتری کد این مجموعه : ARB 21 قیمت : 35000 تومان...

آموزش کامل زبان عربی به فارسی


زبان اصلی . . آموزش کامل زبان عربی   ، آموزش مکالمه ، آموزش گرامر ، آموزش درک مطلب از دوره پایه تا عالی با بهترین و جدیدترین روشهای دنیا...
30


#نامه کلیه#پایان نامه کلیه#کلیه گرایش#پروپوزال پایان نامه#پایان نامه#آموزش زبان انگلیسی#حسابداری#گیاهان دارویی#حسابدار#آموزش زبان فرانسه#زبان عربی