فروش معدن مس درنیشابور
 فروش معدن مس درنیشابور
عدن مس واقع در نیشابور به مساحت 12/7کیلومترمربع ودارای پروانه اکتشاف به فروش می رسد. 1- نوع ذخیره لایه ای . 2- کانی مس از نوع مالاکیت ( اکسیدی ) با عیار متوسط 3/8% . 3- درمرحله صدور گواهی کشف . 4- دارای جاده دسترسی ، نزدیکی به دکل برق فشار قوی و آب روستایی . جهت هماهنگی ودریافت عکس های رخنمون ، پ