تدریس خصوصی المپیاد فیزیک . تدریس از پایه . ---------------------------------------- --------------------------- . توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف . دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک . سابقه تدریس المپیاد در مدارس تیزهوشان (سمپاد) . ---------------------------------------- --------------------------- .
تهران
09301660518
تهران
sharifamoozegar.blogfa.com

#فیزیک توسط#دانشجوی دکترای#توسط دانشجوی#توسط دانشجوی دکترای#تدریس خصوصی