حسین کریمی

09329022243


ثبت هاست حرفه ایی ویندوز
 ثبت هاست حرفه ایی ویندوز
یژه عید نوروز قیمت هاست و دامنه شرکت پشتیبانکار به قرار زیر می باشد . . . . قیمت ثبت وتمدید دامنه های .Com. و Net. و Org. سالانه 7400 تومان . . قیمت ثبت و تمدید دامنه ی Aisa. سالانه 17000 تومان . . قیمت ثبت و تمدید دامنه ی Info. سالانه 2000 تومان . . ======================== . . قیمت ثبت هاست