نرجس کریمی

تهران
09125719349
تهران

پکیج آموزش خصوصی ایندیزاین

مجموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . • آموزش کامل نرم افزار InDesign . . • آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . . • مدرس: نرجس کريمي . . . . - آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم افزار InDesign . ...

تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین

مجموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . مدرس: نرجس کريمي 09125719349 . . •آموزش کامل نرم افزار InDesign . •آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . . • پکیج آموزشی شامل: . آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در ن...

تدریس خصوصی نرم افزار ایندیزاین

مجموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. . مدرس: نرجس کريمي 09125719349 . . •آموزش کامل نرم افزار InDesign . •آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . • پکیج آموزشی شامل: . آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم ...

تدریس نرم‌افزار ایلوستریتور توسط استاد دانشگاه

تدریس خصوصی نرم‌افزار ایلوستریتور و نکات کلیدی چاپ؛ توسط استاد دانشگاه . . • نحو ساخت document های ساده و پیچیده . . • ابزارها و تکنیک‌های ترسیم ساده و پیشرفته . . • ارتباط رنگ و چاپ افست . . • تکنیک های متنوع تصویرسازی با ایلوستریتور . . • کاتالوگ و بروشورسازی با ایلوستریتور . . • تکنیک های م...

آموزش خصوصی نرم افزار ایندیزاین توسط استاد دانشگاه

مجموعه کاملا کاربردي و حرفه ای تدریس خصوصي نرم افزار اينديزاين و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد گرافیک دانشگاه‌های هنر. • آموزش کامل نرم افزار InDesign . • آموزش صفحه آرايي حرفه ای و گرافیک مطبوعاتی . • مدرس: نرجس کريمي . . - آموزش کار با تکنیک های متنوع گرافیکی در نرم افزار InDesign . - آموزش فرم بند...