امیر سرخانی

09128394630
تهران . خیابان ستارخان


درمان بیماری ALS ای ال اس و جلوگیری از پیشرفت آن
۹۵دی۲۷
 درمان بیماری ALS ای ال اس و جلوگیری از پیشرفت آن
درحال حاضر در کشور ما راهی برای جلوگیری و درمان بیماری ALS ای ال اس پیدا نشده است. هم اکنون در کشور ژاپن محققان و اساتید برای ظلوگیری از پیشرفت بیماری ALS راه درمان و جلوگیری از پیشرفت آن را کشف کرده و هم اکنون داروی آن درحال استفاده میباشد و بیمارانی كه تاكنون از طرف ما اعزام شده اند نتایج کاملا رض...
مترجم همزمان حضوری و شفاهی ژاپنی
۹۵دی۲۷
 مترجم همزمان حضوری و شفاهی ژاپنی
مترجم همزمان ژاپنی جهت همراهی میهمان خارجی شما و انجام اموری از قبیل استقبال و همراهی میهمانان در طول دوران اقامت و بدرقه آنها . رزرو هتل در کوتاه ترین مدت با کمترین هزینه در تمام نقاط کشور ژاپن . . . . مترجم همراه سفرهای تجاری و بازرگانی . . . . مترجم همزمان شفاهی و حضوری ( دیلماج ) زبان ژاپ...
مترجم همزمان ژاپنی
۹۵دی۲۷
 مترجم همزمان ژاپنی
ترجمه شفاهي ژاپني به فارسي . . - ترجمه شفاهي فارسي به ژاپني . . - ترجمه همزمان ژاپني . . - ترجمه صنعتي و فني ژاپني به فارسي و بالعکس . . - همراهي در سفرهاي داخلي و خارجي و نمايشگاهها . . - خدمات راهنماي تور رزرو هتل در کوتاه ترین مدت با کمترین هزینه در تمام نقاط کشور ژاپن . . - آموزش زبان ژاپ...
مترجم ژاپنی
۹۵دی۲۷
 مترجم ژاپنی
ترجمه شفاهی ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه همزمان ژاپنی . . - ترجمه صنعتی و فنی ژاپنی به فارسی و بالعکس . . - همراهی در سفرهای داخلی و خارجی و نمایشگاهها . . - خدمات راهنمای تور رزرو هتل در کوتاه ترین مدت با کمترین هزینه در تمام نقاط کشور ژاپن . . - آموزش زبان ژاپ...