نرجس کریمی

09125719349
تهران


آموزش خصوصی نرم افزار ایندیزاین توسط استاد دانشگاه
 آموزش خصوصی نرم افزار ایندیزاین توسط استاد دانشگاه
جموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. • آموزش کامل نرم افزار InDesign . • آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . • مدرس: نرجس کريمي . . - آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم افزار InDesign . - آموزش فرم بندی
تدریس نرم‌افزار ایلوستریتور توسط استاد دانشگاه
 تدریس نرم‌افزار ایلوستریتور توسط استاد دانشگاه
دریس خصوصی نرم‌افزار ایلوستریتور و نکات کلیدی چاپ؛ توسط استاد دانشگاه . . • نحو ساخت document های ساده و پیچیده . . • ابزارها و تکنیک‌های ترسیم ساده و پیشرفته . . • ارتباط رنگ و چاپ افست . . • تکنیک های متنوع تصویرسازی با ایلوستریتور . . • کاتالوگ و بروشورسازی با ایلوستریتور . . • تکنیک های مت
از طراحی تا چاپ
 از طراحی تا چاپ
ز طراحی تا چاپ ! . . توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر با 12 سال سابقه . . . . • طراحی و اجرا: . . صفحه آرایی کتاب و مجله . . طراحی کاتالوگ و بروشور . . طراحی و چاپ در تهران و ارسال به شهرستان ها وکشورهای خارجی . . . . • آموزش کاربردی و حرفه ای: . . آموزش صفحه آرایی حرفه ای مجلات . کتاب
تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین
 تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین
جموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . مدرس: نرجس کريمي 09125719349 . . •آموزش کامل نرم افزار InDesign . •آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . • پکیج آموزشی شامل: . آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم ا
تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین
 تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین
جموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . مدرس: نرجس کريمي 09125719349 . . •آموزش کامل نرم افزار InDesign . •آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . . • پکیج آموزشی شامل: . آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نر
پکیج آموزش خصوصی ایندیزاین
 پکیج آموزش خصوصی ایندیزاین
جموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . • آموزش کامل نرم افزار InDesign . . • آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . . • مدرس: نرجس کريمي . . . . - آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم افزار InDesign .