مرتضی ملانظر

تهران
66555730
ستارخان - خیابان حبیب الهی، اول شهید میکائیلی (هفتم دریانو)، پ 103، طبقه سوم

خدمات ترجمه دارالترجمه رسمی دریا

تحویل فوری ، قیمت عادی ، حداکثر دقت . . و دیگر هیچ . . برای ترجمه اسناد و مدارک رسمی خود اول به سایت دارالترجمه رسمی دریا مراجعه کنید و هرگونه اطلاعاتی شامل قیمت و نحوه تأیید ترجمه و نقشه محل وقوع دارلترجمه را دریافت کنید. بعد هم سری بزنید به خ. ستارخان ، خیبان حبیب الله- شهید میکاییلی- پ- 103. در...

دارالترجمه رسمی دریا

حالا که تحویل را سرعت بخشیده و قیمت را عادی می گیریم و دقت خود را افزایش داده ایم ، در مرحله بعدی باید چه کنیم؟ . . در واقع همین عناصر است که متقاضی ترجمه رسمی را در انتخاب دارالترجمه رسمی مورد نظر خود یاری می دهد. تلاش ما این است که از مجموع این شاخصها ، ترکیبی مطلوب را برای مشتری به دست دهیم. ما ...

دارالترجمه رسمی دریا با سرعت و دقت بالا

دارالترجمه رسمی دریا 204 . . . . شفافیت + سرعت + دقت . . . . آیا کار من تأیید می شود؟ . . هزینه ترجمه و تأیید کار من چقدر می شود؟ . . کی کار مرا با تأیید دادگستری و امور خارجه پس می دهید؟ . . آدرس شما دقیقاً کجا است؟ . . ترجمه مرا چه کسی انجام می دهد؟ دقت کار چقدر است؟ . . آیا می توانم قب...

دارالترجمه رسمی دریا

حالا که تحویل را سرعت بخشیده و قیمت را عادی می گیریم و دقت خود را افزایش داده ایم ، در مرحله بعدی باید چه کنیم؟ . . در واقع همین عناصر است که متقاضی ترجمه رسمی را در انتخاب دارالترجمه رسمی مورد نظر خود یاری می دهد. تلاش ما این است که از مجموع این شاخصها ، ترکیبی مطلوب را برای مشتری به دست دهیم. ما ...

دارالترجمه رسمی دریا با تحویل فوری

دارالترجمه رسمی دریا با تحویل فوری . . . . تحویل فوری + قیمت عادی + حداکثر دقت . . و دیگر هیچ . . برای ترجمه اسناد و مدارک رسمی خود اول سری به سایت دارالترجمه رسمی دریا بزنید و هرگونه اطلاعاتی شامل قیمت و نحوه تأیید ترجمه و نقشه محل وقوع دارلترجمه را دریافت کنید. بعد هم سری بزنید به خ. ستارخان...