شرکت مهندسی آب زیست

کرج- چهارراه 7تیر- بلوار دانش آموز- بلوار علامه جعفری – بعد از دادسری – جنب قنا


پکيج تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
۹۳دی۲
 پکيج تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
- مشاوره، طراحي، ساخت، فروش، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب . - مشاوره، طراحي و ساخت پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي: فلزي و بتني . - پکيج هاي فلزي قابل حمل و نقل تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي . - پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي و سپتيک پيش ساخته و ... - پيشرفته ترين سيستم ...
طراح و مجری سيستمهای تصفيه فاضلاب
۹۳دی۱۲
 طراح و مجری سيستمهای تصفيه فاضلاب
پكيج تصفيه فاضلاب . طراح و مجري سيستمهاي تصفيه فاضلاب . شرکت مهندسي آب زيست (سهامي خاص) . مشاوره/طراحي/ساخت . - مشاوره، طراحي، ساخت، فروش، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب . - مشاوره، طراحي و ساخت پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي: فلزي و بتني . - پکيج هاي فلزي قابل حمل و نقل تصفي...
طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب
۹۳دی۱۲
 طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب
طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره ، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
سپتیک تانک
۹۳دی۱۲
 سپتیک تانک
سپتیک تانک و تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . . . . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . . مجری تصفیه خانه های آب و فاضل...
سپتیک تانک
۹۳دی۱۲
 سپتیک تانک
سپتیک تانک و تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . . . . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . . مجری تصفیه خانه های آب و فاضل...
شرکت مهندسی آردا زیست در کرج
۹۳دی۱۲
 شرکت مهندسی آردا زیست در کرج
شرکت مهندسی آردا زیست در کرج . . ازن ژنراتور جهت تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب و هوا . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . مشاوره/طراحی/ساخت . نمایندگی شرکت مهندسی آردا زیست در کرج . ازن ژنراتورGenerator) Ozone) ساخت شرکت آردا ((ARDA فرانسه جهت تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب و هوا . نماینده انحصاری شرکت آ...
دستگاه تصفیه آب با اسمز معکوس آب شیرین کن
۹۳دی۱۲
 دستگاه تصفیه آب با اسمز معکوس آب شیرین کن
تصفيه آب با اسمز معكوسRO (آب شيرين كن) . . . شرکت مهندسی آب زيست (سهامي خاص) . . . مشاوره/طراحی/ساخت - طراح و مجري سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب . . . . . . سیستمهای اسمز معكوس (OSMOSIS REVERSE) . . . . . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اسمز معكوس RO)) و آب ش...
تصفیه آب و فاضلاب
۹۳دی۱
 تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه آب و فاضلاب ، طراحی ، مشاوره ، اجرا . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب و پکیج های تصفیه فاضلاب . . تصفیه آب:- پکیج های تصفیه آب . - تصفیه آب کارخانه های آب معدنی، آب آشام...
سپتيک تانک و تصفيه فاضلاب
۹۳دی۱۲
 سپتيک تانک و تصفيه فاضلاب
سپتيک تانک و تصفيه فاضلاب . طراح و مجري سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب . شرکت مهندسي آب زيست . مشاوره/طراحي/ساخ . مشاوره، طراحي، ساخت، فروش، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي تصفيه آب و فاضلاب . ساخت و ارائه دستگاههاي ضد عفوني کننده آب و پساب . مجري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب . سپتيک ، منهول ، مخزن دوجدا...
شرکت مهندسي آب زيست
۹۳دی۱۲
 شرکت مهندسي آب زيست
ازن ژنراتور جهت تصفيه و ضدعفوني آب و فاضلاب و هوا . شرکت مهندسي آب زيست . مشاوره/طراحي/ساخت ازن ژنراتورGenerator) Ozone) ساخت شركت آردا ((ARDA فرانسه جهت تصفيه و ضدعفوني آب و فاضلاب و هوا . نماينده انحصاري شرکت آردا فرانسه در ايران . - تصفيه آب برج هاي خنک کننده (جديدترين روش در دنيا- بدون نياز به...
پکيج تصفيه فاضلاب
۹۳دی۱۲
 پکيج تصفيه فاضلاب
پکيج تصفيه فاضلاب . طراح و مجري سيستمهاي تصفيه فاضلاب . شرکت مهندسي آب زيست . مشاوره/طراحي/ساخت . - مشاوره - مشاوره ، طراحي و ساخت پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي: فلزي و بتني . - پکيج هاي فلزي قابل حمل و نقل تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي . - پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي و سپتيک پيش سا...
پکیج تصفیه فاضلاب
۹۳دی۱۲
 پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره ، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی . . - پکیج های فلزی قابل حمل و...
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب
۹۳دی۱۳
 طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه آب با اسمز معكوسRO (آب شیرین كن) . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت - طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . . . سیستمهای اسمز معكوس (OSMOSIS REVERSE) . . . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اسمز معكوس RO)) و آب شیرین كن . . ساخت ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی با روش اسمز معکوس . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . . دستگاه تصفیه ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره ، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی . . - پکیج های فلزی قابل ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
تصفیه آب با اسمز معکوسRO (آب شیرین کن) . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت - طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . سیستمهای اسمز معکوس (OSMOSIS REVERSE) . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اسمز معکوس RO)) و آب شیرین کن . . ساخت و ارائه انوا...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
. . سپتیک تانک و تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . . مجری تصفیه خانه های آب و فاضلاب . ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . . تصفیه آب . . - پکیج های تصفیه آب . . - تصفیه آب کارخانه های آب معدن...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
. . پکیجهای تصفیه فاضلاب صنعتی -شرکت آب زیست . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب.پکیج تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب در کرج و سراسر ایران . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
تصفیه آب با اسمز معکوسro (آب شیرین کن) . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . سیستمهای اسمز معکوس (osmosis reverse) . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اسمز معکوس ro)) و آب شیرین کن . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب شیرین کن صنعتی(انجام پروژه در سراسر ا...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
تصفیه آب با اسمز معکوسro (آب شیرین کن) . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . سیستمهای اسمز معکوس (osmosis reverse) . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اسمز معکوس ro)) و آب شیرین کن . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب شیرین کن صنعتی(انجام پروژه در سراسر ا...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب -شرکت آب زیست . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب شیرین کن صنعتی . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفون...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب -شرکت مهندسی آب زیست . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت . . نمایندگی شرکت مهندسی آردا زیست در کرج . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب ...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب شیرین کن صنعتی . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب . . ارایه سیستمهای فیلتراسیون و تصفیه...
دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب . . شرکت مهندسی آب زیست (سهامی خاص) . . مشاوره/طراحی/ساخت . . نمایندگی شرکت مهندسی آردا زیست در کرج . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب . . ساخت و ارائه انواع دستگاههای آب شیرین کن صنعتی . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کنند...
پکيج تصفيه فاضلاب
۹۳دی۱۳
 پکيج تصفيه فاضلاب
طراح و مجري سيستمهاي تصفيه فاضلاب . . شرکت مهندسي آب زيست (سهامي خاص) . . مشاوره/طراحي/ساخت . . - مشاوره، طراحي، ساخت، فروش، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب . . - مشاوره، طراحي و ساخت پکيج هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي: فلزي و بتني . . - پکيج هاي فلزي قابل حمل و نقل تصفيه فاضلا...
سيستم تصفيه آب و فاضلاب
۹۳دی۱۳
 سيستم تصفيه آب و فاضلاب
طراح و مجري سيستمهاي تصفيه آب . . شرکت مهندسي آب زيست . . مشاوره/طراحي/ساخت . . مشاوره، طراحي، ساخت، فروش، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي تصفيه آب . . ساخت و ارائه انواع دستگاههاي آب شيرين كن صنعتي . . ساخت و ارائه دستگاههاي ضد عفوني کننده آب . . ارايه سيستمهاي فيلتراسيون و تصفيه آب خانگ...
پکیج تصفیه فاضلاب
۹۳دی۱۳
 پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره ، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی . . - پکیج های فلزی قابل حمل و...
تصفیه آب و فاضلاب
۹۳دی۱۳
 تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه آب و فاضلاب ، طراحی ، مشاوره ، اجرا . . . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره ، طراحی ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب و پکیج های تصفیه فاضلاب . . . . تصفیه آب:- پکیج های تصفیه آب ...
'اجرا ونصب 'سیستم های تصفیه آب وفاضلاب
۹۳دی۱۳
 'اجرا ونصب 'سیستم های تصفیه آب وفاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی . . - پکیج های فلزی قابل حمل ...
اجرا سیستم های تصفیه آب وفاضلاب
۹۳دی۱۳
 اجرا سیستم های تصفیه آب وفاضلاب
-پکیج تصفیه فاضلاب . . پکیج تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . - مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه فاضلاب . . - مشاوره، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی . . -...
سپتیک تانک وتصفیه فاضلاب
۹۳دی۱۳
 سپتیک تانک وتصفیه فاضلاب
سپتیک تانک و تصفیه فاضلاب . . . . سپتیک تانک و تصفیه فاضلاب . . طراح و مجری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب . . شرکت مهندسی آب زیست . . مشاوره/طراحی/ساخت . . مشاوره، طراحی، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . . ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب . ...