فرشاد آزاد

09392511785


تدریس خصوصی کامپیوتر
 تدریس خصوصی کامپیوتر
lt;p>تدریس خصوصی کامپیوتر&nbsp; توسط کارشناس ارشد ، ویژه افرادی که می خواهند در کمترین زمان ممکن بیشترین و کاربردی ترین روش&nbsp; برای یادگیری علم کامپیوتر بهره جویند.</p> . . <p>&nbsp;</p> . . <p>بهترین روش ، کمترین هزینه ، بیشترین استفاده .</p> . . &
تدریس مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی
 تدریس مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی
lt;p>تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی با روشی نوین که یادگیری زبان انگلیسی را به مراتب سهل و آسان نموده است تدریس خصوص آزمون آیلتس (IELTS) توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی . آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آیلتس برای سطو
تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان
 تدریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان
دریس خصوصی مهارتهای 4 گانه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی با روشی نوین که یادگیری زبان انگلیسی را به مراتب سهل و آسان نموده است . . . . تدریس خصوص آزمون آیلتس (IELTS) توسط کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی . . . . آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آیلتس