سلطانی

88998268
تهران


دوربین های نقشه برداری کارکرده
۹۵اسفند۱۱
 دوربین های نقشه برداری کارکرده
ترازیاب دسته دوم
۹۵اسفند۱۱
 ترازیاب دسته دوم
مرکز تخصصی تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات نقشه برداری
۹۵اسفند۱۱
 مرکز تخصصی تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات نقشه برداری
ميکروسکوپ هاي ديجيتال دينو
۹۵اسفند۱۱
 ميکروسکوپ هاي ديجيتال دينو
ترازياب اتوماتيك دقيق نيكون مدل AS2C
۹۵اسفند۱۱
 ترازياب اتوماتيك دقيق نيكون مدل AS2C
توتال استيشن لیزری SANDING مدل STS755RL752RL
۹۵اسفند۱۱
 توتال استيشن لیزری SANDING مدل  STS755RL752RL
توتال استيشن الكترونيكي لایکا مدل TS09 Plus R500
۹۵اسفند۱۱
 توتال استيشن الكترونيكي لایکا مدل TS09 Plus R500
توتال استيشن الكترونيكي لایکا مدل TS06 Plus R500
۹۵اسفند۱۱
 توتال استيشن الكترونيكي لایکا مدل TS06 Plus R500
توتال استيشن الكترونيكي لایکا مدل TS02 Plus
۹۵اسفند۱۱
 توتال استيشن الكترونيكي لایکا  مدل  TS02 Plus
جی پی اس دستی گارمین مدل Monterra
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستی گارمین مدل Monterra
متر لیزری لایکا مدل D510
۹۵اسفند۱۱
 متر لیزری لایکا مدل D510
مترلیزری PREXISO
۹۵اسفند۱۱
 مترلیزری PREXISO
GPS های ایستگاهی دوفرکانسه ژئومکس
۹۵اسفند۱۱
 GPS های ایستگاهی دوفرکانسه ژئومکس
متر دیجیتال لند
۹۵اسفند۱۱
 متر دیجیتال لند
تلسکوپ سری الماس سیاه
۹۵اسفند۱۱
 تلسکوپ سری الماس سیاه
چکش استوینگ Estwing
۹۵اسفند۱۱
 چکش استوینگ Estwing
میکروسکوپ جراحی ساخت کمپانی YUCON مدل YSX 201
۹۵اسفند۱۱
 میکروسکوپ جراحی ساخت کمپانی YUCON مدل YSX 201
جی پی اس دستی GARMIN مدل etrex 30x
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستی GARMIN مدل etrex 30x
جی پی اس دستی GARMIN مدل eTrex 20x
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستی GARMIN مدل eTrex 20x
جی پی اس دستی GARMIN مدل eTrex 10
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستی GARMIN مدل eTrex 10
جی پی اس دستی گارمین مدل OREGON 550
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستی گارمین مدل OREGON 550
جی پی اس دستي گارمین مدل MAP78S
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستي گارمین مدل MAP78S
جی پی اس دستي گارمین مدل MAP62S
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس دستي گارمین مدل MAP62S
متر ليزری لایکا مدل D2
۹۵اسفند۱۱
 متر ليزری لایکا مدل D2
جی پی اس تک فرکانسه لایکا مدل Viva
۹۵اسفند۱۱
 جی پی اس تک فرکانسه لایکا مدل Viva
متر لیزری DAD مدل DM40R
۹۵آذر۲۹
 متر لیزری DAD مدل DM40R
متر ليزري لایکا مدل D810
۹۵اسفند۱۱
 متر ليزري لایکا مدل D810
متر ليزري لایکا مدل D5
۹۵اسفند۱۱
 متر ليزري لایکا مدل D5
متر ليزری Leica مدل X310
۹۵اسفند۱۱
 متر ليزری Leica مدل X310
فروش مترلیزری لایکا
۹۵اسفند۱۱
 فروش مترلیزری لایکا
توتال استیشن
۹۵اسفند۱۱
 توتال استیشن