جوان زاهدان

0541-3239696
زاهدان - حد فاصل امیرالمومنین 25- 27


مجتمع آموزشي اميرکبير
 مجتمع آموزشي اميرکبير
جتمع آموزشي اميرکبير . . مجتمع آموزش فني و حرفه اي آزاد اميرکبير سيستان و بلوچستان به عنوان يکي از مجهزترين آموزشگاههاي شهرستان زاهدان با 3 سايت فعال و مجهز افتتاح گرديد. . در اين مجتمع مهارتهاي مقدماتي و پيشرفته سه شاخه عمران ، کامپيوتر ، حسابداري ديپلم کامپيوتر با استفاده از اساتيد مجرب سازمان آ