جمالی

09138066415
اصفهان


فروش پیکان80
۹۳دی۱۲
 فروش پیکان80
فروش پیکان 80 سفید دوگانه مایع لاستک100% نو ...
فروش141
۹۳دی۱۲
 فروش141
فروش 141 دوگانه سوز کم کار مدل88...
فروش پراید 132
۹۴فروردین۱۸
 فروش پراید 132
فروش پراید 132 دوگانه لاستیک نو فنی خوب...
مهندس عمران جهت اخذءرتبه
۹۳دی۱۲
 مهندس عمران جهت اخذءرتبه
2نفرمهندس عمران جهت اخذ رتبه با 3سال سابقه بیمه مرتبط لطفامدارک وروزمه خود را به آدرس mosa.j1991@yahoo.com ارسال نمایید....