روتنگران تولید کننده لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن از قطر 200م م الی 2400م م . شرکت روتنگران پارسه واقع در شهرک صنعتی بهارستان کرج آمادگی خودرا جهت تولید لوله واتصالات ومنهول پلی اتیلن اعلام میدارد . لوله کاروگیت پلی اتیلن 200م م -لوله کاروگیت پلی اتیلن 250 م م -لوله کاروگیت پلی اتیلن 315م م لوله کاروگیت 400پلی اتیلن م م -لوله کاروگیت پلی اتیلن 600م م -لوله کاروگیت پلی اتیلن 700م م -لوله کاروگیت پلی اتیلن 800م م . لوله اسپیرال کاروگیت پلی اتیلن 1000م م -لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن 1200م م -لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن 1400م م -لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن 1500م م -لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن 1800م م -لوله کاروگیت اسپیرال پلی اتیلن 2000م م . جوشی -کوپلر دار -الکتروفیوژنی . روتنگران تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن . دستگاه جوش پلی اتیلن 110 . دستگاه جوش پلی اتیلن 160 . دستگاه جوش پلی اتیلن 200 . دستگاه جوش پلی اتیلن 250 . دستگاه جوش پلی اتیلن 315 . دستگاه جوش پلی اتیلن 400 . دستگاه جوش پلی اتیلن 500 . دستگاه جوش پلی اتیلن 630 . دستگاه جوش پلی اتیلن 800 . دستگاه جوش پلی اتیلن 1200 . کلیه تولیدات این شرکت ممهور به مهر استاندارد ایران وقابل بارگیری میباشد . 09121249231 . 02632701094 . 02632705542 .
تهران
0261 2701094
کرج- مهرویلا میدان مادر

#دوجداره کاروگیت#کاروگیت اسپیرال#لوله دوجداره کاروگیت#لوله دوجداره