رحیمیان

09122390861


طراحي و نظارت و اجرا كليه ساختمانها
۹۳دی۱۲
 طراحي و نظارت و اجرا كليه ساختمانها
طراحي و نظارت و اجرا كليه ساختمانهاي مسكوني و اداري و تجاري و صنعتي توسط مهندس با تجربه و انجام امور پيمانكاري ساختماني شامل نوسازي و بازسازي و دكوراسيون و اجراي سيستم ساختمان هوشمند نقشه كشي...
استخدام طراح و نقشه کش ماهر ساختمان
۹۳دی۱۳
 استخدام طراح و نقشه کش ماهر ساختمان
به طراح و نقشه کش ماهر جهت ارایه طرح و نقشه کشی ساختمانی و مسلط به اتوکد نیازمندیم...