فرشاد آزاد

تهران
09392511785

تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان

تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی با روشی نوین که یادگیری زبان انگلیسی را به مراتب سهل و آسان نموده است . . . . تدریس خصوص آزمون آیلتس (IELTS) توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی . . . . آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آیلت...

تدریس مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی

<p>تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی با روشی نوین که یادگیری زبان انگلیسی را به مراتب سهل و آسان نموده است تدریس خصوص آزمون آیلتس (IELTS) توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی . آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آیلتس برای سط...

تدریس خصوصی کامپیوتر

<p>تدریس خصوصی کامپیوتر&nbsp; توسط کارشناس ارشد ، ویژه افرادی که می خواهند در کمترین زمان ممکن بیشترین و کاربردی ترین روش&nbsp; برای یادگیری علم کامپیوتر بهره جویند.</p> . . <p>&nbsp;</p> . . <p>بهترین روش ، کمترین هزینه ، بیشترین استفاده .</p> . . ...