مرتضی محمدزاده

09149099304


نقشه کشي صنعتي
۹۳دی۱۳
 نقشه کشي صنعتي
تبديل نقشه هاي اتوکد به ساليدورکس و تهيه انواع مدل و نقشه هاي اجرايي صنعتي در نرم افزار solidworks...