محمد دلیری

88995710-13


درایو AC
 درایو AC
رکت مهندسی فرا کنترل ، در زمينه فروش و خدمات درایو های : . . * AC . . * DC . . * Soft start . . * Servo Drive . . . . فعاليت مي نمايد و نماينده فروش و خدمات پس از فروش درايوهاي Danfoss مي باشد. . LV Drive of Danfoss Product: . . FC51 (Micro ) . . FC100 (HVAC) . . FC200 (AQUA) . . FC300(A
درايو abb
 درايو abb
رکت مهندسي فراکنترل(نماينده درايوهاي ABB در ايران) . . . . شرکت مهندسي فرا کنترل ، در زمينه فروش و خدمات درايوهاي : . . . . * AC . . * DC . . * Soft start . . * Servo Drive . . . . فعاليت مي نمايد و نماينده فروش و خدمات پس از فروش درايوهاي ABB , Danfoss مي باشد. . LV Drive of ABB Produc
شرکت مهندسی فرا کنترل
 شرکت مهندسی فرا کنترل
ماینده رسمی درایوهای ABBفنلاند در ایران . . . . شرکت مهندسی فرا کنترل ، در زمینه فروش و خدمات درایوهای : . . . . * AC . . . . . . . . . . . . . . * DC . . . . . . . . . . . . . . * Soft start . . . . . . . . . . . . . . * Servo Drive . . . . . . .
نمایندگی درایو های دانفوس Danfoss
 نمایندگی درایو های دانفوس Danfoss
رکت فرا کنترل . . . . با سلام ، . . احتراما" به استحضار میرساند شرکت مهندسی فرا کنترل ، در زمینه فروش و خدمات درایوهای : . . * AC . . * DC . . . . * Soft start . . * Servo Drive . . فعالیت می نماید و نماینده فروش و خدمات پس از فروش درایوهای Danfoss می باشد. . LV Drive of Danfoss Product:
شرکت مهندسی فرا کنترل
 شرکت مهندسی فرا کنترل
نماینده رسمی درایوهای ABBفنلاند در ایران . . . . شرکت مهندسی فرا کنترل ، در زمینه فروش و خدمات درایوهای : . . . . * AC . . * DC . . * Soft start . . * Servo Drive . . فعالیت می نماید و نماینده فروش و خدمات پس از فروش درایوهای ABB , Danfoss می باشد. . LV Drive of ABB Product: . . ACS150 .